دسته بندی های موجود در بخش"کتب اسلامی"

مطالب موجود در بخش "کتب اسلامی"

راههای شناخت توحید

راههای شناخت توحید

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از موضوعات مهم قرآن، تبیین تکامل انسان است. مراحل پنجگانه‌[ی انسان چنین است]؛ اول؛ مرحله‌ی معرفت و آگاهی و شناخت. دوم؛ مرحله‌ی حرکت و هجرت و تلاش و کوشش. سوم؛ مرحله‌ی سرعت و شتاب در هجرت و حرکت. چهارم؛ مرحله‌ی سبقت و پیشگام و پیشتاز بودن در فضائل ...

ادامه مطلب
توحید خالقیّت و ارتباط آن با علم خدای سُبحان

توحید خالقیّت و ارتباط آن با علم خدای سُبحان

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی از نظر قرآن کریم هر موجودی که هستی‌اش عین ذات او نیست، فقیر است و نیازمند به مبدأ هستی‌بخش می‌باشد و از نظر قرآن کریم آن حقیقت هستی‌بخش خداست و لاغیر. و همانطوریکه خداوند شریکی در اصل ذات ندارد شریکی در آفرینش موجودات نیز ندارد. قرآن مطالبی درباره‌ی توحید ...

ادامه مطلب
وحدت قاهره‌‌ی حضرت احدیّت

وحدت قاهره‌‌ی حضرت احدیّت

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی خدا چون هستی محض و هستی صرف است به هر چیزی محیط است، و از هیچ چیزی غائب نخواهد بود، زیرا هستی نامحدود، شهود و حضور نامحدود را دربر خواهد داشت و با حضور نامحدود و شهود بی‌پایان، غیبت راه ندارد. پس هیچ چیز از خدا غائب نیست خواه ...

ادامه مطلب
ثمرات حیات طیّبه

ثمرات حیات طیّبه

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی ایمان به خدا و قیامت و نبوت و رسالت و عمل صالح، انسان را به حیات طیب می‌رساند و عصاره‌‌ی آن بحث در ضمن چند اصل یا چند امر مطرح است. اصل اول؛ طبق آیه‌‌ی سوره‌‌ی انفال، اجابت دعوت پیامبر انسان را زنده می‌‌کند. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ ...

ادامه مطلب
حیات طیّبه

حیات طیّبه

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از موضوعات مهمی که قرآن کریم او را ره‌آورد وحی می‌داند حیات طیب یعنی زندگی پاک و منزه است. می‌‌فرماید؛ این زندگی و حیات طیب بهره‌‌ی کسانی است که هم از نظر جان، مؤمن و معتقد باشند و هم از نظر عمل، صالح و شایسته. بنابراین اموری که ...

ادامه مطلب
حضور متن عمل، در پهنه قیامت

حضور متن عمل، در پهنه قیامت

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی قرآن کلام خداست که خدا در این کلام تجلی کرد. بیانی که امیرالمؤمنین (علیه السلام) در این زمینه فرموده چنین است: «فَتَجَلَّی لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِی کِتَابِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونُوا رَأَوْهُ» (۱). یعنی خدا که متکلم این سخن است برای بندگانش در این کلام تجلی کرد، و قرآن جلوه‌ی ...

ادامه مطلب
عمل تعیین کننده‌ی نحوه پیوند انسان با خارج

عمل تعیین کننده‌ی نحوه پیوند انسان با خارج

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی قرآن که بر اساس حکمت نازل شده است، از هرگونه خیالبافی و شعرسازی منزه و مصون است. تمام محتویات قرآن همراه با حکمت و حق و برهان است. خیالبافی یا تمثیلات شعری در هیچ حکمی از احکام قرآن کریم نیست. یکی از اصول قرآنی اینست که عمل هیچ انسانی ...

ادامه مطلب
راه درک تسبیح جهان

راه درک تسبیح جهان

تمام موجودات جهان خلقت تسبیح‌گوی حقند؛ خواه فرشتگان آسمانی و خواه موجودات زمینی، و خواه اختران آسمان‌ها و خواه گیاهان زمینی.

ادامه مطلب
جهان خلقت مسبِّح حق تعالی

جهان خلقت مسبِّح حق تعالی

نویسنده: آیت الله عبدالله جوادی آملی قرآن کریم همانطور که تمام موجودات امکانی و محدود را مخلوق می‌‌داند، همچنین تمام موجودات را که مخلوق الهی‌اند، مسیح و تسبیح‌گوی حق می‌‌داند. می‌‌گوید؛ هیچ موجودی نیست که خدا را از هر نقص و عیبی تنزیه و تقدیس نکند. این معنا را گاهی با فعل ماضی، گاهی با ...

ادامه مطلب
چرا توحید قرآنی کامل ترین توحید است؟

چرا توحید قرآنی کامل ترین توحید است؟

  نویسنده: مجتبی قزوینی خراسانی در طریق «توحید قرآن» و خداشناسی که تذکر به فطرت و وجدان و آیات است نیز، نتایجی مترتب است که با نتایج توحید فلاسفه و عرفا ممتاز و مباین است، که فهرست نتایج به شرح ذیل است: اول-نتیجه تذکر قرآن، ثبوت ذات الهی است بدون تشبیه و مذهب فلسفه، اثبات ...

ادامه مطلب