مزد عمل شيطان

مزد عمل شيطان

بعد از آن كه شيطان از سجده كردن بر آدم سرپيچي كرد و از بهشت بيرون شد. گفت : پروردگارا! حالا كه مرا بيرون و از رحمت خود دور مي كني ، عبادات من چه مي شود، هزاران سال عبادتت كرده ام كه فقط چهار هزار سال آن را به دو ركعت نماز گذراندم ! علاوه بر آن خودت فرمودي ، عمل عمل كنندگان را ضايع نمي كنم ! آيا سزاوار است كه با يك اشتباه ، مزد عمل چندين هزار ساله من به كلي از بين برود؟ خطاب رسيد كه مزد هيچ كس در پيش من ضايع نمي شود؛ ولي كسي كه قابليت نداشته باشد پاداش كارش را در آخرت دهم در دنيا هر چه بخواهد، مي دهم . شيطان عرض كرد: من هم مزد عمل خود را در دنيا از تو طلب مي كنم . چون به واسطه آدم جهنمي شدم حاجات خود را درباره آدم و فرزندان او قرار مي دهم ! خطاب شد: حاجات خود را بگو تا به تو ببخشم ! شيطان در جواب گفت : اول آن كه ، اجازه دهي تا روز قيامت زنده باشم . خدا در جوابش فرمود: اگر مي خواهي از صدمه مرگ و جان كندن نجات يابي يا شربت ناگوار آن را نچشي ، اراده من بر اين است كه هر كس به دنيا آيد مزه مرگ را بچشد و اگر كسي مرگ سراغش نيايد در آخرت هم كه مردن نيست . آن روز همه زنده مي شوند، مؤمنان در ناز و نعمت بهشت و مشركان در عذاب و نقمت جهنم خواهند بود. چون نجات از مرگ براي كسي نيست ؛ تو را مهلت مي دهم تا روزي كه معلوم است . – شايد مراد روز ظهور امام عصر – عجل الله تعالي فرجه الشريف – باشد كه به دست لشكر آن حضرت كشته مي شود و شايد هم روز آخر دنيا باشد. دوم اين كه ، خدايا! از تو مي طلبم كه در مقابل هر يك از فرزندان آدم ، دو فرزند به من عطا كني ! از اين رو، در اخبار وارد شده : برابر هر يك نفر از اولاد آدم كه متولد مي شود، دو شيطان بر او مسلط است و او را اغوا مي كنند. سوم ، گفت : خدايا! از تو مي خواهم كه مرا در بدن اولاد آدم مانند خون جريان دهي كه از هر جاي بدن او بخواهم ، بتوانم او را به معصيت بكشانم . چهارم . از تو مي خواهم كه فرزندان آدم ما را نبينند، ولي ما آنها را ببينيم ! پنجم ، از تو مي خواهم اين قدرت را به من بدهي كه به هر صورت بخواهم بتوانم در آيم . بنابر اين (در هر جا و هر شكلي كه مي خواهد در مي آيد تا شايد مردم را فريب دهد). همان طور كه در روز سقيفه بني ساعده ، مجلس ‍ شوراي مكه كه عليه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم تشكيل شده بود، خود را به صورت پيرمردي نجدي در آورده و كار را براي آنان آسان كرد (كه در داستان شيطان و مجلس شوراي مكه بيان شده است). و در اول خلافت ابوبكر به شكل پيرمردي زاهد در آمد، اول به ابوبكر بيعت كرد تا مردم تشويق شدند و ده ها داستان ديگر كه در مباحث كتاب آورده شده است . ششم . پروردگار! از تو مي خواهم تا روح در بدن اولاد آدم است بر آن مسلط باشم ! هفتم ، عرض كرد: خدايا! از تو مي خواهم مرا مخصوصا در سينه آدم و اولاد او مسلط گرداني تا او را وسوسه كنم . چنان چه در قرآن مي فرمايد: الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه و الناس ؛
شيطاني كه وسوسه و انديشه بد در دل مردم مي افكند، وسوسه او، هم در دل جن باشد و هم در دل انسان . خداوند هم در پايان هر يك از خواسته هاي او فرمود، راضي شدم . وقتي شيطان اين حاجات را از خداوند گرفت ، عرض كرد: فبعزتك لاغوينهم اجمعين اي خدا! به عزت و بزرگواري خودت ، همه آنها را گمراه و از راه راست منحرف مي كنم . سپس شيطان گفت : من آنها را از پيش رو (آنها كه آخرت را در پيش دارند در نظرشان كوچك و ساده جلوه مي دهم السلام) و از پشت سر (آنها را كه به جمع آوري اموال و ثروت مشغول هستند به بخل و نپرداختن حقوق واجب دستور مي دهم السلام) و از طرف راست (امور معنوي را به وسيله شبهه و شك و ترديد ضايع مي سازم)، و از طرف چپ (لذت مادي و شهوات را در نظر آنها جلوه مي دهم .) و سراغشان مي روم و تو اكثر آنها را شكر گزار نخواهي يافت.
شيطان در کمين گاه/نعمت الله صالحي حاجي آبادي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید