منزلت عقل

منزلت عقل

اسحاق بن عمار گويد: به امام صادق عليه السلام عرض كردم : فدايت شوم من همسايه اي دارم كه نماز خواندن ، صدقه دادن و حج گذاردنش بسيار است و عيب ظاهري هم ندارد. امام عليه السلام فرمود: عقلش چگونه است ؟
عرض كردم : فدايت شوم : عقل آنچناني ندارد و در سطح پاييني است . امام عليه السلام فرمود: در اين صورت با آن اعمال درجه اش بالا نمي رود.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه