جوينده يابنده است

جوينده يابنده است

راوي مي گويد: امام صادق عليه السلام عرض كردم : دو آيه در كتاب خدا وجود دارد كه آن دو را مي جويم ولي نمي يابم . امام عليه السلام فرمود: آن دو آيه كدام است ؟ عرض كردم : سخنن خداوند عز و جل كه مي فرمايد:
ادعوني استجب لكم بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را و ما او را مي خوانيم و اجابتي نمي بينيم . امام عليه السلام فرمود: گمان كرده اي خداوند خلاف وعده كرده است ؟ عرض كردم : نه
فرمود: پس چرا اجابت نمي شود؟ عرض كردم : نمي دانم . فرمود : ولي من تو را آگاه مي كنم . هر كس دستوراتي را كه خداوند به او داده است اطاعت كند آنگاه او را از دعا بخواند او را اجابت مي كند. عرص كردم : راه دعا كردن چيست ؟
امام عليه السلام فرمود: باحمد خداوند شروع مي كني و نعمتهاي را هم كه به تو داده است به زبان مي آوري سپس او را شكر مي گويي و بعد از آن بر پيامبرصلي اللّه عليه و آله صلوات مي فرستي و گناهان خود را يادآوري مي شوي بو به آنها اعتراف مي كني و از آنها به خداوند پناه مي بري . اين است راه دعا كردن . آنگاه فرمود: آيه ديگر كدام است ؟
عرض كردم : سخن خداوند كه مي فرمايد: وماانفقتم من شي فهو يخلقه و هو خيرالرازقين . و آنچه اتفاق مي كنيد خداوند عوض آن را مي دهد و او بهترين روزي دهندگان است . ومن انفاق مي كنم اماعوض آن را نمي بينم .
امام عليه السلام فرمود: آياگمان كرده اي خداوند خلاف وعده كرده است ؟ عرض كردم : نه
فرمود پس چرا عوض آن را نداده است ؟ گفتم : نمي دانم . فرمود: اگر كسي مال حلال را بدست آورد و در راه حلال انفاق كند، در همي را انفاق نمي كند مگراينكه عوض آن را به او داده مي شود.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه