منزلت عقل

منزلت عقل

اسحاق بن عمار گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : فدایت شوم من همسایه ای دارم که نماز خواندن ، صدقه دادن و حج گذاردنش بسیار است و عیب ظاهری هم ندارد. امام علیه السلام فرمود: عقلش چگونه است ؟
عرض کردم : فدایت شوم : عقل آنچنانی ندارد و در سطح پایینی است . امام علیه السلام فرمود: در این صورت با آن اعمال درجه اش بالا نمی رود.
قصه های تربیتی چهارده معصوم (علیهم السلام) / محمد رضا اکبری

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید