عزت نفس امام سجاد(ع)

عزت نفس امام سجاد(ع)

از صفات امام زین العابدین علی بن الحسین علیه السّلام عزت نفس ایشان بود که این صفت را از پدر بزرگوارش امام حسین علیه السّلام به ارث برده بود که خطاب به قدرتمندان و گردنکشان زمان خود می فرمود: به خدا قسم همچون دونان دست بیعت به سوی شما دراز نمی کنم و چون بردگان در اطاعت شما درنمی آیم[1].

این صفت ممتاز در شخصیت امام زین العابدین این گونه در کلامش جلوه گر شده است: دوست نمی دارم به قیمت خواری خود صاحب شتران سرخ موی شوم[2].

و از کلمات آن حضرت درباره عزت نفس است:
«من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا»؛
کسی که ارزش خود را بداند دنیا برایش بی ارزش می شود[3].

در تاریخ آمده است: در زمان خلافت ولید بن عبد الملک کسی از وابستگان حکومت، مالی را از آن حضرت غصب کرده بود، در ایام حج که ولید به مکه آمده بود به ایشان گفته شد: کاش از ولید درخواست می کردید تا حق شما را بازگرداند، حضرت در پاسخ ایشان این کلام جاوید را در عالم عزت نفس بیان فرمودند: وای بر تو آیا در حرم خداوند عز و جل از غیر او حاجت بخواهم؟ من از اینکه دنیا را از خالق آن طلب کنم ابا می کنم حال چگونه از مخلوقی چون خود دنیا را طلب کنم [4].

در عزت او همین بس که هرگز درهمی از راه نسبتش با پیامبر صلّی اللّه علیه و آله نخورد[5].

پی نوشت ها:
[1] وقعه الطف/ 209.
[2] کافى 2/ 109 و 111، خصال 1/ 23 و از کافى در بحار الانوار 71/ 406 نقل شده که مؤلف بحار یک صفحه درباره آن توضیح داده است.
[3] بحار الانوار 78/ 135.
[4] بحار الانوار 46/ 64 از علل الشرایع 1/ 270 چاپ بیروت.
[5] مجالس ثعلبى 2/ 462 و به نقل از آن در حیاه الامام زین العابدین نوشته قرشى 1/ 81 و در مناقب آل ابى طالب 4/ 175 از نافع به جاى« درهما» کلمه« شیئا» آورده.

منبع: حوزه نت

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید