نامگذاری امام حسن (ع)

نامگذاری امام حسن (ع)

هنگامی که امام حسن (ع) چشم به جهان گشود، فاطمه (س) به علی (ع) گفت : نام این نوزاد را معین کن علی (ع) فرمود: من در نامگذاری او، از پروردگارم پیشی نمی گیرم ، خداوند به جبرئیل وحی کرد: پسری برای محمد (ص) متولد شده نزد او برو و به او تبریک بگو، سپس بگو: نسبت علی (ع) به تو مانند نسبت هارون به موسی (ع) است ، نام این نوزاد را همان نام بگذارید که نام پسر هارون(برادر موسی) است . جبرئیل به حضور پیامبر آمد و تبریک گفت ، و سپس عرض کرد: خداوند امر کرد که این نوزاد را همنام پسر هارون برادر موسی ، کنید. پیامبر (ص) فرمود: او چه نام داشت ؟ جبرئیل گفت : نام او شبر بود.
پیامبر (ص) فرمود: زبان من عربی است . جبرئیل گفت : او را حسن ، نامگذاری کن ، پیامبر (ص) نام آن نوزاد را حسن خواند
داستانهای شنیدنی از چهارده معصوم(علیهم السلام)/ محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید