آنچه بر شخص مُحرم حرام است!

آنچه بر شخص مُحرم حرام است!

حج یکی از بزرگ ترین عباداتی است که قرض گرفتن برای انجام آن، جایز است و روایاتی از امامان معصوم (علیهم السلام) در جواز قرض گرفتن برای انجام آن در کتاب های حدیثی وجود دارد.

در این مقاله از میان پرسش و پاسخهای مربوط به حج دو نمونه را انتخاب کردیم که تقدیم شما عزیزان می کنیم:
آیا برای رفتن به حج می توان از کسی قرض گرفت؟ شرایط آن چیست؟

این سۆال در دو قسمت قابل پاسخ گویی است:

الف. حج یکی از بزرگ ترین عباداتی است که قرض گرفتن برای انجام آن، جایز است و روایاتی از امامان معصوم (علیهم السلام) در جواز قرض گرفتن برای انجام آن در کتاب های حدیثی وجود دارد. (کافی ج 4، ص 279)

ب. موضوع دیگری که در این جا مطرح می شود؛ این است که با توجه به این که استطاعت مالی، یکی از شرایط وجوب حج است، آیا حجی که با قرض گرفتن هزینه های مالی باشد، می تواند همان حج واجبی باشد که یک بار انجام آن در طول عمر، برای هر شخص واجب است؟ به عبارت دیگر؛ آیا انجام چنین حجی، کفایت از حج واجب می کند؟

نظر بسیاری از مراجع تقلید به سۆال بالا به شرح زیر است:

اگر غیر مستطیع، مصارف حج را قرض کند، مستطیع نمى‏شود، هر چند بتواند بعداً به سهولت قرض را اداء کند. (مناسک حج (المحشى للإمام الخمینی) و اگر با آن حج به جا آورد از حجه الاسلام (حج واجب)کفایت نمى‏کند. (مناسک حج (المحشى للإمام الخمینی)، ص 25، م 20)

البته برخی از مراجع معظم تقلید؛ مانند حضرات آیات خوئی، گلپایگانی، فاضل لنکرانی، خامنه ای، صافی گلپایگانی و زنجانی می گویند: هر گاه کسى مقدارى پول قرض کند که آن پول به مقدار مخارج حج باشد، و قدرت پرداخت آن را بدون مشقت بعد از آن داشته باشد، حج بر او واجب خواهد بود.
سوال: در رمی جمرات اگر بخواهیم به نیابت از فرد ناتوان هم رمی کنیم اول باید رمی خودمان را انجام دهیم یا دیگری؟

طبق نظر همه مراجع معظم تقلید و حضرت امام خمینی(ره)، جایز است که حاجی، قبل از رمی خود، برای دیگران نیابتاً رمی انجام دهد. (محمودی، محمد رضا، مناسک حج (محشى)، ص 577)
سوال: چند چیز هستند که بر شخص محرم در حال احرام حرام است آنها را بیان فرمائید؟

1. شکار صحرایی که وحشی باشد، مگر در صورتی که ترس داشته باشد از آزار آن. 2. جماع کردن با زن، و بوسیدن، و دست بازی کردن، و نگاه به شهوت، بلکه هر نحو لذت و تمتعی بردن. 3. عقد کردن زن از برای خود یا غیر، چه آن غیر، احرام بسته باشد یا نبسته باشد و مُحِل باشد. 4. استمناء، یعنی طلب بیرون آمدن منی کردن به دست یا غیر آن هر چند به خیال باشد یا به بازی کردن با زن خود یا کس دیگر بهر نحو باشد، پس اگر منی خارج شود کفاره‌ی آن یک شتر است. 5. استعمال عطریات است از قبیل مشک و زعفران و کافور و عود و عنبر، بلکه مطلق عطر هر قسم که باشد. 6. پوشیدن چیز دوخته مثل پیراهن. 7. سرمه کشیدن به سیاهی که در آن زینت باشد هر چند قصد زینت نکند. 8. نگاه کردن در آینه. 9. پوشیدن هر چه که تمام روی پا را می‌گیرد مثل چکمه یا جوراب برای مردان. 10. فسوق است و آن اختصاص به دروغ گفتن ندارد، بلکه فحش دادن و به دیگران فخر رکدن نیز فسوق است و از برای فسوق کفاره نیست، فقط باید استغفار کند. 11. جدال است و آن گفتن «لا و الله» و «بلی و الله» است. 12. کشتن جانورانی که در بدن ساکن می‌شوند، مثل شپش. 13. انگشتر بدست کردن به جهت زینت و اگر برای استحباب باشد مانع ندارد. 14. پوشیدن زیور است برای زن به جهت زینت.

15. روغن مالیدن به بدن. 16. ازاله‌ی مو است از بدن خود یا غیر خود چه مُحرِم باشد چه مُحل. 17. پوشاندن سر برای مردان. 18. پوشانیدن زن روی خود را به نقاب و روبند و برقع. 19. در حال حرکت بالای سر خود سایه قرار دادن است که این حکم مختص به مردان است. 20. بیرون آوردن خون از بدن خود. 21. ناخن گرفتن.

22. کندن دندان هر چند خون نیاید. 23. کندن درخت یا گیاهی که در حرم روئیده باشد. 24. سلاح حمل کردن با خود. (مناسک محشی طبق فتوای امام خمینی(ره)، ص159 الی207)

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید