زمينه سازی برای ظهور

زمينه سازی برای ظهور

شخصي از امام صادق (ع) پرسيد: مگر علي (ع) در دين خدا، قوي و قدرتمند نبود؟ امام (ع) فرمود: آري قوي بود
او پرسيد: پس چرا آن حضرت بر اقوامي (بي ايمان و يا منافق) مسلط شد ولي آنها را نكشت ، چه چيز مانع شد؟ امام صادق (ع) فرمود: يك آيه از قرآن ، مانع شد. او پرسيد: كدام آيه ؟
فرمود: اين آيه : لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما و اگر مؤمنان با كافران ، از هم جدا مي شدند، كافران را عذاب دردناكي مي كرديم)فتح – 25) سپس افزود: خداوندت وديعه هاي با ايماني در صلب اقوام كافر و منافق داشت ، و علي (ع) هرگز پدراني را (كه آن ودايع در صلب آنها بود) نمي كشتند، تا آن ودايع ظاهر گردد. و كذلك قائمنا اهل البيت لن يظهر ابدا حتي تظهر ودائع الله عزوجل : و همچنين قائم ما اهل بيت (ع) آشكار نمي شود، تا اين وديعه ها آشكار گردند. يعني ظهور حضرت قائم (عج) نياز به ياران مؤمن و پاك دارد، تا چنين افرادي به صحنه نيايند وسائل ظهور آن حضرت ، فراهم نشده است ، پس ‍ بايد به زمينه سازي براي ظهور توجه كرد.
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه