دیگه زمین نمی خوری کوچولو

دیگه زمین نمی خوری کوچولو

نویسنده:هدی ایزدی

 

بستن چند طریق بند کفش برای بچه ها

حسن این مدلها این است که خیلی محکم اند و هر قدر بچه در مدرسه این طرف و آن طرف بدود، باز نمی شود. از طرف دیگر هم اگر گره آن باز شود، از روی کفش آویزان نمی شود و بنابراین دور پای فرزندتان گیر نمی کند پس باز شدن کفشها هم باعث نمی شود که آنها زمین بخورند. برای این نمونه ها به بند کفشهای بلند احتیاج داریم آنها راروی کفشها امتحان کنید و ببینید که کدامشان را بیشتر می پسندید.

دندان موشی

بند را از بالاترین سوراخ یکی از ردیفها وارد کنید و از رو به سوراخ پایینی اش برسانید. حالا بدون اینکه آن را از سوراخ بگذرانید، به سوراخ روبرویی اش برسانید و از زیر، بند را وارد آن کنید. حالا بند را از رو به سوراخ پایینی ببرید و آن را از زیر، از سوراخ روبرویی اش رد کنید. این حالت زیگزاگ را ادامه دهید تا به آخرین سوراخ ردیفی که با آن شروع کرده اید، برسید. حالا بند را مستقیم از زیر از سوراخ روبرویی که همان آخرین سوراخ ردیف دوم است، رد کنید. بند را از رو به سوراخ بالایی برسانید، از زیر به سوراخ روبرویی ببرید و آن را از لای بند که روی کفش است و از سوراخ نگذشته، رد کنید. به این ترتیب بند محکم می شود. این کار را ادامه دهید تا به سوراخ اول ردیف دوم برسید. حالا می توانید بند را همان بالا گره بزنید.

هفت و هشتی

برای این مدل اول از همه باید یادتان باشد که بند را نباید موقع رد کردن از سوراخها زیاد بکشید و باید بگذارید تا کمی رها باشد.
ابتدا بند را از سوراخ بالایی یکی از ردیف ها، از زیر رد کنید و از رو به سوراخ پایینی اش برسانید. این کار را تکرار کنید و کاری به سوراخ ردیف روبرو نداشته باشید تا بند شما به آخرین سوراخ ردیف برسد.
حالا آن را از زیر به سوراخ روبرو برسانید و همین کار را تا رسیدن به بالاترین سوراخ ردیف دوم ادامه دهید. با این تفاوت که بند را از لابلای بندهای ردیف روبرو رد کنید. یادتان باشد که در هر ردیف افقی بند را محکم کنید و پیش بروید.
در نهایت هم باید بند را از سوراخ بالایی ردیف دوم عبور دهید و آن را روی کفش گره بزنید. به این ترتیب، شما بند کفشتان را مثل هفت ها و هشتهایی درهم گره خورده بسته اید.

گل وسط

همیشه لازم نیست که بند کفش بالای آن گره بخورد. شما می توانید جوری بند را از سوراخها عبور دهید که گره درست در وسط ردیف سوراخهای کفش بیافتد. برای این مدل متفاوت، اول باید سوراخ وسطی یکی از ردیفها را انتخاب کنید و بند را از آن، از زیر عبور دهید و به سوراخ یکی پایین تر روبرویی اش ببرید و آن را از روبه سوراخ روبه رو برسانید (می شود همان سوراخ پایینی سوراخی که با آن شروع کرده اید) این مدل را تا پایین ردیفها ادامه دهید… اگر دقت کنید، این کاری که کردید، درست مثل بستن بند کفش به شکل معمولی است. حالا ادامه بند را از زیر به بالاترین سوراخ ردیف روبرویی ردیفی که با آن شروع کردید، برسانید و از زیر آن را به بالا بیاورید و به سوراخ روبرویی اش ببرید. همان کاری که قبلا انجام می دادید (یعنی بستن معمولی بند) را انجام دهید تا به سوراخ روبرویی که کارتان را با آن شروع کردید، برسید. حالا می توانید بند کفش را درست در وسط اش گره بزنید.

خطی

اول بند را از بالاترین سوراخ یکی از ردیفها رد کنید، از زیر به سوراخ پایینی اش ببرید و از رو به سوراخ روبرویی ردیف بعدی (یعنی سوراخ دوم ردیف روبرو) برسانید. خط اول شما روی کفش افتاده است. حالا بند را از زیر به دو سوراخ پایین تر ردیف روبرو ببرید و دوباره از روبرویی برسانید. به این ترتیب خط دوم شما درست دو ردیف پایین تر از خط قبلی افتاده است. این کار را ادامه دهید تا به پایین ترین سوراخ برسید و بند را از رو رد کنید. همین مسیری را که در ردیف اول آمده اید، در ردیف دوم باید برگردید تا خطها یکی در میان، بین خطهای دیگر را پر کند و در نهایت به سوراخ بالایی ردیف دوم برسید. حالا می توانید بند کفش راگره بزنید.

مارپیچ

شاید این مدل به نظر سخت بیاید (راست اش کمی هم سخت است و دقت می خواهد)، اما در عوض مدل خیلی متفاوت و جالبی است. در مرحله اول، باید بند را از بالاترین سوراخ یکی از ردیف ها، از زیر رد کنید و به دو سوراخ پایین تر در ردیف روبروی اش ببرید. حالا از زیر، بند را به دو ردیف پایین تر ردیف روبرو (که همان ردیف اول می شود) برسانید و از رو دربیاورید. حالا باید بند را دو بار از لای بند ردیف اول، رد کنید. اگراینکار را یکبار انجام دهید، مدل بندتان چیزی شبیه مدل هفت و هشتی می شود. در نهایت، می توانید بند را بالای کفش گره بزنید و هرکس هم پرسید این مدل مارپیچ را بدست آوردید، بگویید خودم هم نمی دانم.

لوزی درهم

باید قبول کرد که مدل سختی است! ابتدا باید بند را از سوراخ بالایی یکی از ردیفها از رو رد کنیم و از زیر، با آمدن روی ادامه بند، آن را به دو سوراخ پایین تر در ردیف روبرو برسانید. حالا اینکار را در همان سوراخ تکرار کنید و بصورت زیگزاگ پایین بیایید. به آخرین سوراخ ردیف که رسیدید مستقیم و از زیر، به سوراخ روبرویی بروید. حالا به همان مدلی که ردیف قبلی را پیش آمده اید، تا بالا بروید؛ همان طور زیگزاگی و البته با این تفاوت که باید بند را یکی درمیان، از رو و زیر بند قبلی رد کنید. حالا به انتها رسیده اید و اگر نگاه کنید، می بینید که لوزیهای کوچکی روی کفشتان افتاده است.
منبع:زندگی ایده آل,شماره 43

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید