پوشش از نابينا

پوشش از نابينا

آورده اند كه نابينايي مادرزاد بود در زمان حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم ، نام وي عبدالله ام مكتوم . روزي به در خانه رسول صلي الله عليه و آله و سلم آمد و آواز داد. رسول صلي الله عليه و آله و سلم گفت : در، آي . فاطمه عليها السلام برخاست و در خانه شد تا وي برون رفت . پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بر سبيل امتحان گفت : اي فاطمه ! وي ترا نمي ديد. گفت : اي ! پدر بزرگوار! اگر وي مرا نمي ديد، من وي را مي ديدم . چنانكه حق تعالي مردان را نهي كرده است در نامحرم نگاه كردن و گفته است : قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ؛ زنان را نيز نهي كرده است و گفته كه : قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن . پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: حمد خداي را كه مردان و زنان ما را جمله عالم و دانا گردانيده است .
داستان عارفان / کاظم مقدم

مطالب مشابه