پاسخ به يك سوال

پاسخ به يك سوال

احمد بن اسحاق خدمت امام حسن عسكري عليه السلام رسيد و از او در خواست كرد نوشته اي به او بدهد آنگاه قلمي را هم كه امام عليه السلام با آن نوشت از او مطالبه كرد و عرض كرد: فدايت شوم مطلبي در دل دارم كه بخاطر آن غمگينم ، مي خواستم آن را از پدر شما سوال كنم كه موفق نشدم . حضرت فرمود: سوال تو چيست ؟ عرض كردم : آقاي من ! از پدران شما براي ما روايت كرده اند كه خوابيدن پيامبران بر پشت و خوابيدن مومنين به جانب راست و خوابيدن منافقين به جانب چپ و خوابيدن شياطين برو و بطور دمر است ، آيا همين طور است ؟ حضرت فرمود: بله همين طور است.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم(عليهم السلام) / محمد رضا اکبري

مطالب مشابه