حیاء

حیاء

1. قال الامام علی –
علیه السّلام – : اعقَلُ النّاسِ أحیاهُم.

«تصنیف غرر الحکم، ص 256، ح 5439»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: عاقل ترین مردم، با حیاترین آنهاست.

2. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : الاسلامُ عریانٌ
فلباسُهُ الحیاءُ و زینتُهُ الوَقارُ و مُرُوَّتُهُ العَمَلُ الصّالِحُ و عِمادُهُ
الورعُ … .

«الکافی، ج 2، ص 46»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: اسلام برهنه و عریان است، جامه و
لباس آن حیاء، زینت و آرایه اش وقار و سنگینی، مروّت و مردانگی آن کارهای نیک و
شایسته و ستون آن ورع و پارسائی است و برای هر چیزی اساس و بنیانی است و اساس
اسلام، حبّ و دوستی ما اهل بیت است.

3. قال الامام علی – علیه السّلام – : أفضَلُ الحیاءِ استحیاءُک من
الله.

«تصنیف غررالحکم، ص 257، ح 5451»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: برترین حیا، شرم و حیاء از خداوند است.

4. قال الامام علی – علیه السّلام – : أحسَنُ ملابِسِ الدّین
الحیاءُ.

«تصنیف غررالحکم، ص 256، ح 5441»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: بهترین و نیکوترین لباسِ دین، حیاء است.

5. قال الامام علی – علیه السّلام – : الحیاءُ خُلُق جمیلٌ.

«تصنیف غررالحکم، ص 256، ح 5434»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: حیاء، اخلاقی زیبا و پسندیده است.

6. قال الامام علی – علیه السّلام – : الحیاءُ قرینُ العِفافِ.

«تصنیف غررالحکم، ص 256، ح 5433»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: حیاء همنشین و همراهِ عفّت و پاکدامنی
است.

7. قال الامام علی – علیه السّلام – : الایمانُ و الحیاءُ مقرونانِ
فی قَرَنٍ و لا یفترقان.

«تصنیف غررالحکم، ص 256، ح 5438»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: ایمان و حیاء دو همراه و همنشینی هستند
که هیچگاه از هم جدا نمی شوند.

8. قال الامام علی – علیه السّلام – : کَثرَهُ حیاءِ الرّجلِ دلیلُ
ایمانِهِ.

«تصنیف غررالحکم، ص 257، ح 5446»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: حیاءِ زیادِ شخص، دلالت بر ایمان او
دارد.

9. قال الامام علی – علیه السّلام – : الحیاءُ غَضَّ الطَّرف.

«تصنیف غررالحکم، ص 259، ح 5537»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: حیاء، چشم پوشی (از گناه و حرام) می
باشد.

10. قال الامام علی – علیه السّلام – : أحسَنُ الحیاءِ استحیاءُکَ
من نفسِک.

«تصنیف غررالحکم، ص 257، ح 5452»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: نیکوترین حیا، حیاء و شرم از نفس خویش
است.

11. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : الحیاءُ علی وجهین
فَمِنْهُ ضعفٌ و منه قوَّهٌ و اسلامٌ و ایمانٌ.

«تحف العقول، ص 418»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: شرم و حیاء بر دو گونه است، یک قسم آن
از روی ضعف و ناتوانی است و قسم دیگر آن از روی قوّت (و قدرت)، اسلام و ایمان شخص
است.

12. قال الامام السجاد- علیه السّلام – : خَفِ الله تعالی
لقُدرتِهِ علیکَ و استَحْیِ منهُ لقُرْبِهِ منک.

«بحار الانوار، ج 71، ص 336»

امام سجاد – علیه السّلام – فرمود: از خداوند متعال به جهت قدرتی که بر تو
دارد بترس و به جهت قرب و نزدیکیش به تو از او شرم و حیاء داشته باش.

13. قال الامام الکاظم – علیه السّلام – : استَحیوُا من الله فی
سرائِرکم کما تستحیوُنَ من النّاسِ فی علانیّکم.

«تحف العقول، ص 394»

امام کاظم – علیه السّلام –
فرمود: همانگونه که در آشکار از مردم شرم و حیاء دارید، در خلوت نیز از
پروردگارتان شرم و حیاء داشته باشید.

14. قال الامام علی ‎‎ٌ – علیه السّلام – : مَنْ لَمْ یَسْتَحْیِ من النّاسِ لَمْ
یُستَحیِ من اللهِ سبحانَهُ.

«تصنیف غررالحکم، ص 257، ح 5468»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که از مردم شرم و حیاء نداشته باشد،
از خداوند سبحان نیز شرم و حیاء نخواهد داشت.

15. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : استَحیوُا من اللهِ
حقَّ الحیاء، فقیل: یا رسول الله و مَنْ یستحیِ من الله حقَّ الحیاء؟ فقال: مَنِ
استحیَ … .

«بحار الانوار، ج 70، ص 317»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: آنگونه که حقّ حیاء و شرمساری
است، از خداوند حیاء داشته باشید. از حضرت سؤال شد: ای رسول خدا ! چه کسی آنگونه
که حقّ حیاء است از خداوند حیاء می کند. حضرت فرمود: کسی که (بخواهد) آنگونه که
سزاوار و شایسته حیاء است از پروردگار خویش حیاء کند، باید همیشه مرگ در جلوی
چشمانش حاضر باشد، نسبت به دنیا و زینت آن زهد بورزد و مراقب اندیشه و خوراک خویش
باشد و عالم قبر و بلاها را فراموش نکند.

16. قال الامام علی – علیه السّلام – : الحیاءُ مفتاحُ کلِّ خیر .

«تصنیف غرر الحکم، ص 257، ح 5453»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: حیاء، کلید همه خوبیهاست.

17. قال الامام علی – علیه السّلام – : الحیاءُ من اللهِ یَمحَوُ
کثیراً من الخطایا.

«تصنیف غرر الحکم، ص 257، ح 5455»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شرم و حیاء از پروردگار، بسیاری از
گناهان را از بین می برد.

18. قال الامام علی – علیه السّلام – : الحَیاءُ من اللهِ سبحانَهُ
نَقِی عذابَ النّار.

«تصنیف غرر الحکم، ص 257، ح 5456»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شرم و حیاء از خداوند سبحان، انسان را از
آتش جهنّم مصون می دارد.

19. قال الامام علی – علیه السّلام – : ثَمَرهُ الحیاءِ العفِّهُ.

«تصنیف غرر الحکم، ص 257، ح 5457»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: نتیجه و میوه حیاء، عفت و پاکدامنی است.

20. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنْ کساهُ الحیاءُ ثوبَهُ
خَفیِ عن النّاسِ عیبُهُ.

«تصنیف غرر الحکم، ص 257، ح 5458»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که لباس حیاء و پاکدامنی به خود
بپوشاند، عیوبش از مردم پوشیده خواهد ماند.

21. قال الامام علی – علیه السّلام – : الحَیاءُ یَصُدُّ عَنِ
الفعلِ القبیحِ.

«تصنیف غرر الحکم، ص 257، ح 5454»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: شرم و حیاء، انسان را از کار زشت باز می
دارد.

22. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَن قَلَّ حیاءُهُ قلَّ ورَعُهُ
و مَنْ قَلَّ ورَعُهُ ماتَ قلبُهُ و مَنْ ماتَ قلبُهُ فقَدْ دَخلَ النّارَ.

«تحف العقول، ص 100»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که شرم و حیاء او کم شود، وَرَع و
پارسایی او کم خواهد شد و هر کس پارسائی او کم شود قلب او می میرد و کسی که قلبش
بمیرد، داخل آتش جهنّم می گردد.

23. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَن لا حیاءَ لَهُ فلا خیرَ
فیهِ.

«تصنیف غررالحکم، ص 257، ح 5465»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که حیاء نداشته باشد، هیچ خیری در او
نیست.

24. قال رسول الله – صلی الله علیه وآله – : الحیاءُ شعبهٌَُ من
الایمان و لا ایمانَ لِمَن لا حیاءَ لَه.

«مجموعه ورّام، ص 256»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: حیاء بخشی از ایمان است و کسی که
حیاء نداشته باشد، ایمان ندارد.

25. قال الامام علی – علیه السّلام – : تسربلِ الحَیاء و ادِّرعِ
الوفاءَ و احفَظِ الإخاءَ و أقْلِلْ محادَثَهَ النِّساءِ یکمُلُ لَکَ السَّناءُ».

«غررالحکم، ج 1، ص 352»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: لباس حیاء و زره وفا به تن نما، برادری
را حفظ کن و با زنان کمتر بحث و گفتگو نما تا رفعت و بزرگی تو کامل گردد.

26. قال الامام الصادق – علیه السّلام – : طلبُ الحوائجِ الی
النّاسِ استِلابٌ للعزّهِ و مذهبهٌ للحیاءِ.

«مشکاه الانوار، ص 186»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: درخواست حاجت از مردم، موجب از بین رفتن
عزّت انسان و نابود شدن شرم و حیاء می گردد.

27. عن الامام الصّادق – علیه السّلام – قال: قال عیسی بن مریم –
علیه السّلام – : اِذا قَعَد أحدُکُم فی منزِلِهِ فلیُرخِ علیهِ سِتْرَهُ، فانّ
الله تبارک و تعالی قسَّم َالحیاءَ کَما قسَّمَ الرّزقَ.

«بحار الانوار، ج 68، ص 334»

امام صادق – علیه السّلام – فرمود: حضرت عیسی – علیه السّلام – فرمود: چون
یکی از شما در منزل خویش بنشیند، شایسته است که پرده و پوشش خود را فرو کشد، زیرا
خداوند همانگونه که روزی را تقسیم نموده، حیاء را نیز تقسیم نموده است.

28. عن رسول الله – صلی الله علیه و آله – أنّه نَظَرَ اِلی رجُلٍ
یغتَسِلُ بحَیثُ یراهُ النّاسُ فقالَ: أیّها النّاسُ ان الله یحبُّ من عبادِهِ
الحیاءَ … .

«سفینه البحار، ج 1، ص 362»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – به مردی که در مرآی و منظَرِ مردم غسل می
کرد، نگاه کرد و فرمود: ای مردم، همانا خداوند شرم و حیاء و پوشیده بودن را از
بندگانش دوست دارد، پس هر کدام از شما قصد شستن خود را دارد، به جائی برود که مردم
او را نبینند، زیرا حیاء زینت اسلام است.

29. قال الامام الکاظم- علیه السّلام – : لا تُذهِبُ الحِشمَهَ
بینَکَ و بینَ أخیکَ أبقِ منها فإنَّ ذهابُها ذهابُ الحیاءِ.

«وسائل الشیعه، ج 5، ص 501»

امام کاظم – علیه السّلام – فرمود: حشمت و بزرگواری را بین خود و برادرت از
میان نبر و آن را باقی بگذار، زیرا با رفتن آن، حیاء نیز از بین می رود.

30. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : لا تَقومُ السّاعَهُ
حتّی یذهَبَ الحیاءُ مِنَ الصّبیان و النّساءِ.

«بحار الانوار، ج 6، ص 315»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: روز قیامت بر پا نخواهد شد مگر
اینکه شرم و حیاء از زنان و کودکان رخت بربندد.

31. قال الامام علی – علیه السّلام – : ثلاثٌ لا یستَحی منهنَّ:
خِدمهُ الرّجل ضَیفَه، و قیامُهُ عَن مجلِسِهِ لأبیهِ و معلّمِهِ و طَلَبُ الحقِّ
و إنْ قَلَّ.

«تصنیف غرر الحکم، ص 69، ح 978»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: در سه مورد حیاء و شرم پسندیده نیست: 1)
خدمت کردن به میهمان 2) برخاستن انسان از جا به احترام پدر و معلمش 3) و طلب حقّ اگر
چه کم باشد.

32. قال الامام علی – علیه السّلام – : مَنِ استَحیی مِنْ قولِ
الحقِّ فهو أحمقٌ.

«تصنیف غررالحکم، ص70، ح 988»

امام علی – علیه السّلام – فرمود: کسی که از گفتن حق شرم و حیاء نماید،
احمق و نادان است.

33. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : مَنْ لم یکُنْ لَهو
حیاءٌ فلا دینَ لَهو و مَنْ لَمْ یکنْ لهو حیاءٌ فی الدّنیا لَمْ یدخُلِ الجنَّه.

«کنز العمّال، ج 3، ص 125»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: کسی که شرم و حیاء نداشته باشد
دین ندارد، و کسی که در دنیا از شرم و حیاء بی بهره باشد، وارد بهشت نخواهد شد.

34. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : اذا أبغضَ الله عبدا
ًنزَعَ مِنهُ الحیاءَ.

«کنز العمال، ج 3، ص 126»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: زمانی که خداوند بر بنده ای خشم
گیرد، شرم و حیاء را از دل او بیرون می کند.

35. قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – : الحیاءُ عشرُ أجزاءٍ،
فتسعَهٌ فی النّساءِ و واحِدُ فی الرّجالِ.

«کنز العمال، ح 5769»

رسول خدا – صلی الله علیه و آله – فرمود: حیاء دارای ده جزء است که نه جزء
آن در زنان و یک جزء آن در مردان قرار داده شده است.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید