دوستش بداريد تا مهرباني را بياموزد

دوستش بداريد تا مهرباني را بياموزد

نويسنده:فرزانه تاري وردي
منبع:تبیان
هر پدر و مادري بايد با آگاهي و درايت کامل، رفتار فرزندان خود را زير نظر داشته باشد و از طريق رفتارهاي آنها به احساساتشان پي ببرد. اين نکته را هيچ گاه نبايد فراموش کرد که هر يک از ما روزي جوان بوده ايم. اگر هر فرد بزرگسالي همچنان جوان مي ماند و دوران جواني را مي فهميد، هيج جواني پير نمي شد.
جوانان انتظارات خاصي از والدينشان دارند آنها مي خواهند که درکشان کنند و بيشتر از همه به آنها توجه شود و رفتار منحصر به فردي با آنها داشته باشند، و نکات ارزنده اي که در بزرگساليشان به دردشان بخورد، بشنوند. جوان در حال نزديک شدن به مرحله ي استقلال و خودمختاري است و از اينکه در انتخاب ها و تصميماتش آزاد باشند لذت مي برد و والدين نمي توانند اين استقلال و اختيار را از فرزندان نوجوانشان بگيرند و يا دامنه ي اختيارات او را محدود کنند اما شما والدين گرامي در مقابل اين استقلال چه کار بايد بکنيد؟ نوجوان مثل يک فنر مي ماند، شما اين فنر را مي توانيد در دستان خود بگيريد و فنر را آرام و به تدريج رها کنيد. اگرفنر را براي مدت طولاني در دست بگيريد، خسته خواهيد شد و از قدرت فنر کاسته مي شود. بنابراين اگرکنترل اين فنر را در دست داشته باشيد، بعد از رها شدن دوباره به طرف شما بر مي گردد.
والدين بايد فرزندان را مستقل بار بياورند تا در بزرگسالي بتوانند از پس مشکلات خود برآيند و در زندگي تصميمات درست و واقعي تر بگيرند. همواره سعي کنيد در برخورد با مشکلات فرزندان را راهنما باشيد نه اينکه خود مشکل را به دوش بکشيد و برايشان حل کنيد.
همواره سعي نمائيد به فرزند نوجوان خود کمک کنيد که از آزادي و استقلالي که به دست مي آورد درست استفاده کند . به او ياد بدهيد که در مقابل اين آزادي و اختيار فردي مسئول باشد، و مسئوليت کارها و انتخابهايي که مي کند چه خوب چه بد را برعهده بگيرد تا با اين کاراعتماد به نفس او افزايش يابد.
اگر در زمان رفع اشتباهات فزرند نوجوان خود عقل و درايت منطقي به کار نبريد، مطمئن باشيد. بين خود و فرزندتان ديواري به وجود آورده ايد که در آينده ممکن است باعث قطع رابطه ي دوستانه و عاطفي او با خود شويد.
همواره سعي کنيد در زمان مواجه شدن نوجوانتان با مشکلات، درسهايي از زندگي به او بياموزيد. گذراندن نوجواني دوران بسيار سختي است. هم براي والدين و هم براي فرزند. پس نه کاملاً او را رها کنيد، نه او را محدود نماييد.آنان مي خواهند که ديگران آنها را بپذيرند و کارهايشان را تائيد کنند و اين نياز را احساس مي کنند که به خانواده تعلق دارند. پس به آنها اطمينان دهيد که عضو با ارزش خانواده هستند و در پيشرفت و بهبود وضعيت خانوادگي سهيم هستند و از امکاناتي که براي آموزش به او داده شده است حداکثر استفاده را نمايد. تا بتواند در آينده با مشکلاتي که در زندگي با آن روبه رو مي شود برخورد کند و آنها را از سر راه بردارد. شما نمي توانيد هر لحظه پشت فرزندانتان باشيد و مراقب کارهاي آنها در مدرسه و اجتماع باشيد ولي با ايجاد يک بنيان خانوادگي مستحکم و يک اخلاق خوب و اصول صحيح فرزندان را از انحرافات حفظ کنيد تا با بينش، آگاهي و شناخت ارزش هاي خوب زندگي ،در جامعه فردي سالم و خوشبخت باشد و به خاطر داشته باشيد اين ارزشها از کانون خانوادگي و احترام گذاشتن به آنها ناشي مي شود.
پس بگذاريد فرزندانتان در محيط خانواده از امنيت و عشق و مهر و محبت لازم برخوردار شوند تا در محيط بيرون از خانواده آن را با خود حمل و به کار بندند و اين بهترين ارثي است که شما براي آنها مي توانيد بگذاريد.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید