روش های رفتار با همسر

روش های رفتار با همسر

منبع:مجله پیوند
علت اصلی بیشتر مشکلات و مشاجرات بین زن و مرد در عدم مهارت یکی یا هر دو طرف در برقراری روابط سالم و دوجانبه با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای عاطفی یکدیگر است.
موارد زیر می تواند راهگشای برخی مشکلات ارتباطی احتمالی بین ما و همسرمان باشد:
1. پذیرش همسر آنچنان که هست : خصوصیاتش ، تجارب گذشته اش ، پدرش ، مادرش ،‌ برادر و خواهرش و نگرش مثبت به او.
2. اولین برخورد درآغاز و پایان یک روز کاری در حال و هوای ساعات باقی مانده روز و شب تأثیر می گذارد؛پس صبح موقع خروج از منزل و ورود به منزل بعد از کار روزانه سعی کنیم اولین برخوردمان محبت آمیز باشد تا ساعات خوشی داشته باشیم.
3. نحوه ادای کلمات و حالات چهره ، تُن صدا و نوع نگاه ما بر طرف مقابل تاثیر گذار است. آقایان به مفهوم کلمات و خانم ها به نحوه ادای آن توجه زیاد دارند . 4. جوابهای سربالا و سرزنش آمیز دلیل پرعقده بودن و عصبیت پاسخ دهنده بوده و نشان می دهد که وی شیوه صحیح برقراری ارتباط را نمی داند .
5. خودداری از صحبت غیر مستقیم و با گوشه وکنایه ،‌ طعنه و زخم زبان.
6. استفاده از کلمه ما یا برای ما به جای من و برای من 7. گوش دادن مؤثر صحبت های همسر برای رفع مشکل ذهن خوانی.
7. به جای فکر کردن زیاد به علت مسئله و مشکل بوجود آمده به پیدا کردن راه حل برای مشکل فکر کردن .(البته در روابط زن و مرد نباید زیاد پیگیر علت مشکلات باشیم و بیشتر به راه حل ها فکر کنیم اما در سایر مشکلات رفتاری حتماً اول باید علت ها بررسی و ریشه یابی شود تا بتوان مشکل را حل کرد)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید