شراب در احادیث

شراب در احادیث

شراب

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

لَعنَ اللّه ُ الخَمرَ ، و عاصِرَها ، و غارِسَها ، و شارِبَها ، و ساقِیَها ، و بائعَها ، و مُشْتَرِیَها ، و آکِلَ ثَمَنِها ، و حامِلَها ، و المَحْمولَهَ إلَیهِ .
خداوند شراب و شرابگیر و آن را که درختى براى تهیه شراب بکارد و شرابخوار و ساقى شراب و شراب فروش و خریدار شراب و کسى که پول شراب فروشى را بخورد و کسى که آن را حمل کند و کسى را که شراب برایش حمل شود لعنت کرده است.

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

إنّ اللّه َ لَعنَ الخَمرَ ، و عاصِرَها ، و مُعْتَصِرَها ، و شارِبَها ، و ساقِیَها ، و حامِلَها ، و المَحْمولَهَ إلَیهِ ، و بائِعَها ، و مُشْتَرِیَها ، و آکِلَ ثَمَنِها .
خدا لعنت کرده است شراب و شرابگیر و شرابخوار و ساقى شراب و حمل کننده آن را و کسى را که برایش حمل مى شود و فروشنده و خریدار و کسى را که از پول شراب مصرف کند .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

لا تُجْمَعُ الخَمرُ و الإیمانُ فی جَوفِ أو قَلبِ رجُلٍ أبدا .
شراب و ایمان هرگز در درون یا دل کسى با هم جمع نمى شوند .

امام صادق علیه السلام :

ما بَعثَ اللّه ُ نبیّا قَطُّ إلاّ و قَد عَلِمَ اللّه ُ أنّهُ إذا أکْمَلَ لَه دِینَهُ کانَ فیهِ تَحْریمُ الخَمرِ ، و لَم تَزَلِ الخَمرُ حَراما ، إنّ الدِّینَ إنّما یُحَوِّلُ مِن خَصْلَهٍ ثُمّ اُخْرى ، فلَو کانَ ذلکَ جُمْلَهً قَطّعَ بِهِم (بالنّاسِ) دُونَ الدِّینِ .
خداوند هرگز پیامبرى را برنینگیخت، مگر آن که مى دانست که چون دین او را کامل کند، تحریم شرابخوارى نیز در آن است . شراب، همیشه حرام بوده است. همانا دین، مرحله به مرحله (تدریجا) کامل مى شود و اگر از همان ابتدا کامل بود مردم دین را نمى پذیرفتند .
شراب، مادر زشت کاریها

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

الخَمرُ اُمُّ الفَواحِشِ و الکبائرِ .
شراب، مادرِ زشت کاریها و گناهان بزرگ است .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

الخَمرُ اُمُّ الفَواحِشِ و أکْبَرُ الکَبائرِ .
شراب ریشه زشتیها و بزرگترین گناه کبیره است .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

الخَمرُ اُمُّ الخَبائثِ .
شراب ، ریشه پلیدیهاست .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

الخمرُ جِماعُ الإثْمِ ، و اُمُّ الخَبائثِ ، و مِفْتاحُ الشَّرِّ .
شراب، مجمع انواع گناهان و ریشه پلیدیها و کلید بدیهاست .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

جُمِعَ الشَّرُّ کُلُّهُ فی بَیتٍ ، و جُعِلَ مِفْتاحُهُ شُرْبَ الخَمرِ .
بدیها همه در یک خانه جمع شده اند و کلید آن خانه شرابخوارى است .

امام صادق علیه السلام :

شُرْبُ الخَمرِ مِفْتاحُ کُلِّ شَرٍّ ، و شارِبُ الخَمرِ مُکَذِّبٌ بکِتابِ اللّه ِ عزّ و جلّ ، و لَو صَدّقَ کِتابَ اللّه ِ حَرَّمَ حَرامَهُ .
شرابخوارى کلید هر بدى است و شراب خوار ، کتاب خداوند عزّ و جلّ را دروغ مى شمارد ، زیرا اگر آن را باور داشت، حرام آن را بر خود حرام مى دانست .

امام صادق علیه السلام :

إنّ اللّه َ عزّ و جلّ جَعلَ للشَّرِّ أقْفالاً ، و جَعلَ مَفاتیحَ تِلکَ الأقْفالِ الشَّرابَ ، و أشَرُّ مِن الشّرابِ الکِذْبُ .
خداوند عزّ و جلّ قفلهایى بر در بدى و پلیدى زده و کلیدهاى آن قفلها را شراب قرار داده است و از شراب بدتر، دروغ است .
نهى از نشستن بر سفره هاى شراب

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

مَن کانَ یُؤمنُ باللّه ِ و الیَومِ الآخِرِ فلا یَجْلِسْ على مائدَهٍ یُشْرَبُ علَیها الخَمرُ .
کسى که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشد، نباید بر سر سفره اى بنشیند که در آن شراب خورده مى شود .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

مَلْعونٌ مَلْعونٌ مَن جَلسَ طائعا على مائدَهٍ یُشرَبُ علَیها الخَمرُ
ملعون است، ملعون است کسى که با میل خود بر سر سفره اى که در آن شراب نوشیده مى شود بنشیند .

امام على علیه السلام :

لا تَجْلِسوا على مائدَهٍ یُشْرَبُ علَیها الخَمرُ ، فإنّ العَبدَ لا یَدْری مَتى یُؤخَذُ .
بر سر سفره اى که در آن شراب نوشیده مى شود منشینید ؛ زیرا که آدمى نمى داند چه وقت جانش ستانده مى شود.
علّت تحریم شراب

امام على علیه السلام :

فَرضَ اللّه ُ ··· تَرْکَ شُرْبِ الخَمرِ تَحْصینا للعَقلِ .
··· خداوند براى حفظ عقل ، ترک شرابخوارى را واجب گردانید .

امام باقر علیه السلام :

إنَّ اللّه َ حَرّمَ الخَمرَ لِفعْلِها و فَسادِها .
خداوند شراب را به علّت تأثیر بد و فسادانگیز بودن آن حرام فرمود.

امام باقر علیه السلام :

أفاعِیلُ الخَمرِ تَعْلو على کُلِّ ذَنبٍ ، کما تَعْلو شَجَرتُها على کُلِّ شَجَرهٍ .
همان گونه که درخت شراب از هر درختى بلندتر مى شود ، تأثیرات بد شراب نیز از هر گناهى بیشتر است .

امام صادق علیه السلام ـ در پاسخ به سؤال مفضّل از علّت تحریم شراب ـ فرمود :

حَرّمَ اللّه ُ الخَمرَ لِفِعْلِها و فَسادِها ، لأنّ مُدْمِنَ الخَمرِ تُورِثُهُ الارْتِعاشَ ، و تَذهَبُ بنُورِهِ ، و تَهْدِمُ مُرُوّتَهُ ، و تَحْمِلُهُ على أنْ یَجْتَرئَ على ارتِکابِ المَحارِمِ ، و سَفْکِ الدِّماءِ ، و رُکوبِ الزِّنا ، و لا یُؤمَن إذا سَکِرَ أنْ یَثِبَ على حُرَمِهِ و لا یَعْقِلُ ذلکَ ، و لا یَزیدُ شارِبَها إلاّ کُلَّ شَرٍّ .
خداوند شراب را به علّت تأثیر بد و فسادى که به وجود مى آورد حرام کرد ؛ زیرا میگسار دچار رعشه [در اندام ]مى شود ، و شراب نورانیت و جوانمردى و مروتش را از بین مى برد و او را در ارتکاب کارهاى حرام و خونریزى و زنا، گستاخ مى کند و این خطر برایش وجود دارد که چون مست و لا یعقل شود به محارم خود تجاوز کند . شراب بر شراب خوار جز شر و بدى نمى افزاید .

امام رضا علیه السلام :

حَرّمَ اللّه ُ الخَمرَ لِما فیها مِن الفَسادِ ، و مِن تَغْییرِها عُقولَ شارِبِیها ، و حَمْلِها إیّاهُم على إنْکارِ اللّه ِ عزّ و جلّ ، و الفِرْیَهِ علَیهِ و على رُسُلِهِ ، و سائرِ ما یکونُ مِنهُم مِن الفَسادِ و القَتلِ .
خداوند شراب را حرام فرمود ؛ زیرا شراب تباهى مى آورد ، عقل شراب خواران را دگرگون مى کند و آنان را به انکار خداى عزّ و جلّ و دروغ و تهمت بستن به او و پیامبرش وا مى دارد و دیگر اعمالى چون تبهکارى و قتل که از شراب خواران سر مى زند .
عاقبت شرابخوارى

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

مَن شَرِبَ الخَمرَ لَم یُقْبَلْ مِنهُ صَلاهٌ أربَعینَ لَیلَهً ، فإنْ عادَ فأربَعینَ لَیلَهً مِن یَومِ شَرِبَها ، فإنْ ماتَ فی تِلکَ الأربَعینَ مِن غَیرِ تَوبَهٍ سَقاهُ اللّه ُ یَومَ القِیامَهِ مِن طِینَهِ خَبالٍ .
کسى که شراب بنوشد تا چهل شب نمازى از او پذیرفته نشود و اگر دوباره نوشید، از روزى که نوشیده تا چهل شب دیگر نمازش مقبول نیفتد و اگر در خلال آن چهل روز بمیرد و توبه نکرده باشد، خداوند در روز رستاخیز او را از زردابه بدن دوزخیان، بنوشاند .

امام على علیه السلام :

مَن شَرِبَ الخَمَر و هُو یَعلَمُ أنّها حَرامٌ سقَاهُ اللّه ُ مِن طِینَهِ خَبالٍ
هر کس شراب بنوشد در حالى که مى داند حرام است ، خداوند او را از زردابه بدن دوزخیان، بنوشاند .

امام صادق از پدرانش علیهم السلام از امام على علیه السلام : دائم الخمر همچون بت پرست خدا را دیدار خواهد کرد . حجر بن عدی به آن حضرت عرض کرد : دائم الخمر کیست ؟ فرمود :

مُدْمِنُ الخَمرِ یَلْقى اللّه َ عزّ و جلّ حِینَ یَلْقاهُ کعابِدِ وَثَنٍ . فَقالَ حجرُ بنُ عَدِیّ : یا أمیرَ المؤمنینَ ما المُدْمِنُ ؟ قالَ : الّذی إذا وَجَدَها شَرِبَها .
کسى که هرگاه شراب بیابد بنوشد .

امام على علیه السلام :

مَن شَرِبَ المُسْکِرَ لَم تُقْبَلْ صَلاتُهُ أربَعینَ یَوما و لَیلَهً .
کسى که مستى آور بنوشد تا چهل شبانه روز نمازش پذیرفته نشود .
نحوه رفتار با شراب خوار

شارِبُ الخَمرِ لا تُصَدِّقوهُ إذا حَدّثَ ، و لا تُزَوِّجوه إذا خَطَبَ ، و لا تَعودوهُ إذا مَرِضَ ، و لا تَحْضَروهُ إذا ماتَ ، و لا تأتَمِنوهُ على أمانَهٍ .
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : شراب خوار اگر سخنى گفت باور نکنید ، اگر خواستگارى کرد به او زن ندهید ، اگر بیمار شد به عیادتش نروید ، اگر مُرد بر جنازه اش حاضر نشوید، و به او امانت مسپارید .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

لا تجالِسوا مَع شارِبِ الخَمرِ ، و لا تَعودوا مَرْضاهُم ،و لا تُشَیِّعوا جَنائزَهُم ، و لا تُصَلّوا على أمْواتِهِمْ ؛ فإنّهُملابُ أهلِ النّارِ کما قالَ اللّه ُ : «اخسَؤُوا فیها و لا تُکَلِّمونِ»(مومنون،۱۰۸) .
با شراب خوار همنشینى نکنید ، اگر بیمار شدند عیادتشان نروید ، جنازه شان را تشییع نکنید ، بر مرده شان نماز نخوانید ؛ زیرا آنان سگهاى دوزخ هستند ، چنان که خداوند [خطاب به آنان در دوزخ ]مى فرماید : «دور شوید [دور شدن سگ ها] در آتش و با من سخن مگویید».

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

مَثَلُ شارِبِ الخَمرِ کمَثَلِ الکِبْریتِ ، فاحْذَروهُ لا یُنْتِنْکُم کما یُنْتِنُ الکِبْریتُ . و إنّ شارِبَ الخَمرِ یُصْبِحُ و یُمْسِی فی سَخَطِ اللّه ِ ، و ما مِن أحَدٍ یَبیتُ سَکْرانَ إلاّ کانَ للشَّیطانِ عَروسا إلى الصّباحِ ، فإذا أصْبَحَ وَجبَ علَیهِ أن یَغْتَسِلَ کما یَغْتَسِلُ مِن الجَنابَهِ
شراب خوار به گوگرد مى ماند ؛ به او نزدیک مشوید که شما را بدبو مى کند همچنان که گوگرد بدبو مى کند. شراب خوار شب و روز در خشم خداست . هر کس شب را به مستى سر کند ، تا صبح، عروس شیطان است . و از این رو ، صبح باید غسل کند، همچنان که غسل جنابت مى کند .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

من باتَ سَکْرانَ باتَ عَروسا للشَّیطانِ .
هر که شب را به مستى گذراند تا صبح عروس شیطان باشد .
چگونگى محشور شدن شراب خوار

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

یَجیءُ مُدمِنُ الخَمرِ یَومَ القِیامَهِ مُزْرَقَّهً عَیْناهُ ، مُسْوَدّا وَجهُهُ ، مائلاً شِقُّهُ ، یَسیلُ لُعابُهُ .
دائم الخمر در روز قیامت در حالى که چشمانش کبود ، چهره اش سیاه ، لبهایش آویخته و آب دهانش سرازیر است ، آورده مى شود .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

یَخرُجُ الخَمّارُ مِن قَبرِهِ مَکْتوبٌ بَینَ عَینَیْهِ: آیِسٌ مِن رَحمَهِ اللّه ِ .
میگسار ، در حالى از گور خود خارج مى شود که بر پیشانیش نوشته شده است: نومید از رحمت خدا .

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله :

و الّذی بَعثَنی بالحقِّ نَبیّا ، إنّ شارِبَ الخَمرِ یَأتی یَومَ القِیامَهِ مُسْوَدّا وَجْهُهُ ، یَضْرِبُ برَأسِهِ الأرضَ و یُنادی : وا عَطَشاهْ ! .
سوگند به آن که مرا بحقّ پیامبر کرد، در روز رستاخیز شراب خوار را مى آورند ، در حالى که چهره اش سیاه است و سرش را به زمین مى کوبد و مى گوید : آه از تشنگى!

امام صادق علیه السلام :

إنّ أهلَ الرَّیِّ فی الدُّنیا مِن المُسْکِرِ یَموتونَ عِطاشا ، و یُحْشَرونَ عِطاشا ، و یَدخُلونَ النّار عِطاشا
آنان که در دنیا از مسکرات سیراب شوند ، تشنه کام مى میرند و تشنه کام محشور مى شوند و تشنه کام به دوزخ مى روند .
تشویق به ترک شرابخوارى هرچندبه خاطر غیر خدا

بحار الأنوار : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود :

مَن تَرَکَ الخَمرَ لغَیرِ اللّه ِ سَقاهُ اللّه ُ مِن الرَّحیقِ المَخْتومِ ، فقالَ علیٌّ علیه السلام :لغَیرِ اللّه ِ ؟! قالَ : نَعَم و اللّه ِ ، صِیانَهً لنفسهِ .
هر که براى غیر خدا [هم که شده ]شرابخوارى را رها کند ، خداوند او را از شراب [بهشتى ]ناب و مهر شده بنوشاند . على علیه السلام عرض کرد : براى غیر خدا؟! فرمود : آرى ، به خدا قسم ؛ براى حفظ [سلامت ]خویش .

تفسیر القمى از امام صادق علیه السلام :

مَن تَرَکَ الخمرَ لغَیرِ اللّه ِ سَقاهُ اللّه ُ مِن الرَّحیقِ المَخْتومِ . قالَ : یا بنَ رسولِ اللّه ِ ، مَن تَرکَ الخَمرَ لغَیرِ اللّه ِ ؟! قالَ : نَعَم و اللّه ِ ، صِیانَهً لنَفْسِهِ .
کسى که شرابخوارى را براى غیر خدا [هم که شده ]رها کند، خداوند او را از شراب [بهشتى ]ناب و مُهر شده بنوشاند . راوى عرض کرد : یا بن رسول اللّه ! کسى که شراب را براى غیر خدا ترک کند ؟! فرمود : آرى به خدا قسم ، براى حفظ [سلامت] خویش .
حرام بودن هر آنچه تأثیر شراب داشته باشد

امام کاظم علیه السلام :

إنّ اللّه َ عزّ و جلّ لم یُحَرِّمِ الخَمرَ لاسْمِها، و لکنّهُ حَرّمَها لعاقِبَتِها ؛ فما کانَ عاقِبَتُهُ عاقِبَهَ الخَمرِ فهُو خَمرٌ .
خداوند عزّ و جلّ شراب را به خاطر نامش حرام نکرده بلکه به سبب پیامدهاى آن حرامش کرده است . پس ، هر چیزى که پیامدهاى شراب را داشته باشد آن نیز شراب است .

میزان الحکمه،جلد سوم.

مطالب مشابه