چراغ‌هاي رابطه، تاريک نيست!

چراغ‌هاي رابطه، تاريک نيست!

اصول برقراري ارتباط موثر

خوب يا بد، خوشمان بيايد يا بدمان بيايد، همه‌مان مجبوريم در طول زندگي با انواع و اقسام آدم‌ها سر و کله بزنيم و ارتباط برقرار کنيم. با اين اوصاف، خيلي واضح است که اگر اصول ارتباط مؤثر را بلد نباشيم، کلاهمان پس معرکه است. شما از اصول ارتباط موثر چه مي‌دانيد؟
ارتباط، پديده‌اي است که در آن اطلاعات منتقل مي‌شود. اگر اطلاعات به نحوي انتقال يابد که در ذهن فرستنده و گيرنده يک معني واحد شکل بگيرد، مي‌توان گفت ارتباط کامل روي داده است.
ارتباط، فرآيندي پوياست يعني پديده‌اي که کيفيت و کميت آن متغير است ولي در مسير زمان هميشه جريان دارد و نمي‌توان براي آن آغاز يا پاياني متصور شد. ارتباط، امري اجتناب ناپذير است و همه اجزاي جهان خواسته يا ناخواسته با يکديگر ارتباط برقرار مي‌کنند. ارتباط حتي در سکوت و ميان اجزاي بي‌جان نيز وجود دارد. همه اجزاي پيرامون ما با ما در ارتباط‌اند و پيام‌هايي را به ما منتقل مي‌کنند زيرا بدون انتقال اطلاعات زندگي دشوار مي‌شود. در هر ارتباطي پنج جزء وجود دارد که شامل فرستنده، گيرنده، راه ارتباط، پيغام و معني است.

ابزار ارتباط

ارتباط مي‌تواند به صورت شفاهي و کتبي برقرار شود که هر يک از اين دو نوع ارتباط داراي دو وجه کلامي و غيرکلامي است. تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، کارت تبريک، پوستر، يک مکالمه تلفني، يک مکالمه رو در رو، يک نامه اداري،‌ مثال‌هايي از اشکال گوناگون برقراري ارتباط است. در ارتباطات شفاهي و کتبي در بخش کلامي يا زباني،‌ کلمات و دستور زبان پيغام حايز اهميت است.
همچنين در ارتباط شفاهي و در بخش فرازباني، مواردي مانند بلندي صدا، لحن، لهجه، سرعت کلام و در ارتباط کتبي، نوع خط، رنگ جوهر، ‌شکل و اندازه حروف تاثيرگذارند. در بخش غيرکلامي در ارتباط شفاهي مواردي همچون نحوه ارتباط چشمي، حالات و حرکات بدني، فاصله فرستنده از گيرنده و ژست‌هاي چهره حايز اهميت است و در ارتباط کتبي، رنگ زمينه کاغذ و اشکال زمينه کاغذ روي مخاطب تاثيرگذار است.

نتايج يک پژوهش جالب

تحقيقات نشان داده است که در فرآيند ارتباط، بخش غيرکلامي بيش از 55 درصد از انتقال معني را به عهده دارد. در بخش کلامي نيز قسمت فرازباني 38 درصد از فرآيند ارتباط را به خود اختصاص داده‌اند يعني برعکس آنچه تصور مي‌کنيم سهم بخش زباني مانند کلمات و جملات و دستور زبان در فرآيند ارتباط کمتر از 10 درصد است. بنابراين توجه به ميزان اهميت اين اجزا مي‌تواند فرد را در برقراري ارتباط مناسب‌تر و کامل‌تر ياري دهد.

12 نکته کليدي در برقراري ارتباط موثر

* سعي کنيد نزديک فرد مقابل قرار بگيريد،‌ به او نگاه کنيد و واکنش‌هاي غيرکلامي شما نشان‌دهنده علاقه و توجه شما به صحبت‌هاي او باشد.
* سعي کنيد عواملي را که موجب پرت شدن حواس شما مي‌شود، مودبانه کنترل کنيد و به حداقل برسانيد. اين موضوع باعث مي‌شود فرد مقابل بفهمد برايش ارزش و اهميت قايل‌ايد.
* براي تاييد آنچه فهميده‌ايد، با هدف روشن، سوالات باز، مشخص و مستقيم سوال کنيد.
* سعي کنيد با گوينده همدلي کنيد و موضوع را از نقطه نظر او ببينيد. اين موضوع سبب مي‌شود ديد صحيح‌تر و کامل‌تري پيدا کنيد.
* واکنش شما بايد به نحوي باشد که فرد مقابل نيز احساس کند شما فعالانه به او گوش مي‌کنيد و با او همدلي داريد.
* مراقب باشيد واکنش‌هاي شما در فرد مقابل احساس منفي ايجاد نکند. احساسات منفي، فرد را در حالت دفاعي قرار مي‌دهد و ارتباط را مخدوش مي‌کند.
* در حين گوش کردن به فرد مقابل، در حال آماده کردن پاسخ نباشيد. زيرا جريان سخن را از دست مي‌دهيد.
* طوري سخن بگوييد که ديگران صحبت شما را بفهمند. هنر اين است که بتوان مفاهيم راحت را اگر پيچيده باشد، ساده، واضح و شفاف انتقال داد.
* پيش از سخن گفتن، اطلاعات کافي جمع‌آوري و افکارتان را مدون کنيد. با هيجان‌زدگي يا عصبانيت سخن نگوييد.
* موضوعات را از ديد خود مطرح کنيد نه از ديد طرف مقابل. به طور مثال به جاي اينکه بگوييد «شما به من ظلم مي‌کنيد»، بگوييد «احساس مي‌کنم به من ظلم مي‌شود».
* اگر در فضاي متشنج، پرهيجان يا توام با عصبانيت و دلخوري قرار گرفتيد، بهتر است بعضي مطالب را نگوييد زيرا سخنان شما احتمالا شنيده نشده و يا اشتباه فهميده مي‌شود.
* هرگز تحقيرآميز، آمرانه يا تهديدآميز سخن نگوييد. افراد را جلوي ديگران مورد انتقاد قرار ندهيد.
منبع:www,salamat, com

مطالب مشابه