نسناس را بشناسید

نسناس را بشناسید

شخصی به حضور علی (ع) آمد و پرسید ناس و اشباه ناس(امثال ناس) و نسناس کیانند؟ امام حسین (ع) حضور داشت ، حضرت علی (ع) به او فرمود جواب این مرد را بده . امام حسین (ع) فرمود: ناس ما هستیم ، از این رو قرآن می فرماید: ثم افیضوا من حیث افاض الناس : سپس از همانجا که مردم (بسوی سرزمینی منی) کوچ می کنند کوچ کنید (بقره – 198) منظور رسول خدا (ص) است که : مردم را به سوی منی کوچ داد. اما اشباه ناس ، شیعیان و پیروان ما هستند و از ما می باشند چنانکه در قرآن (سوره ابراهیم آیه 36) آمده ابراهیم گفت : هر کس مرا پیروی کند از من است و اما نسناس سایر مردمند که از اهل بیت پیامبر (ص) کناره گرفته اند.
داستان دوستان / محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید