من وقتي با پدرم بحث مي‌كنم، جواب‌هاي عجيب و غريبي مي‌دهد. مثلاً وقتي مي‌گويم؛ پدرجان صلاح نيست

من وقتي با پدرم بحث مي‌كنم، جواب‌هاي عجيب و غريبي مي‌دهد. مثلاً وقتي مي‌گويم؛ پدرجان صلاح نيست

من وقتي با پدرم بحث مي‌كنم، جواب‌هاي عجيب و غريبي مي‌دهد. مثلاً وقتي مي‌گويم؛ پدرجان صلاح نيست يك كمي خوش‌ اخلاق‌تر باشيد و بيشتر به ما محبت كنيد. در جواب مي‌گويد، من در جواني، سختي زيادي كشيده‌ام فلذا اخلاقم اين‌طور شده است. و يا در مسأله خمس مي‌گويد، ما كه چيزي نداريم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد كه چطور با پدرم برخورد كنم؟

سه گام اصلي براي حل مشكل:
3 روش جستجو، درك و عمل روشهايي هستند كه مشاوران براي حل مشكلات افراد و خانواده‌ها پيشنهاد مي‌كنند. هيچ يك از روشها به تنهايي، كارساز نيست. تنها صحبت كردن در مورد شرايط، مشكل را حل نمي‌كند. رسيدن به مرحله درك، (يعني، اينكه ببينيد چرا اين رفتار رخ مي‌دهد و چه اقدامي مي‌توانيد انجام دهيد) به معني موفقيت در حل مشكل نيست. بلكه بايد توأم با گام سوم، يعني عمل باشد. يعني ايجاد تغيير در واكنشها و رفتارتان تا اينكه اوضاع همان‌طوري ‌كه مايليد، پيش رود.

احترام به پدر و مادر:
يكي از وظايف ما، در برابر پدر و مادر، تكريم و بزرگداشت آنان است. كه در قرآن كريم در آيات مختلف به آن سفارش شده است. وقتي شما از جهت تكريم و احسان به پدر خود، كم نياوريد، و هميشه در خدمت و تكريم او باشيد، مطمئناً دل او نرم مي‌شود. افتخار مي‌كند كه فرزندش، اهل دين و مذهب است و در مسير صراط مستقيم قدم برمي‌دارد.

ريشه‌يابي رفتار پدر:
دومين قدم، ريشه‌يابي رفتارهاي پدر است. كه چه موقعي بد اخلاقي مي‌كند. شايد موقعي كه از سر كار به خانه برمي‌گردد، از افراد خانواده انتظاراتي دارد، و با برآورده نشدن انتظارات، بدرفتاري مي‌كند. شايد به علت پيري و از كارافتادگي پدر، افراد خانواده اهميتي برايش قائل نيستند، بنابراين عقده‌اش را بر سر بچه‌ها خالي مي‌كندو…  .
اصل تدريج در تغيير رفتار:
هر گروهي از افراد جامعه به ويژه افراد خانواده، زماني كه با هم در ارتباط هستند، با اختلاف نظرها و بعضي رفتارها، روبرو خواهند شد. رفتار خاصّي كه در اين ميان، از افراد خانواده بروز مي‌كند، به تدريج در او شكل گرفته است. بنابراين، همان ‌طوري‌كه رفتار انسان اعم از خوب و بد، به مرور زمان و به تدريج به وجود مي‌آيد، تغيير رفتار هم به تدريج رخ مي‌دهد.

نحوة بيان احكام شرعي و مسائل مربوط به خمس
1- در مورد وجوهات شرعيه، از جمله خمس، وظيفه شما، گفتن و آگاهي دادن در مورد آن است.
در صورتي كه با آگاهي دادن، قبول نكرد، تكليف از شما ساقط است و تكليف براي پدرتان است نه براي شما.
در مواقعي كه پدرتان خسته و يا ناراحت هستند و به طور كلي، بدرفتاري مي‌كنند، اصلاً بحث و مشاجره نكنيد. زماني كه ديديد رفتارشان خوب است، آن موقع، در هر زمينه‌اي كه خواستيد، بحث كنيد. و هنگامي كه بحث مي‌كنيد، بي‌احترامي نكنيد، هر چند پدرتان بر سر شما فرياد بزند. در اين صورت، حتي عدم توافق با پدرتان نيز مي‌تواند همراه با تفاهم و يا حس شوخ طبعي باشد.
2-اگرتوان مطالعه دارد، مي توانيد کتابهاي مفيدي را دراين زمينه تهيه کنيد وبه طور غير مستقيم ازپدر بخواهيد که آن کتابها رامطالعه کند.
3-اگرمادرشماارتباط خوبي با پدردارد، ازايشان نيز مي توانيد کمک بگيريد.
4-زمينه حضورخانواده درمراسم هاي مذهبي وجلسات سخنراني وموعظه علمارافراهم نماييد.
5- ازيک بزرگتري که پدرشمااوراقبول دارد، استفاده کنيدتااوتذکرات لازم رابدهد.البته بايددقت کنيددراين مسأله شخصيت پدرتان لطمه نبيند.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
1. والدين ناسالم، سوزان فوروارد، مترجم مينو كسائيان ـ چاپ اول، سال1378، انتشارات ماني.

مطالب مشابه