درسهایی از زندگی پیامبر (ص) : عطوفت با همسر

درسهایی از زندگی پیامبر (ص) : عطوفت با همسر

رسول اكرم صلى الله عليه و آله با همسران خود با عطوفت و عدل رفتار مى كرد و بين آنها تبعيض و ترجيح قائل نمى شد،
و در مسافرتها به هر كدام از آنها قرعه اصابت مى كرد، او را همراه مى برد. (صحيح بخارى ، ج 4، ص 163.)
او مطلقا خشونت اخلاقى نداشت ، خاصه در مورد زنان ، نهايت رفق و مدارا را به كار مى برد
و تندخوئى و بدزبانى همسران خود را تحمل مى نمود.

منبع: يكصد و بيست درس زندگى از سيره حضرت محمد (ص )،حميد رضا كفاش

مطالب مشابه