شفاعت مشروط

شفاعت مشروط

مردی خراسانی به حضور امام رضا (علیه السلام) رسید و عرض کرد: ای فرزند رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در خواب رسول خدا را دیدم ، گوئی به من می فرمود: چگونه می اندیشید وقتی که پاره ای از تن من در زمین شما دفن گردد و (آیا) امانت مرا حفظ می کنید، ستاره مرا در خاک خود پنهان می سازید؟. امام فرمود: من در زمین شما دفن می شوم ، و من پاره ای از تن پیامبر شما و همان امانت و ستاره هستم ، بدانید هر کس که مرا زیارت کند در حالی که حق مرا که خدا واجب کرده می شناسد، من و پدرانم شفاعت کنندگان در روز قیامت هستیم و کسی که ما شفاعت او کنیم نجات می یابد هر چند همچون گناه جن و انس را داشته باشد، و پدرم از پدرانش خبر داد که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: کسی که مرا در خواب ببیند، حتما مرا دیده است ، زیرا شیطان به صورت من در نمی آید و همچنین به صورت هیچ یک از اوصیاء من مجسم نمی شود و نه به صورت هیچ یک از شیعیان (حقیقی) اوصیاء من ، و بدانکه خوابهای صادقه (راست) جزئی از هفتاد جزء نبوت است.
داستان صاحبدلان / محمد محمد اشتهاردی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید