روز شمار محرم

روز شمار محرم

15 رجب 60 هجری
مرگ معاویه و نشستن یزید به جای او
28 رجب 60 هجری
رسیدن نامه یزید به والی مدینه جهت بیعت گرفتن از امام حسین (علیه السلام).
29 رجب 60 هجری
هجرت امام حسین (علیه السلام) از مدینه، همراه با اهل‌بیت و جمعی از بنی‌هاشم.
3 شعبان 60 هجری
رسیدن نامه‌ای از کوفیان به دست امام حسین (علیه السلام).
10 رمضان 60 هجری
رسیدن نامه‌ای از کوفیان به دست امام حسین (علیه السلام)
15 رمضان 60 هجری
رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام حسین (علیه السلام)
15 رمضان 60 هجری
فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه جهت بررسی اوضاع و احوال.
5 شوال 60 هجری
ورود مسلم بن عقیل به کوفه و استقبال مردم از وی.
11 ذیقعده 60 هجری
نامه نوشتن مسلم بن عقیل در کوفه با چهارهزار نفر، سپس پراکندگی آنان از دور مسلم.
8 ذیحجه 60 هجری
ایراد خطبه توسط امام حسین (علیه السلام) در مکه برای مردم، تبدیل نمودن حج را به عمره و خروج از مکه همراه با 82 نفر از افراد خانواده و یاران به طرف کوفه.
8 ذیحجه 60 هجری
دستگیری و شهادت هانی در کوفه
9 ذیحجه 60 هجری
درگیری مسلم بن عقیل با کوفیان، سپس دستگیری او و شهادتش بر بام دارالاماره کوفه.
9 ذیحجه 60 هجری
دیدار امام حسین (علیه السلام) با فرزندان در بیرون مکه.
9 ذیحجه 60 هجری
برخورد امام حسین (علیه السلام) با حر و سپاه او در منزل شراف.
2 محرم 61 هجری
ورود امام حسین (علیه السلام) به سرزمین کربلا و فرود آمدن در آنجا.
3 محرم 61 هجری
ورود عمر سعد به کربلا، همراه با چهار هزار نفر از سپاه کوفه و آغاز گفتگوی وی با امام برای وادار کردن آن حضرت به بیعت و تسلیم شدن.
7 محرم 61 هجری
رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت سپاه امام از آب، ماموریت پانصد سوار دشمن بر شریعه فرات به فرماندهی عمرو بن حجاج.
9 محرم 61 هجری
ورود شمر با چهارهزار نفر به کربلا، همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد، مبنی بر جنگیدن با امام حسین (علیه السلام).
10 محرم 61 هجری
درگیری یاران امام حسین (علیه السلام) با سپاه کوفه، شهادت امام و اصحاب، غارت خیمه‌ها، فرستادن سر مطهر امام به کوفه، توسط خولی.
11 محرم 61 هجری
حرکت سپاه عمر و نیز اسرای اهل‌بیت از کربلا به کوفه.
1 صفر 61 هجری
ورود اسرای اهل‌بیت امام حسین (علیه السلام) از کربلا به دمشق.
20 صفر 61 هجری
بازگشت اهل بیت امام حسین (علیه السلام) از سفر شام به مدینه.
منبع:مجله در سوگ عاشورا

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید