اعلام دوستی

اعلام دوستی

حفض بختری گوید: خدمت امام صادق – علیه السلام – بودم که مردی وارد شد. حضرت به من فرمود: او را دوست داری ؟
عرض کردم : آری
حضرت فرمود: چرا او را دوست نداشته باشی در حالی که برادر تو می باشد و شریک دین و یاور تو علیه دشمنت و روزی او هم بر عهده دیگری است .
امام صادق – علیه السلام – فرمود: هرگاه مردی را دوست داشتی او را ازآن آگاه گردان زیرا اعلام محبت ، دوستی میان شما را پابرجاتر می کند.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیهم السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید