نسناس را بشناسيد

نسناس را بشناسيد

شخصي به حضور علي (ع) آمد و پرسيد ناس و اشباه ناس(امثال ناس) و نسناس كيانند؟ امام حسين (ع) حضور داشت ، حضرت علي (ع) به او فرمود جواب اين مرد را بده . امام حسين (ع) فرمود: ناس ما هستيم ، از اين رو قرآن مي فرمايد: ثم افيضوا من حيث افاض الناس : سپس از همانجا كه مردم (بسوي سرزميني مني) كوچ مي كنند كوچ كنيد (بقره – 198) منظور رسول خدا (ص) است كه : مردم را به سوي مني كوچ داد. اما اشباه ناس ، شيعيان و پيروان ما هستند و از ما مي باشند چنانكه در قرآن (سوره ابراهيم آيه 36) آمده ابراهيم گفت : هر كس مرا پيروي كند از من است و اما نسناس ساير مردمند كه از اهل بيت پيامبر (ص) كناره گرفته اند.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید