خصوصیات ظاهری حضرت مهدی (عج)

خصوصیات ظاهری حضرت مهدی (عج)

نام ، کنیه ، روش و شمائل مبارک آن حضرت
هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدران کرامشان که درود خدا برآنان باد، نقل مى کند که پیامبر گرامی اسلام فرمود: قائم از فرزندان من است ، نام او نام من وکنیه او کنیه من ، و شکل او شکل من ، وسنت و روش او سنت و روش من است، مردم را بر ملت و شریعت من بپا مى دارد ، وآنها را بسوى کتاب پروردگارم عزوجل مى خواند ، کسى که او را اطاعت کند مرا اطاعت نموده و کسى که او را نافرمانى نماید مرا نافرمانى کرده و کسى که در زمان غیبت ، منکر او باشد مرا انکار کرده و کسى که او را تکذیب نماید مرا تکذیب کرده و کسى که او را تصدیق کند مرا تصدیق کرده است ، و از تکذیب کنندگانم در بارهء امر او ، و انکار کنندگان گفتارم دربارهء او و گمراهان امتم از راه او ، به خدا شکایت میکنم ، آنهایى که ظلم کرده اند بزودى خواهند دانست که به چه کیفرگاه ومحل انتقامى بازگشت میکنند.

سیرت و صورت و اندام آن حجت بزرگ خدا
جابر بن عبد الله انصارى از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل مى کند که آن حضرت فرمود : مهدى ( علیه السلام ) از فرزندان من است نام او نام من و کنیه او کنیه من است ، شبیه ترین مردم از جهت خلق و خوى وشکل واندام به من است ، او داراى یک غیبت وسرگردانی است که در آن فاصله ، ملتها گمراه میشوند ، سپس روى مى آورد ( ظهور مینماید ) مانند شهاب نورانى ، زمین را پر از عدل و داد مى نماید همانگونه که از ظلم و ستم پر شده است .

مشخصات بینی مبارک حضرت بقیه الله (عج)
صاحب کتاب دلائل الإمامه در صفحه 251 همانگونه که در کتاب أبو یعلى با تفاوتی اندک آمده است؛ ابو سعید خدرى از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل میکند که فرمود : قیامت بپا نخواهد شد تا اینکه مردى از اهل بیت من که داراى پیشانى روشن ونورانى و بینى کشیده است، حکومت و فرمانروایى نماید ، زمین را پر از عدل و داد نماید ، همانگونه که پیش از آن از ستم پر شده بود ، و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند: حکومت حضرت بقیه الله (علیه السلام) در هفت سال تحقق کامل می یابد) .

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود : مهدى علیه السلام از من است ، ( حضرتش ) پیشانى روشن و نورانى وبینى کشیده اى دارد ، زمین را آکنده از عدل و داد مینماید ، همانگونه که از ظلم و جور پر شده است.

مشخصه پیشانی آن حضرت(عج)
در کتاب ملاحم ابن طاووس : صفحه 86 باب 197از قتاده ، از ابو نضره ، از ابوسعید خدرى ، روایت شده که گفت : رسول اکرم ( ص ) فرمود : مهدى علیه السلام از من است ، ( حضرتش ) پیشانى روشن و نورانى وبینى کشیده اى دارد ، زمین را آکنده از عدل و داد مینماید ، همانگونه که از ظلم و جور پر شده است ، و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند: حکومت حضرت بقیه الله (علیه السلام) در هفت سال تحقق کامل می یابد).

مشخصات موجود در اندام مبارک حضرت بقیه الله(عج)
در کتاب الدر المنثور : جلد 6 صفحه 58 از ابن عیاش از کسى که براى او نقل کرده ، از محمد بن جعفر ، از حضرت علی علیه السلام نقل شده است که فرمود : این پسرم ( امام حسین علیه السلام ) سرور وسالار است همچنانکه رسول الله صلى الله علیه و آله او را سرور و آقا نامیده است وخداوند از نسل او مردى را برخواهد انگیخت که نام او نام پیامبرتان بوده و خلقت و خلق وخوى او نیز شبیه آن حضرت میباشد که در حال غفلت و بیخبرى مردم و در زمان از بین رفتن حق و حقیقت و بروز ظلم و ستم در جهان قیام خواهد فرمود .

امیرالمومنین علیه السلام ظهور حضرت را امری قطعی و غیر قابل تغییر بیان داشته فرمودند : تمام اهل آسمان از قیام آن حضرت شاد میگردند . پیشانى آن حضرت نمایان و باز و بینى او کشیده و شکم او برآمده و رانهایش کشیده و خالى بر ران راست داشته و میان دندانهایش فاصله میباشد و زمین را پس از آنکه ظلم و ستم فرا گرفته باشد ، از عدل و داد پر میسازد .

در آخر الزمان مردى جوان و خوش سیما با پیشانى روشن ونورانى و بینى کشیده از عترت من قیام مینماید ، زمین را پر از عدل و داد میکند همانگونه که از ستم و جور پر شده است

خصوصیات موجود در صورت و سیمای مبارک آن حضرت(عج)
عطا بن عجلان ، از ابو نضره ، از ابو سعید خدرى ، روایت کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود : در آخر الزمان مردى جوان و خوش سیما با پیشانى روشن ونورانى و بینى کشیده از عترت من قیام مینماید ، زمین را پر از عدل و داد میکند همانگونه که از ستم و جور پر شده است ، و (گویا پیامبر گرامی فرموده اند: حکومت حضرت بقیه الله (علیه السلام) در هفت سال تحقق کامل می یابد).

ابو سعید از حضرت رسول صلى الله علیه وآله نقل میکند که آن حضرت فرمود : مهدى(علیه السلام) از ما اهل بیت است داراى بینى بلند و کشیده و ( پیشانى ) روشن و نورانى است ، زمین را پر از عدل و داد مینماید همچنانکه از ظلم و ستم پر شده است و زندگى مینماید ، وسپس حضرت دست چپ خود و دو انگشت از دست راست ( سبابه وابهام ) را باز نمود و سه انگشت دیگر دست راست را بست . ( هفت انگشت را باز کرد شاید اشاره به تحقق هفت ساله حکومت امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف باشد .

خصوصیات صورت، محاسن،دندانها و چشمان نازنین حضرت مهدی
هیثم بن عبدالرحمان از کسى که براى او نقل کرده ، از علی علیه السلام روایت نموده که فرمود: محاسن او پر پشت و چشمانش سیاه و دندانهایش سفید و براق است و در صورتش خال درشت و نمایانى بوده و در کتف او علامت پیامبر صلى الله علیه و آله میباشد .

پرچم همراه امام مهدی میراث پیامبر (صلی الله علیه و آله)
همراه با پرچم رسول خدا صلى الله علیه وآله که از پارچه مخمل و چهار گوشى که در آن سنگى قرار دارد قیام میکند ، آن پرچم از زمان رحلت رسول الله صلى الله علیه وآله باز نشده و تا قیام حضرت مهدى علیه السلام نیز باز نخواهد شد . خداوند آنحضرت را به سه هزار فرشته یارى کرده که از پشت سر و روبرو ، مخالفین آن حضرت را میزنند.

سن آن حضرت در هنگام ظهور (در چهره)
و سن آن حضرت هنگام قیام بین سى تا چهل سال خواهد بود .

پیشانى بلند و چهره اى سفید و نورانى و چشمان درخشان و دستانى ستبر و زانوانى برجسته داشت ، وخالى بر گونه راست او ، و در سرش طره اى از گیسو وجود داشت

مشخصات چشمها و ابروان آن حضرت
سقر بن رستم از پدرش نقل میکند که او گفته ولى آنرا به رسول الله (صلی الله علیه و آله) نسبت نداده است : مهدى ( علیه السلام ) مردى است داراى ابروهاى بلند و باریک وچهره درخشان ، چشمهاى درشت ، از سمت حجاز می آید تا بر منبر دمشق بنشیند و او (به شمایل) جوانى هیجده ساله است .

مشخصات مو ، رنگ رخسار،چشمان مبارک و کتف و شانه آن حضرت(عج)
عبد الله بن حماد انصارى ، از عبد الله بکیر ، از حمران بن اعین از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : اى حمران بپرس و پاسخ دریافت کن و دینارهایت را هم نگهدار و انفاق نکن . عرض کردم : از نسبت و قرابت تو با رسول الله صلى الله علیه وآله پرسیدم که آیا تو صاحب الامر و حضرت قائم میباشى ؟ فرمود : خیر.

عرض کردم : پدر و مادرم بفدایت پس او کیست ؟ فرمود : رنگ پوست او به سرخى میگراید و چشمانش به گودى نشسته و ابروهایش برجسته و کتف و شانه هایش پهن و عریض بوده و سر و موهایش خصوصیتى دارد ( مجعد است ) و در صورت آن حضرت اثر و نشانه اى است ، خداوند موسى را رحمت کند .

کودکی حضرت بقیه الله (عج)
یعقوب بن منقوش میگوید : از امام ابو محمد حسن بن علی (علیه السلام) پرسیدم صاحب الامر کیست ؟ حضرت فرمود : پرده را کنار بزن ، آنرا کنار زدم ، ناگهان کودکى بلند بالا و رشید که حدود ده یا هشت سال داشت ، بیرون آمد ، پیشانى بلند و چهره اى سفید و نورانى و چشمان درخشان و دستانى ستبر و زانوانى برجسته داشت ، وخالى بر گونه راست او ، و در سرش طره اى از گیسو وجود داشت ، بر دامان ابو محمد (علیه السلام) نشست.

آنگاه حضرت به من فرمود : این [ کودک ] صاحب شماست و سپس زود برخاست و رفت و امام (علیه السلام) بدو فرمود : پسرکم ، تا زمانى مشخص و معلوم ، داخل شو ، و آن کودک داخل خانه شد و من به او مینگریستم ، پس از آن امام به من فرمود : اى یعقوب ، به کسى که در خانه است بنگر ، من وارد خانه شدم ولى کسى را ندیدم.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید