زمینه سازی برای ظهور

زمینه سازی برای ظهور

شخصی از امام صادق (ع) پرسید: مگر علی (ع) در دین خدا، قوی و قدرتمند نبود؟ امام (ع) فرمود: آری قوی بود
او پرسید: پس چرا آن حضرت بر اقوامی (بی ایمان و یا منافق) مسلط شد ولی آنها را نکشت ، چه چیز مانع شد؟ امام صادق (ع) فرمود: یک آیه از قرآن ، مانع شد. او پرسید: کدام آیه ؟
فرمود: این آیه : لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما و اگر مؤمنان با کافران ، از هم جدا می شدند، کافران را عذاب دردناکی می کردیم)فتح – 25) سپس افزود: خداوندت ودیعه های با ایمانی در صلب اقوام کافر و منافق داشت ، و علی (ع) هرگز پدرانی را (که آن ودایع در صلب آنها بود) نمی کشتند، تا آن ودایع ظاهر گردد. و کذلک قائمنا اهل البیت لن یظهر ابدا حتی تظهر ودائع الله عزوجل : و همچنین قائم ما اهل بیت (ع) آشکار نمی شود، تا این ودیعه ها آشکار گردند. یعنی ظهور حضرت قائم (عج) نیاز به یاران مؤمن و پاک دارد، تا چنین افرادی به صحنه نیایند وسائل ظهور آن حضرت ، فراهم نشده است ، پس ‍ باید به زمینه سازی برای ظهور توجه کرد.
داستانهای شنیدنی از چهارده معصوم(علیهم السلام)/ محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید