نوای نور

نوای نور

حضرت زهرا(سلام الله علیها) از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

فاطمه زهرا(سلام الله علیها) افتخار خاندان وحی
[فاطمه زهرا (سلام الله علیها)] زنی که افتخار خاندان وحی بود و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد ؛ زنی که فضایل او ، هم طراز فضایل بی نهایت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خاندان عصمت و طهارت بود ؛ زنی که هر کسی با هر بینش درباره ی او گفتاری دارد و از عهده ی ستایش او بر نیامده ، احادیثی که از خاندان وحی رسیده به اندازه ی فهم مستمعان بوده و دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند و دیگران هر چه گفته اند به مقدار فهم خود بوده ، نه به اندازه ی مرتبت او …
این خانه ی کوچک فاطمه (سلام الله علیها) و این افرادی که در این خانه تربیت شدند که به حسب عدد چهار نفر بودند و به حسب واقع ، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند ،خدمت هایی کردند که ما را و شما را و همه ی بشر را به اعجاب درآورده است .۶۰/۱۲/۱۸

حضرت زهرا (سلام الله علیها) از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته )

ـ خصوصیات حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و پیروانش
باید در عمل پیرو فاطمه زهرا (سلام الله علیها) باشیم . ما باید این راه را برویم . ما هم باید گذشت کنیم ، اطاعت کنیم ، عبادت کنیم .

ـ عبادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
مگر نمی گوییم که «حتی تورم قدماها ؟ » این قدر در محراب عبادت خدا ایستاد ! ما هم باید در محراب عبادت بایستیم . ما هم باید ذکر خدا بگوییم . ما هم باید محبت الهی را در دلمان روز به روز زیاد کنیم .

ـ احماق حق توسط حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
مگر نمی گوییم که با حال ناتوانی به مسجد رفت ، تا حقی را احقاق کند ؟ ما هم باید در همه ی حالات تلاش کنیم ،تا حق را احقاق کنیم.ما هم از کسی نترسیم.مگر نمی گوییم یک تنه در مقابل جامعه ی بزرگ زمان خود ایستاد ؟ ما هم باید همچنان که همسر بزرگوارش فرمود :«لا تستو حشوا فی طریق الهدی لقله اهله » از کم بودن تعدادمان در مقابل دنیای ظلم و استکبار نترسیم و تلاش کنیم …

ـ بی ارزشی دنیا در نظر حضرت فاطمه (سلام الله علیها)
مگر نمی گوییم که جهیزیه ی آن بزرگوار چیزهایی بود که انسان با شنیدن آنها اشکش جاری می شد ؟ مگر نمی گوییم که این زن والا مقام ، برای دنیا و زیور دنیا هیچ ارزشی قایل نبود ؟ مگر می شود که روز به روز تشریفات و تجمل گرایی و زر و زیور و چیزهای پوچ زندگی را بیشتر کنیم و مهریه ی دخترانمان را زیاد نماییم ؟ شما که پدر آن دختر هستید ، آیا می توانید ادعا کنید که پیرو پدر فاطمه (سلام الله علیها) هستید ؟ این طوری نمی شود ؛ ما باید به حال خودمان فکری بکنیم .
منبع:مجله قدر(ش ۱۹)

مطالب مشابه