تدبير در وصيت

تدبير در وصيت

منصور دوانيقي (دومين خليفه ظالم و طاغوت عباسي) در نيمه هاي شب منشي خود ابوايوب خوزي را خواست ، وقتي كه ابوايوب نزد منصور آمد، منصور در حالي كه گريه مي كرد نامه اي نزد ابوايوب انداخت و گفت : اين نامه محمد بن سليمان است كه به ما خبر داده كه جعفر بن محمد (امام صادق) از دنيا رفت . انالله و انا اليه راجعون : همه ما از آن خدائيم و به سوي او باز مي گرديم ، ولي ديگر كجا مثل جعفر (عليه السلام) پيدا مي شود؟. سپس به ابوايوب گفت : در جواب نامه بنويس ، اگر به شخص معيني وصيت (به امامت) كرده او را بطلب و گردنش را بزن . ابوايوب نامه را نوشت ، جواب آمد كه : حضرت صادق (عليه السلام) به پنج نفر وصيت كرده است 1 – ابوجعفر منصور دوانيقي 2 – محمد بن سليمان 3 – عبدالله 4 – موسي (عليه السلام) 5 – حميد. منصور دوانيقي گفت : براي من راهي نيست كه همه اينها را بكشم . به اين ترتيب ، امام صادق (عليه السلام) جان وصي حقيقي خود امام موسي بن جعفر (عليه السلام) را حفظ كرد.
داستان صاحبدلان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید