5 راه برای داشتن دختر یا پسر

5 راه برای داشتن دختر یا پسر

1.زمان باردار شدن را تنظیم کنید

با تعیین روز تخمک گذاری، می توان احتمال این که جنین دختر شود یا پسر را تعیین کرد. با انجام سونوگرافی روز تخمک گذاری مشخص می شود، اگردرست هنگامی که تخمک از تخمدان آزاد می شود. عمل نزدیکی انجام شود، اسپرم ها حرکت سریعی دارند و وقتی که وارد تخمک می شود، اسپرم ها حرکت سریعی دارند و وقتی که وارد تخمک می شوند باعث به وجود آمدن جنین پسر می شوند. حال اگر قبل از تخمک گذاری نزدیکی انجام شده باشد، احتمال این که جنین دختر شود خیلی بیشتر است.
اگر ما بخواهیم درانتخاب جنسیت دختر را داشته باشیم، باید قبل از تخمک گذاری نزدیکی انجام شود، که این یک مقدار شانس باروری را پایین می آورد اگر درمواقعی بخواهیم جنسیت مورد نظرمان پسر باشد، به مادران پیشنهاد می کنیم لحظه ای که تخمک آزاد می شود عمل نزدیک را انجام انجام دهند، با این شرایط چون تخمک همان لحظه آزاد شده شانس باروری بالاتر می رود. این روش فیزیولوژیک را با انجام سونوگرافی وتعیین زمان تخمک گذاری با تست ادواری انجام می دهیم.

2.روش های آزمایشگاهی IYF

روش دیگری وجود دارد که روش تزریق اسپرم در داخل رحم است، دراین ترزیق اسپرم ها را شست و شو می دهند بعد با روش های خود می توانند اسپرم هایی را که y هستند از اسپرم هایی که x هستند را جدا کنند. این روش حدود 80 درصد جواب مثبت دارد. با تزریق وکنترل سونوگرافی، زمان این کار را انتخاب می کنیم. اسپرم ها شسته می شوند وعملیات انجام می شود. اسپرم هایی که بیشتر y هستند یا xهستند جدا می شوند وداخل هم تزریق می شود. این روش شانس باروری را بالا می برد؛ اما روش کامل تر ودقیق تری وجود دارد که PJD نام دارد. دراین روش ما اجازه می دهیم که جنین ها تشکیل بشوند بعد که جنین ها تشکیل می شوند با سونوگرافی تخمک را می کشیم و اسپرم را هم داخل آن ترزیق می کنیم.
اسپرم ها را در آزمایشگاه به جنین 8 سلولی یا بیشتر تبدیل می شوند وبعد یک سری از سلول ها را به روش خاصی به نام PJD خارج می کنیم. درمرحله بعد بررسی می کنیم آیا این سلول ها از نظر کروموزومی Xیا Y هستند، یعنی پسر است یا دختر.
اگر دیدیم که جنین Y است، جنین را برای یک مریض که پسر می خواهد وارد رحم می کنیم واگر تشخیص دادیم که جنین X است یعنی دختر است. وبرای یک مریض که دختر می خواهد در رحم وارد می کنیم متأسفانه در IVF جواب ها صددر صد نیست.
معمولاً 25 تا 45 درصد ممکن است جواب مثبت باشد. این روش دقیق است یعنی اگر دقیقاً پسر بگذاریم پسر به دنیا می آید؛ اما این که خود این قضیه بگیرد یا نگیرد بین 25 تا 45 درصد موفقیت IVF است که این روش آخر با PJD صددرصد است. فقط باید بدانیم که وقتی با PJD این کار را انجام می دهیم در این روش یک سلول از یک موجود زنده خارج می شود و احتمال این که آسیب بزند و IVF نگیرد یک مقدار بالاتر از IVFمعمولی است.

3.چه خوارکی هایی بخوریم؟

این را در نظر داشته باشیم که ما به خوردن غذاها برای تعیین جنسیت خیلی معتقد نیستیم. به اکثر مریض ها تأکید می کنیم موفقیت غذا خوردن بالاتر از 50 درصد نیست.

4.متخصص زنان یا نازایی؟

معمولاً اگر درمراحل ساده باشد، مریض با یک سونوگرافی می تواند به متخصص زنانی معمولی مراجعه کند وتعیین جنیسیت کند؛ اما اگر مرحله IVF باشد، مریض باید به یک فوق تخصص نازایی مراجعه کند. همچنین با تست خون می توان این کار را انجام داد، ولی معمولاً با سونوگرافی دقیق تر است.

5.چه فصلی مؤثر است؟

فصل هیچ دخالتی درتعیین جنسیت ندارد وچنین های XX مقاوم تر هستند. بنابراین معمولاً تعداد جنین دختر بیشتر می شود، مثل نوزادان دختر که به ازای هر 104 پسر، 101 دختر به دنیا می آید. ولی بازهم تعادل یکی می شود، چون پسرها آسیب پذیرتر هستند.
منبع:نشریه شهرزاد، شماره22.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید