پاسخ به مأمون

پاسخ به مأمون

روزی ماءمون (هفتمین خلیفه عباسی) از حضرت رضا (ع) پرسید: چرا جد تو علی (ع)) قسیم النار و الجنه (تقسیم کننده دوزخیان به دوزخ و بهشتیان به بهشت است ؟! حضرت رضا (ع) فرمود: آیا شنیده ای که از پدر و اجداد خود که روایت کرده اند که عبدالله بن عباس (ره) گفت : از رسول خدا(ص) شنیدم فرمود: حب علی ایمان و بغضه کفر دوستی با علی (ع) ایمان است ، و دشمنی با علی (ع) کفر است ؟ ماءمون گفت : آری شنیده ام .
حضرت رضا (ع) فرمود: همین سخن به این معنا است که : علی (ع) تقسیم کننده افراد به بهشت و دوزخ است. ماءمون گفت : خداوند بعد از تو مرا زنده نگذارد، گواهی می دهم که تو وارث علم رسول خدا (ص) هستی.
دستانهای شنیدنی از چهارده معصوم(علیهم السلام)/ محمد محمدی اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید