روايات صحيح السند مهدويت

روايات صحيح السند مهدويت

روايات صحيح السند مهدويت

ضعف احاديث مهدويت و پاسخ به آن (قسمت سوم)
اهل سنت از آنجا که موضوع مهدي موعود را از جمله خبرهايي مي دانند که پيامبر صلي الله عليه و آله به آن بشارت داده، لذا از اين جهت در صورتي که ولو يک روايت صحيح در اين زمينه وجود داشته باشد اعتباد و ايمان به آن را واجب مي دانند.
حمود بن عبدالله تويجري مي گويد: «هر چه به طريق صحيح از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله رسيده و حضرت به آن خير داده ايمان به آن بر هر مسلماني واجب است؛ زيرا در راستاي اعتراف و شهادت به رسالت اوست، خداوند متعال مي فرمايد: «و ما ينطق عن الهوي ان هو الا وحي يوحي» (1) احمد بن حنبل گفته است هر آنچه از پيامبر به سند صحيح به اثبات رسيده به آن اقرار و اعتراف مي کنيم، و اگر چنين نکنيم امر را بر خدا ردّ نموده ايم، خداوند متعال مي فرمايد: ( ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا). موفق ابومحمد مقدسي نيز در کتاب «لمعه الاعتقاد» گفته است: «واجب است ايمان به هر چه که رسول خدا صلي الله عليه و آله به آن خبر داده و خبر صحيح بر آن دلالت دارد…»(2).
او در جايي ديگر مي گويد: «در وجوب ايمان به خبرهاي غيبي تواتر شرط نيست، همان گونه که برخي از اهل بدعتها و متابعينشان چنين گمان کرده اند… بلکه هر خبر غيبي که به سند صحيح از رسول خدا صلي الله عليه و آله ثابت شده ايمان به آن واجب است، خواه آن خبر متواتر باشد و يا واحد، و اين قول اهل سنت و جماعت است… آن گاه براي اثبات مدعاي خود به آيه ي «نبأ» تمسّک مي کند.»(3)
دکتر محمد احمد اسماعيل مقدم مي گويد: «هر حديثي که به طور صحيح از رسول خدا صلي الله عليه و آله رسيده ايمان به آن بر هر مسلماني واجب است، و اين از لوازم شهادت به نوبت و رسالت پيامبر اسلام است.
رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «امر شده ام که با مردم قتال کنم تا شهادت به لا اله الا الله داده و به من و پانچه را که آورده ام ايمان آورند، اگر چنين کنند خون ها و اموالشان از ناحيه ي من محفوظ بوده و حسابشان بر خداوند است.»(4)
شافعي مي گويد: «هرگاه ثقه اي خبري از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل کرد آن خبر ثابت است، و هرگز حديثي را نبايد از رسول خدا ترک کرد مگر در صورتي که براي آن مخالفتي وجود داشته باشد».(5)
و نيز از احمد بن حنبل نقل شده که گفت: هر کس حديث رسول خدا صلي الله عليه و آله را ردّ کند بر لب پرتگاه هلاکت قرار خواهد گرفت.(6)
«بربهاري» مي گويد: «هرگاه شنيدي که شخصي در اخبار طعن مي زند و آنها را قبول نمي کند يا چيزي از اخبار پيامبر را انکار مي کند او را در اسلامش متهم ساز، زيرا او کسي است که در مذهب و گفتار پست است…»(7)
در رابطه ي با احاديث صحيح السند درباره ي حضرت مهدي عليه السلام و ظهور او، روايات فراواني وجود دارد که در کتاب هاي اهل سنت به چشم مي خورد. از ميان آن روايات انبوه تعداد بسياري را دکتر عبدالعليم عبدالعظيم بستوي در کتاب خود «المهدي المنتظر في الاحاديث الصحيحه» نقل کرده و هر کدام را با طرق مختلف آورده و بررسي سندي نموده است و در آخر به درايه ي آنها پرداخته و هر کدام را به نحوي تصحيح سندي نموده است.

پي نوشت :

1- سوره ي نجم، آيه 3 و4.
2- اتحاف الجماعه، ج1، ص6.
3- پيشين، ص7.
4- صحيح البخاري، ج3، ص211، المهدي و فقه اشراط الساعه،ص23-24.
5- الردّ القويم علي المجرم الأثيم، ص2-3.
6- همان.
7-طبقات الحنابله، ج2، ص25.
منبع: کتاب دفاع از مهدويت

مطالب مشابه