چگونه مي توانيم اراده ي قوي داشته باشيم؟

چگونه مي توانيم اراده ي قوي داشته باشيم؟

روانشناسان معتقدند كه اراده مظهر شخصيت انسان است.[1] شما اگر به يك مجموعه و يا به يك كلاس درس كه همگي آنها در ظاهر مثل هم هستند نگاه كنيد آينده اين مجموعه را اراده و همت آنها معلوم خواهد كرد. اختلاف و تفاوت در زندگي آنها، بدي و خوبي و خيلي از چيزها را ظواهرشان ايجاد نمي كند بلكه درون آنها بوسيله اراده خوب و بد و ناموفق و موفق درست مي كند.
چگونه اراده قوي داشته باشيم؟
به طور كلي اين چهار مرحله‌اي را كه خواهيم گفت اگر رعايت كنيد اراده شما آشكارتر و تقويت مي شود:
1. توانايي هاي بالفعل و بالقوه خود را بشناسيد:
يعني موقعيت خانوادگي، اجتماعي، شغلي، وضعيت جسماني و حالات رواني، كارهايي كه مي توانيد انجام دهيد و استعدادهايتان. بطور كلي شرايط زندگي خويش را به دقت ارزيابي و مطالعه كنيد.
2. هدف هاي دراز مدت خود را مشخص كنيد،
از خود بپرسيد مي خواهم چه نوع زندگي داشته باشم؟ دوست داريد شما در ده يا پانزده سال آينده چگونه باشيد؟ زندگي خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي و شغلي و علاقه مندي هاي خود را مورد توجه قرار دهيد.[2] 3. هدف هاي فرعي و كوتاه مدت را نيز تعيين كنيد:
اگر شما قصد داشته باشيد به بلندترين قله كوهي صعود كنيد، تصور قله كوه و سختي رسيدن به آن شما را از تصميم خود منصرف مي كند و ديگر اراده و انگيزه شما مثل سابق نخواهد بود. اما اگر اين مسافت زياد را به چندين مسافت كوتاه تقسيم بكنيد براي شما راحتتر خواهد بود و وقتي چشم باز مي كنيد كه به سرقله رسيده ايد. شما اين روش را در بستر زندگي نيز مي توانيد پياده كنيد؛ وقتي كتاب مي خوانيد به چند بخش تقسيم كنيد، ساعات مطالعه را تكه تكه و كم كم قرار دهيد يا مثلاً زود بيدار شدن را آرام آرام تمرين كنيد. اگر خواب شما مثلاً دوازده ساعت است كم كم به هفت، هشت ساعت برسانيد نه يك مرتبه.
4. تصميم گيري:
دچار وسوسه نشويد وقتي تصميم گرفتيد با قاطعيت و توانمندي آن كار را به انجام رسانيد.
مولا علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد: (عليك بالفكر فانه رشد من الضلال و مصلح الاعمال.)[3] يعني به فكر و تأمل خو كن زيرا تو را از گمراهي نجات داده، كردار و رفتارت را سامان مي بخشد. و در جاي ديگر مي فرمايد: شتاب كننده در كارها خطا مي كند اگر چه كار در دست او باشد.[4] 5. استواري، پايداري در تصميم.
6. تمركز بخشيدن به فعاليت هاي گوناگون زندگي:
بايد از پراكنده كاري هايي كه موجب به هدر رفتن نيروهاي شما مي شود جدا بپرهيزيد. چند كار را با هم شروع نكنيد. كاري را كه به آن علاقه منديد اول شروع كنيد و تا به پايان نرسانده ايد كار ديگري را نكنيد.
7. تلقين به خودتان:
به خود تلقين نمائيد كه اراده و توان اين كار را داريد، در اين صورت شكست مفهومي ندارد.[5] به جزئيات ديگري كه گفته مي شود توجه كنيد و حتي المقدور به آن عمل بكنيد:
1. مطالعه حالات افراد بلند همت.
2. تنظيم جسم و روح با استفاده از تغذيه مناسب. مي توانيد تن خود را سالم سازيد و همچنين ورزش مناسب كه ورزش كردن بر روح انسان نيز تاثير مي گذارد.[6] 3. خواب مناسب.
4. ترك عادات بد.
5. تنفس عميق در فضاي پاك و آرام.
6. استفاده از كلمات مثبت مثل من مي توانم ـ اراده من قوي است و… .
7. دوري از افرادي كه منفي باف هستند و نشست و برخاست با افراد بلند همت.
8. هر انديشه گرايش دارد كه به عمل تبديل شود يا همان ضرب المثل قديمي كه هر آنچه از روح وارد شود از عضله خارج مي شود.[7] شما مي توانيد با عبادات ديني و تلاوت قرآن و روزه گرفتن و توسل به اهل بيت ـ عليهم السلام ـ و…. راه را براي رشد اراده هموارتر كنيد.
و در آخر اين كه: كار امروز را به فردا نسپاريد. براي به انجام رساندن كارها با خود شرط بگذاريد كه اگر اين كار را كردم پاداش من اين است (به خود جايزه بدهيد) و يا اگر فلان كار را نكردم از چيزي كه مورد علاقه ام است بهره مند نشوم. از نذر كردن هاي سبك هم مي توانيد استفاده كنيد. نكتة قابل توجه اين كه از مقايسه كردن خود با ديگران بپرهيزيد اين كار موجب سرخوردگي خودتان مي شود، هر كس شرايط ويژه خود را دارد.
«همت بلند دار كه مردان روزگار از همت بلند به جايي رسيده اند»

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. مهارتهاي بهتر زيستن، ناصر خياباني.
2. روان شناسي نوجوانان، اسماعيل بيابانگر.
3. آموزش قاطعيت، هربرت فنسترهايم، ترجمه عباس چيني.
4. اراده براي شاد زيستن، زنده ماندن، مهار پيري، اثر نومان كازينس، ترجمه هوشيار رزم آزما.
5. «كتاب معجزه اراده از انتشارات انجمن اولياء و مربيان

پي نوشت ها:
[1] . رشيد پور، مجيد، چگونه بايد بود، انجمن اولياء و مربيان، چاپ دوم، 1369، ص 14.
[2] . بيابانگر، اسماعيل، روان شناسي نوجوانان، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1376، ص 11.
[3] . درآمدي بر غررالحكم، دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1373، ج 4، ص 294.
[4] . همان، ج 1، ص 321.
[5] . شرفي، محمد رضا، دنياي نوجوان، انتشارات تربيت، چاپ چهارم، 1376، ص 250 به بعد.
[6] . بي ريا، ناصر و ديگران، روان شناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، چاپ مهر، ص 257.
[7] . همان، ص 14، با كمي تغيير.

مطالب مشابه