تأکيد بر برتري حجاب از خون شهيد در وصاياي شهدا (3)

تأکيد بر برتري حجاب از خون شهيد در وصاياي شهدا (3)

نويسنده: مهدي دادجو

شهيد عظيم حسيني فرادنبه ( 1362-1345 بروجن )
خواهران، آيا مي دانيد که حرف شهيدان ما چيست؟ حرف شهدا اين است که خواهرم حجاب تو کوبنده تر است از سلاح من، شما خواهران بايد حجاب خود را در همه حال حفظ کنيد.

شهيد سيد احمد حسيني قورتاني ( 1367-1348 کوهپايه )
خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از سلاح من است و تو با حفظ حجاب خود مي تواني پيام رسان و ادامه دهنده راه من باشي.

شهيد فرامرز حقگو ( 1359-1335 تهران )
هميشه نماز خود را بخوانيد، با خلوص نيت روزه بگيريد، خمس و زکات بدهيد، امر به معروف و نهي از منکر بنماييد و حجاب اسلامي خود را کاملاً حفظ نماييد؛ چون که حجاب تو اي مادر و اي خواهر، کوبنده تر از خون من مي باشد.

شهيد عطا حمزه لو ( 1364-1347 خمين )
اي خواهر، حجاب شما، سياهي چادر تو، کوبنده تر از سرخي خون من است.

شهيد غلامرضا حيدرعلي پور ( 1361-1337 دزفول )
… و به خواهران عزيزم اين پيام را دارم و اميدوارم که حجاب خود را که کوبنده تر از خون سرخ من است، حفظ کرده و همچون زينب (سلام الله عليه) در راه اسلام کوشا باشند.

شهيد ابراهيم حيدرهايي ( 1366-1348 تهران )
از شما خواهران عزيز مي خواهم که با پوشش حجاب خود، راه شهيدان را همچنان استوار بگردانيد.

شهيد غلامرضا حيدري نصرت آبادي ( 1364-1347 ابرکوه )
… و از خواهرانم مي خواهم که حجاب خود را حفظ کنند، که حجاب آنها کوبنده تر از خون شهدا است.

شهيد علي خاقاني اصفهاني ( 1361-1345 اصفهان )
… و اي خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد عنايت خانجاني ( 1364-1352 لاهيجان )
خواهرهايم، حجاب شما کوبنده تر از خون من است. پس حجاب اسلامي خودتان را رعايت کنيد، چون اين خون ها که ريخته مي شوند همه شان به خاطر حفظ ناموس و آبروي کشورمان است.

شهيد علي محمد خدادادي چمگرداني ( 1361-1332 زرين شهر )
خواهران عزيز، فرزندان خود را حسين گونه و زينب وار تربيت کنيد، حجاب را حفظ کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون شهيد است.

شهيد علي جان خدري ( 1366-1346 کرج )
خواهرانم، مي دانم که شما خود بهتر از من مي دانيد و من از شما راضي هستم، اميدوارم که خدا نيز از شما راضي باشد و من بايست پيامم به شما در رابطه با حجاب باشد، خواست من از شما رساندن پيام تمامي شهدا به ديگران با سياهي چادرتان [ است ] . آري، سياهي چادر شما از سرخي خون من کوبنده تر است.

شهيد فاصل خوش مرزکار ( 1362-1341 دهدشت )
خواهرانم را سلام مي رسانم و اميد است که با حجاب خود مشت محکمي بر دهان استکبار جهان بکوبند. پيام شهيد اين است که مي گويد خواهرم حجاب تو از خون من کوبنده تر است. پس خواهر حجاب خود را محکم نگاه دار؛ چرا که از دامن زن مرد به معراج مي رسد.

شهيد علي دارابي هاروني ( 1364-1347 شهرکرد )
اي خواهران، پيام من و شهيدان ديگر اين است که حجاب تو کوبنده تر از خون من است.

شهيد فرخ دقيقي بخشنده ( 1361-1339 تهران )
خواهرانم، به شما يک وصيت دارم و آن حفظ حجاب است و اين مطلب را همچون تمام شهدا به شما مي گويم: « خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است » .

شهيد ابراهيم راه داري ( 1365-1348 اهواز )
مادر بزرگ و خواهران عزيزم، بعد از شهادت من مانند زينب (سلام الله عليه) صبر داشته باشيد. خواهران حجاب مسئله اصلي است. شما با حجاب صحيح، از خون من حمايت کنيد.

شهيد عبدالله رجايي هرندي ( 1366-1348 کوهپايه )
اي خواهران مسلمان، حجابتان کوبنده تر از خون من است.

شهيد عين الله رجبي ( 1365-1351 همدان )
خواهرانم، حجاب داشته باشيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من است، با اين حجاب خود ضربه اي کاري به منافقين بزنيد.

شهيد غلامرضا رجبيان ( 1365-1348 کاشمر )
… و تو اي خواهرم، اين را بدان که حجاب تو کوبنده تر از خون من است. اين همه رادمرداني که تا به حال از دست ما رفته و شهيد شدند همه اش بخاطر خدا و براي خدا بوده است و حفظ شعاير اسلامي، پس سعي کن شعاير اسلامي را حفظ کني.

شهيد رضا رحماني ( 1362-1343 تهران )
… و از خواهرانم تقاضا دارم که حجاب کامل اسلامي را رعايت نموده و بدانند که سياهي چادر آنها، از سرخي خون من کوبنده تر است.

شهيد سيدهاشم رحيمي ( 1361-1345 نجف آباد )
آري مادران شهدا، افتخار کنيد که فرزندان شما در راه الله شهيد شدند. مادران و خواهران، شما راهي در پيش بگيريد که دنباله رو شهيدان باشد و وظيفه شما حفظ حجاب است که کوبنده تر از خون شهيدان مي باشد.

