جهانگيرخان

جهانگيرخان

در كتاب مثل آباد جلد ششم نوشته و ساير رفقا و دوستان و علماء برايم نقل فرموده اند كه حضرت آية اللّه العظمي جهانگير خان قشقائي رضوان اللّه تعالي عليه كه يكي از عرفاي زمان خودش ‍ بود كه شاگرداني مانند آية اللّه العظمي بروجردي شهيد آية اللّه سيد حسن مدرس و مرحوم ارباب اصفهاني و… مي باشد، ايشان قبلا از افراد افراطگر در معصيت بوده و در قبيله ها تار زني مي كرده . (گاهي مي بينم كه حرف حق در بسياري از گوشها اثر ندارد، سخنان نصيحت كنندگان بر جان بسياري از گمراهان همچون بارش باران و تخم گياه در شوره زار است . اما اگر دلي آماده باشد و جاني پاكيزه گردد يك سخن كوتاه نيز براي ايجاد تحول ودگرگوني درون آن كافي است). مرحوم آية اللّه جهانگير خان قشقائي يكي از انسانهايي است كه چنين دل آماده اي را در سينه داشت، در احوال زندگي او مي نويسند، از دوران جواني، تا چهل سالگي همچون ساير افراد ايل قشقائي به دامپروري و پرورش اشتغال داشته و با تارزني و آلات موسيقي افراد را به سوي خود جلب مي كرده در هر مجلس شادي و معصيتي كه وجود داشته شركت مي كرده او در يكي از تابستانها كه ايل قشقايي به ييلاق سيميرم آمده بود (بخشي از اصفهان است) براي فروش فرآورده هاي دامي و خريد نيازمنديهاي خود و عائله اش ‍ به اصفهان ميرود. در آن شهر بزرگ پس از انجام كارهاي ضروري در بازار براي تعمير تار شكسته اي كه همراه داشته از شخص پيرمردي سراغ استاد يحيي ارمني تارسازي را مي گيرد آن پير روشن ضمير ضمن راهنمايي و معرّفي استاد يحيي ارمني تارساز، اندرز وار به او ميگويد: حق است كه پي كار بهتري روي و دانش آموزي، و اگر راست ميگوئي برو اول تار وجود خود را درست كن و از اين كارها دست بردار خوب شو ديگر. اين سخن چنان در دل و جان جهانگير خان اثر ميگذارد و شوري به پا ميكند كه از همانجا ترك ايل كرده و رحل اقامت در اصفهان كه در آن زمان دارالعلمي مشهور بوده است مي افكند و در مدرسه صدر كه از معروفترين مدارس حوزه علميه اصفهان و مجمع فقيها و حكيمان بزرگ بوده است حجره اي براي سكونت اختيار مي كند… او ازكارهاي خود توبه كرده و با عشق و علاقه وافري كه از نصيحت آن پير روشن دل ناشناس در نهادش برانيگخته شده بود به تحصيل علوم ديني و عرفاني مي پردازد و طولي نمي كشد كه از زبده ارباب فضل و بلاغت و قدوه اصحاب مجد و فصاحت و… مي گردد. براي درك قدر و منزلت پوشيده و ناشناخته او كافي است كه بدانيم اشخاصي مثل آيت اللّه العظمي بروجردي مرجع شيعيان و شهيد سيد حسن مدرس روحاني مبارز از شاگردان او بوده اند.
قصص التوابين يا داستان توبه کنندگان / علي ميرخلف زاده

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید