نامگذاري امام حسن (ع)

نامگذاري امام حسن (ع)

هنگامي كه امام حسن (ع) چشم به جهان گشود، فاطمه (س) به علي (ع) گفت : نام اين نوزاد را معين كن علي (ع) فرمود: من در نامگذاري او، از پروردگارم پيشي نمي گيرم ، خداوند به جبرئيل وحي كرد: پسري براي محمد (ص) متولد شده نزد او برو و به او تبريك بگو، سپس بگو: نسبت علي (ع) به تو مانند نسبت هارون به موسي (ع) است ، نام اين نوزاد را همان نام بگذاريد كه نام پسر هارون(برادر موسي) است . جبرئيل به حضور پيامبر آمد و تبريك گفت ، و سپس عرض كرد: خداوند امر كرد كه اين نوزاد را همنام پسر هارون برادر موسي ، كنيد. پيامبر (ص) فرمود: او چه نام داشت ؟ جبرئيل گفت : نام او شبر بود.
پيامبر (ص) فرمود: زبان من عربي است . جبرئيل گفت : او را حسن ، نامگذاري كن ، پيامبر (ص) نام آن نوزاد را حسن خواند
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه