نکاتي که دانستنش زندگي زناشويي شما را متحول مي کند !

نکاتي که دانستنش زندگي زناشويي شما را متحول مي کند !

هيچ خوشبختي تصادفي نيست !
اگر زن و شوهري خوشبختند و شادابي و نشاط سراسر زندگي شان را پر کرده قطعاً بر حسب تصادف به اين موقعيت نرسيده اند ، بلکه براي اين کاميابي قدم هايي برداشته اند . کساني که مي گويند فلاني شانس آورد که همسر خوبي گيرش آمد بايد در طرز فکرشان تجديد نظر کنند . براي خوشبختي بايد اقداماتي کرد که براي همه ميسر است . اگر مي خواهيد به تعبير قرآن لباس يکديگر بشوييد بايد از خود شروع کنيد .

نامه رهبر انقلاب ، امام راحل ، به همسرشان :
تصدقت شوم ، الهي قربانت بروم ، در اين مدت که مبتلاي به جدايي از آن نور چشم عزيز و قوت قلبم گرديدم متذکر شما هستم و صورت زيبايت در آيينه ي قلبم منقوش است . عزيزم اميدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند .
حال من با هر شدتي که باشد مي گذرد ولي بحمدالله تاکنون هر چه پيش آمده خوش بوده و الان در شهر زيباي بيروت هستم . حقيقتاً جاي شما خالي است فقط براي تماشاي شهر و دريا خيلي منظره خوش دارد . صد حيف که محبوب عزيزيم همراه نيست که اين منظره عالي به دل بچسبد …
سوال : اين نوشته بخشي از نامه ي رهبر انقلاب راحل به همسرش مي باشد ، شما چگونه به همسرتان نامه مي نويسيد ؟

دو نيروي مکمل :
زن و مرد دو نيروي متخاصم و رودرروي يکديگر نيستند که بخواهند بر ضد هم باشند . آنان دو نيروي مکمل براي توليد نسل هستند . آن پايه ريز اساس خانواده و شادي بخش زندگي اند . آنها با پيوند با يکديگر آفريننده حيات موجودي تازه به نام انسان و برآورنده ي نياز آينده جهان هستي اند . پس لازم است که در تمام لحظات گامي در جهت شناخت يکديگر بردارند تاشادي و شادماني ، کاميابي و موفقيت را در آغوش بکشند .

زن امروز :
زن امروز با زن ديروز فرق دارد . زن امروز براي خودش جايگاه ويژه اي دارد که با جايگاه سنتي گذشته اش فرق دارد . زني که پزشکي مي خواند ، مي خواهد وکيل شود ، درس پرستاري خوانده و يا تصميم دارد استاد دانشگاه بشود با زن خانه دار و گوش به فرمان مرد فرق دارد . دانستن همين نکات است که تفکر مردسالارانه جايگاه خود را به تفکر مشارکت در همه امور مي دهد .

روانشناسي زن و مرد :
هر مرد و زني قلقي دارد که همان رگ خواب است . اگر زني به روان شناسي خودش و همسرش آگاه باشد و تفاوت بين نگاه زن و مرد را بداند قطعاً آن دو يکديگر را بهتر درک مي کنند . متاسفانه بعضي از زنان و مردان رگ خواب يا همان قلق را ، به پيدا کردن نقطه ضعف همسر خود تعبير مي کنند ، که اين کار عمل بسيار ناجوانمردانه اي است ، زيرا اين کار سوء استفاده از لنگي هاي شخصيت همسر است .
منبع:مجله راه کمال،شماره 24

مطالب مشابه