شیخ انصاری (ره) و تدریس مقدمات

شیخ انصاری (ره) و تدریس مقدمات

شيخ اعظم انصاري(ره) داراي همتي بلند و اخلاقي نيكو بود و به امور طلاب شخصاً رسيدگي مي‎كرد و مانند پدري مهربان آنان را تحت تربيت خود قرار داده بود. چند روزي، شيخ ديرتر از وقت مقرر براي تدريس حاضر مي‌شد، از ايشان سبب را پرسيدند، فرمود: يكي از سادات به تحصيل علوم ديني مايل گشت و اين امر را با چند نفر در ميان نهاده تا درس مقدمات برايش گويند، ولي هيچ‌يك حاضر نشدند و شأن خود را بالاتر ديدند، بدين‌جهت خود متصدي اين امر شده، درس او را به عهده گرفتم».

منبع: زندگي و شخصيت شيخ انصاري/ 78

مطالب مشابه