دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

مردم و ره‌آورد انبیاء در قرآن

مردم و ره‌آورد انبیاء در قرآن

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی از آن جهت که قرآن کریم کلام خداست و خداوند نورالسموات و الارض است، این قرآن نور سماوات و ارض را به ما فهماند و خودش هم نور خواهد بود، چه اینکه خدا از قرآن به عنوان نور نام برده است، و اگر این قرآن که نور است در ...

ادامه مطلب
معرفت خداوند محصول تعقل

معرفت خداوند محصول تعقل

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی چون هفت سوره «حوامیم» دارای مضمون مشترکی‌اند، این امر موجب شده است که کلمه‌ای از حروف مقطع به نام «حم» در اوائل این هفت سوره قرار بگیرد. قسمت مهم محتوای این هفت سوره که در مکه نازل شد در بیان خطوط کلی معارف دین است، یعنی توحید، نبوت و ...

ادامه مطلب
اصول ثلاثه در سور هفتگانه

اصول ثلاثه در سور هفتگانه

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی گرچه سراسر قرآن کریم هماهنگ و منسجم است، ولی سوره‌های خاصی درباره محتوای مخصوص و معارف معینی نازل شده است. یعنی آن محتوای مخصوص در آن سوره‌های خاص، بهتر و بیشتر از سوره‌های دیگر تبیین شده، لذا برای آن بخش از سور که درباره یک محتوای خاص نازل شده‌اند، ...

ادامه مطلب
تثبیت توحید به وسیله انبیاء

تثبیت توحید به وسیله انبیاء

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی هر سوره از سور قرآن کریم مضمون خاصی دارد که در سوره دیگر، آن مضمون با تمام خصوصیتش نیست، و اگر سوره‌هائی مضمون مشترکی دارند،‌ دارای آغاز و انجامی مشترک هستند. چند سوره در قرآن کریم که محتوا و مضمون مشترک دارند، به حوامیم سبعه معروفند و اول و ...

ادامه مطلب
اعتماد به اسباب و علل مادی زمینه گمراهی

اعتماد به اسباب و علل مادی زمینه گمراهی

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی گرچه هر سوره‌ای از سور قرآن کریم مضمون خاصی را افاده می‌کند، ولی برخی از سور آن محتوای مشترکی دارند، یعنی در عین اینکه هر سوره دارای خصوصیت‌های معینی است، برای چند سوره یک مضمون مشترک می‌باشد. آن سوری که دارای محتوای مشترکند با یک مطلب معین شروع می‌شوند ...

ادامه مطلب
شهادت قولی و فعلی خداوند به رسالت پیامبر (ص)

شهادت قولی و فعلی خداوند به رسالت پیامبر (ص)

در سوره‌های «حم» رسول الله (صلی الله علیه و آله) ادعای رسالت را با شهادت الله تثبیت می‌کند، یعنی می‌گوید، من رسول خدایم، و منکران وحی و نبوت، دعوای او را انکار می‌کنند. رسول الله (صلی الله علیه و آله) استشهاد می‌کند که بینه‌ی عادله‌ی او خداست «كَفَى بِاللَّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَبَیْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ»

ادامه مطلب
راههای اثبات نبوت بوسیله‌ی نبی اکرم (ص)

راههای اثبات نبوت بوسیله‌ی نبی اکرم (ص)

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از مضامین مشترک هفت سوره حوامیم سبعه، تبیین وحی و ضرورت رسالت انبیاست. در بعضی از این سور احتجاج‌های رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ضرورت وحی بخوبی مطرح می‌شود. برای تمامیت حجت گاهی به متن حادثه استدلال می‌شود، گاهی از خارج به عنوان ...

ادامه مطلب
شهادت قرآن به رسالت پیامبر (ص)

شهادت قرآن به رسالت پیامبر (ص)

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی در سوره‌های حوامیم هفت‌گانه مضمونی مشترک وجود دارد و آن تبیین وحی و ضرورت نبوت است و در آن سور، رسول الله (صلی الله علیه و آله) برای حقانیت وحی و نبوتش استدلال می‌کند، این احتجاج از سه راه صورت می‌گیرد، یک راه تحلیل و بررسی متن ره‌آورد است ...

ادامه مطلب
چگونگی کیفیت استغفار و وظیفه حاملان عرش

چگونگی کیفیت استغفار و وظیفه حاملان عرش

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی سوره‌های مکی عموماً و سوره‌های هفت‌گانه‌ای که با «حم» شروع می‌شوند خصوصاً، اصول دین و معارف کلی الهی را تبیین می‌کنند، یعنی معنای توحید و ضرورت توحید. معنای وحی و نبوت و ضرورت رسالت، معنای معاد و ضرورت قیامت و سایر مسائل اصولی که به این معارف عامه برمی‌گردد، ...

ادامه مطلب
اصحاب یمین و اصحاب شمال

اصحاب یمین و اصحاب شمال

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی در تبیین مضمون مشترک سوره‌هایی که با «حم» آغاز می‌شود به این نتیجه رسیدیم که سوره‌های مکی قرآن عموماً و این هفت سوره خصوصاً خطوط کلی وحی را تشریح می‌کند و معنای توحید و اسماء حسنای حق، ضرورت آن، معنای وحی و نبوت، ضرورت رسالت، معنای معاد و احکام ...

ادامه مطلب