شهيد فرزاد رحيمي ( 1366-1342 کرمانشاه )
حجاب تو اي خواهر حافظ خون شهداست و بي تابي نکردن تو گلوله اي است بر قلب دشمنان و صبر کردن تو در مقابل مصائب شادي حق تعالي است.

شهيد علي رحيمي يزدي ( 1365-1336 مشهد )
شما اي برادرانم، اسلحه ام را بر زمين نگذاريد و شما اي خواهرانم، حجاب شما کوبنده تر از خون شهيدان است.

شهيد غلامحسين رزاقي ( 1366-1343 تهران )
خواهرم، حجابت را حفظ کن که حجاب تو تيري است بر قلب دشمن و موجب خشنودي قلب مطهر حضرت زهرا (سلام الله عليه) است.

شهيد رضا رسولي ( 1367-1348 تهران )
پيامي به خواهران ديني ام دارم: شما خواهران در پشت جبهه، همواره بازوي قدرتمند رزمندگان هستيد. اميدوارم که زينب وار فعاليت خويش را در پشت جبهه ادامه دهيد و از همه مهمتر آن که حجابتان را حفظ کنيد. سلاح شما خواهران حجابتان است و حفظ حجاب شما کوبنده تر از خون ما مي باشد.

شهيد حميدرضا رضاعلي ( 1363-1345 تهران )
[ خواهرم از تو مي خواهم … ] در حجاب خود کوشا باشي که حجاب زينت زن و قسمتي از پيام شهيد است برايت.

شهيد غلامرضا رضايي ( 1362-1342 مشهد )
خواهران عزيزم، به شما عرض مي شود که حجاب خود را حفظ کنيد، زيرا حجاب تو کوبنده تر از خون من خواهد بود و برادران عزيزم شما هم سنگر مدرسه خود را رها نکنيد.

شهيد رضا رضايي آدرياني ( 1362-1347 خميني شهر )
… و شما خواهرانم، حجاب اسلامي خود را حفظ کنيد؛ که اين هم خدمتي بزرگ به اسلام است و اگر خواستيد راه شهيدان را ادامه دهيد بهترين راه حفظ حجاب مي باشد.

شهيد غلامحسين رضايي کوهنجاني ( 1366-1350 شيراز )
… و تو اي خواهرم، حجاب خود را رعايت کن زيرا به گفته شهيد « خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است » .

شهيد غلامعلي رضاييان بروجني ( 1361-1341 بروجن )
خواهرانم، آگاه باشيد که حجاب شما کوبنده تر از خون من است. سعي کنيد مرا از ياد نبريد و حجاب کامل خود را که مشت محکمي است بر دهان ضد انقلاب ( آمريکا، شوروي، منافقين، فدايي اکثريت و اقليت ) حفظ نماييد.

شهيد عوض رفعت پناه ( 1365-1348 فراشبند )
خواهران عزيز، حجاب اسلامي را رعايت کنيد که حجاب شما کوبنده تر از خون سرخ ماست.

شهيد فرامرز رنجبر ( 1365-1346 استهبان )
… و شما اي خواهرانم، حجابتان را رعايت کنيد که حجاب شما از خون من کوبنده تر است.

شهيد فرهاد رنجکش محسن آبادي ( 1367-1346 برخوار و ميمه )
… و اما تو اي خواهر عزيز و مهربانم، از فاطمه به تو اينگونه خطاب است، ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است. نصيحت من به خواهرانم اين است که حفظ حجاب شما از خون سرخ من کوبنده تر است؛ پس حجاب خود را حفظ کنيد تا مشت محکمي بر دهان امپرياليسم جنايتکار شرق و غرب زده باشيد.
… اما تو اي همسر عزيزم، … از تو مي خواهم که با حفظ حجاب و صبر و استقامت خود، وظايف خود را به نحو احسن انجام دهي.

شهيد علي يار روحاني تزنگي ( 1364-1347 شيراز )
خواهرانم، شما هم بايد مانند زينب باشيد و صابر و حجاب را حفظ کنيد که حفظ حجاب شما از خون ما کوبنده تر است.

شهيد عليرضا روح بخش نباتي ( 1364-1345 مشهد )
خواهرم اين را بدان که حجاب تو از خون من کوبنده تر است.

اي زن از فاطمه به تو اينگونه خطاب است *** ارزنده ترين زينت زن حفظ حجاب است

شهيد علي اصغر رياحي ( 1364-1346 بندر گز )
… و اما تو خواهرم، حجاب تو کوبنده تر از سلاح جنگي من است؛ پس حجاب خود را حفظ کنيد.

شهيد غلامحسين رئوف مبيني ( 1362-1342 مشهد )
پيام من به تو اي خواهرم و بعدها خواهر کوچکمان اين است که به اسلام چنگ زنيد و فاطمه و زينب عليهما السلام را الگوي رفتار خود بسازيد. ايمان و حجاب و عفت خود را حفظ کنيد و اين شعار هرگز يادت نرود: « خواهرم حجاب تو کوبنده تر از خون من است » .

شهيد حميدرضا زاجکاني ( 1366-1346 شهر قدس )
از خواهرانم مي خواهم که همچون حضرت زينب (سلام الله عليه) همچنان با رعايت حجاب خود، از آبرو و حيثيت هزاران شهيد به خون خفته که ثمره انقلاب هستند حراست نمايند.
منبع مقاله :
دادجو، مهدي؛ (1390)، گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا 2، تهران: نشر شاهد، چاپ اول

مطالب مشابه