نماز شب بهترين زمان برای عبادت

نماز شب بهترين زمان برای عبادت

تتجافي جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً و طمعاً و ممّا رزقناهم ينفقون.
پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مي‌شود (به پا مي‌خيزند و رو به درگاه خدا مي‌آورند) پروردگار خود را با بيم و اميد مي‌خوانند، و از آنچه به آنها روزي داده‌ايم انفاق مي‌كنند.« سجده ، 16»
در اين‌ آيه به يكي از صفات مؤمنين اشاره كرده مي‌گويد: پهلوهايشان از بسترها در دل شب دور مي‌شود به پا مي‌خيزند و رو به درگاه خدا مي‌آورند و به راز و نياز با او مي‌پردازند». (تتجافي[1] يعني چه)

[1] . «تتجافي» از مادّه «جفا» در اصل به معني برداشتن و دور ساختن است «جنوب» جمع «جنب» به معني پهلو است و «مضاجع» جمع «مضجع» به معني بستر است، و دور شدن پهلو از بستر كنايه از برخاستن از خواب و پرداختن به عبادت پروردگار در دل شب است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید