شفاعت مشروط

شفاعت مشروط

مردي خراساني به حضور امام رضا (عليه السلام) رسيد و عرض كرد: اي فرزند رسول خدا (صلي الله عليه وآله) در خواب رسول خدا را ديدم ، گوئي به من مي فرمود: چگونه مي انديشيد وقتي كه پاره اي از تن من در زمين شما دفن گردد و (آيا) امانت مرا حفظ مي كنيد، ستاره مرا در خاك خود پنهان مي سازيد؟. امام فرمود: من در زمين شما دفن مي شوم ، و من پاره اي از تن پيامبر شما و همان امانت و ستاره هستم ، بدانيد هر كس كه مرا زيارت كند در حالي كه حق مرا كه خدا واجب كرده مي شناسد، من و پدرانم شفاعت كنندگان در روز قيامت هستيم و كسي كه ما شفاعت او كنيم نجات مي يابد هر چند همچون گناه جن و انس را داشته باشد، و پدرم از پدرانش خبر داد كه رسول خدا (صلي الله عليه وآله) فرمود: كسي كه مرا در خواب ببيند، حتما مرا ديده است ، زيرا شيطان به صورت من در نمي آيد و همچنين به صورت هيچ يك از اوصياء من مجسم نمي شود و نه به صورت هيچ يك از شيعيان (حقيقي) اوصياء من ، و بدانكه خوابهاي صادقه (راست) جزئي از هفتاد جزء نبوت است.
داستان صاحبدلان / محمد محمد اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید