دوست سفر

دوست سفر

حضرت صادق عليه السلام فرمود: حضرت زين العابدين – عليه السلام – مسافرت نمي كرد مگر با رفيقهائي كه او را نمي شناختند با آنها شرط مي كرد در كارهائيكه پيش مي آيد اجازه دهند آن جناب هم خدمت كند زماني با دسته اي به سفر رفت در بين راه مردي ايشان را شناخت به رفيقان گفت: مي شناسيد اين آقا كيست؟ جواب دادند نه . گفت : علي بن الحسين زين العابدين است ، آنها حركت كرده دست و پاي حضرت را مي بوسيدند. عرض كرد يابن رسول الله آيا با اين اين عمل خيال داشتي براي هميشه ما را به آتش جهنم بسوزاني.
چنانچه خداي ناخواسته جسارتي يا دست درازي يا زبان درازي نسبت به شما مي كرديم ، يابن رسول الله شما را چه بر اين كار واداشت ؟ آن جنان فرمود: من چندي پيش با عده ايكه مرا مي شناختند مسافرت كردم خدماتي به من مي كردند بواسطه حضرت رسول – صلي الله عليه و آله – كه سزاوار آن نبودم . ترسيدم شما هم مثل آنها بكنيد
داستانها و پندها, ج2/ مصطفي زماني وجداني

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید