خصوصیات مردان واقعی

خصوصیات مردان واقعی

1- یک مرد واقعی، محکم و قوی است:

یک مرد واقعی گریه نمی کند، شکایت از چیزی نمی کند، بیمار نمی شود و لازم نیست هر بار که عطسه کرد به پزشک مراجعه کند. یک مرد واقعی تصمیم می گیرد و با عواقب و نتایج این تصمیم، روزگار می گذارند. یک مرد واقعی مسؤولیت اعمال و حرف های خود را بر عهده می گیرد. یک مرد واقعی؛ محکم و استوار است و با سختی های زندگی مقابله می کند. یک مرد واقعی خشن و سرسخت است و از خود احساسات نشان نمی دهد، یک مرد واقعی ستون فقرات خانواده است و نمی تواند از خود ضعف نشان دهد. اگر از عنکبوت می ترسید، مسلماً یک مرد واقعی نیستید.

2- یک مرد واقعی متمرکز است:

یک مرد واقعی تفاوت بین مهم بودن چیزی و مهم نبودن آن را می فهمد. یک مرد واقعی وقت خود را صرف کارهای بیهوده ای که هیچ عایدی برای او ندارد، نمی کند. مطمئناً کارهای زیادی برای تفریح و سرگرمی وجود دارد، اما او باید برای انجام این کارها هم دلیل داشته باشد. یک مرد واقعی خود را روی قدرت، پول و خانواده اش متمرکز می کند.

3- یک مرد واقعی، اهمیت خانواده را درک می کند:

یک مرد واقعی خانواده اش را قدرتمند نگاه می دارد و به تاریخچه خانوادگی خود اهمیت زیادی می دهد. یک مرد واقعی می داند که فرزندانش هدیه ای از جانب خداوند هستند و باید با آنها به خوبی رفتار کند، هر چند هر از گاهی باید برای آنها قوانین و مقرراتی تعیین کند.

4- یک مرد واقعی غیبت نمی کند:

یک مرد واقعی دهانش را می بندد و اطلاعاتش را در مورد دیگران پیش خود نگاه می دارد. یک مرد واقعی در بحث های هیچ و پوچ شرکت نمی کند و در مورد چیزهایی که از آن اطلاع ندارد و مطمئن نیست حرف نمی زند.

5- یک مرد واقعی همیشه سر حرفش هست:

هر وقت قولی بدهد، آن را عمل می کند و اگر بداند که از عهده انجام قولی برنمی آید، هیچ وقت حرفش را نمی زند. یک مرد واقعی مردن را به شکستن عهدش ترجیح می دهد. او می داند که حرفش نیز باید به قدرت عملش باشد.

6- یک مرد واقعی تلاش می کند تا الگو باشد:

یک مرد واقعی همیشه به خود و دیگران احترام می گذارد، مگر این که مورد بی احترامی قرار گیرد. او الگو و نمونه ای برای پیروان خود به خصوص فرزندانش است. مرد واقعی هیچ وقت کارهایش را به خانه نمی آورد. به همین دلیل فرزندانش او را فقط به عنوان یک پدر می شناسند. یک مرد واقعی هیچ گاه اجازه نمی دهد فرزندانش پی به ضعف های او ببرند.

7- یک مرد واقعی پول نیازش را خود به دست می آورد:

یک مرد واقعی در انتظار صدقات و نیکوکاری های دیگران نمی نشیند و پول پدرش نیز برای او کفایت نمی کند. او خود در جستجوی روزی اش بر می آید و اگر از پدرانش به او ارثیه ای برسد، به جای هدر دادن آن، ده برابرش می کند.

8- یک مرد واقعی زن نما نیست:

یک مرد واقعی در گوش هایش گوشواره نمی اندازد و موهایش را بلند نمی کند. یک مرد واقعی باید حداقل سه دست کت و شلوار در کمد داشته باشد و سه بار در هفته باید کت و شلوار بپوشد یک مرد واقعی می داند که چطور باید شیک باشد.
منبع:کوچه ما شماره 7.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید