علاقه پیامبر (ص) به حسین (ع)

علاقه پیامبر (ص) به حسین (ع)

عصر رسول خدا (ص) بود، حسین (ع) دوران کودکی را می گذرانید، روزی حسین (ع) در آغوش گرم پیامبر (ص) بود و پیامبر (ص) با او بازی می کرد و او را می خندانید. عایشه گفت : ای رسول خدا! چقدر این کودک را دوست داری ، و با دیدار او شادمان می شوی ؟ پیامبر (ص) در پاسخ فرمود: چرا او را دوست نداشته باشم و با دیدار او شاد نگردم با اینکه او میوه قلبم و نور چشمم است ، ولی امتم او را خواهند کشت کسی که بعد از وفات او مرقد او را زیارت کند خداوند ثواب یک حج ، از حجهای مرابرای زیارت کننده می نویسد. عایشه گفت : ثواب یک حج از حج تو؟! پیامبر (ص) فرمود: بلکه ثواب دو حج من
عایشه با تعجب بیشتر پرسید: ثواب دو حج تو؟! پیامبر (ص) فرمود: بلکه ثواب سه حج من ، این موضوع همچنان تکرار شد، تا اینکه پیامبر (ص) فرمود: بلکه خداوند ثواب نود حج از حج رسول خدا (ص) با ثواب عمره های آنها را به زیارت کننده خواهد داد.
داستان های شنیدنی از چهارده معصوم(علیهم السلام)/ محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید