تیرهای شیطان

تیرهای شیطان

شیطان برای پیروزی بر دشمن تیرهایی دارد که به وسیله آنها با دشمن روبه رو می شود. آنها بر چند قسم است : یکی نگاه کردن به زن هایی می باشد که بر انسان حرام است . حضرت عیسی علیه السلام می فرماید: نگاه کردن به نامحرم تیری مسموم از تیرهای ابلیس است که خطا نمی رود، وقتی نگاه از چله چشم بیرون آمد، سینه و قلب را هدف قرار می دهد و آن جا را نشانه می رود. حضرت رسول در این باره فرمود: غضب خداوند بر زنانی شدت پیدا می کند که شوهردار باشند در عین حال چشم خود را با نگاه کردن به دیگران سیر کنند. دوم : زن ها هستند. در دیدار شیطان با حضرت یحیی علیه السلام می گوید: زن ها تیری از تیرهای من هستند که به خطا نمی روند. سوم : دوستی پول و درهم و دینار است ، حضرت امیر المومنان علیه السلام می فرماید: از جمله چیزهایی که فساد برانگیز است ، درهم و دینار می باش ‍ دو آنها تیرهای شیطان اند کسی که آنها را دوست داشته باشد بنده دنیا است نه بنده خدا. از ابن عباس نقل شده است : اولین بار که درهم و دینار به وجود آمد و بر آنها سکه زده شد، شیطان به سوی آنها توجه کرد و آن دو را برداشت و بر چشم خود گذاشت ! بعد از آن به سینه خود چسباند. سپس از خوش حالی ناله ای سر داد و بار دیگر به سینه خود چسباند و گفت : شما دو سکه ، نور و روشنی چشم و میوه قلب من هستید! اگر بنی آدم شما را دوست داشته باشند؛ هر چند دیگر بت نپرستد، مرا باکی نیست . همان دوست داشتن پول برایم بس ‍است . آری ! شیطان به وسیله این تیرها، بزرگ ترین شخصیت را از پا در می آورد، قارون را به دل زمین فرو می برد، فرعون را به دریا غرق ، عمر سعد را جهنمی ، شریح قاضی ملعون و میلیون ها انسان دیگر را بی چاره و بدبخت می کند.
شیطان در کمین گاه/نعمت الله صالحی حاجی آبادی

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید