نهی از منكر امام (ع)

نهی از منكر امام (ع)

ابوبصير گويد: در كوفه براي زني قرآن مي خواندم . يك بار در موردي با او شوخي كردم ! بعد از مدتي كه به خدمت امام باقر عليه السلام رسيدم مرا مورد مذمت و سرزنش قرار داد و فرمود: كسي كه در خلوت مرتكب گناه شود خداوند به او نظرلطف نمي كند. چه سخني به آن زن گفتي ؟ از روي شرم و حيا سر در گريبان افكندم و توبه كردم . امام باقر عليه السلام فرمود: شوخي با زن نامحرم را تكرار نكن .
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليه السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه