جهانگیرخان

جهانگیرخان

در کتاب مثل آباد جلد ششم نوشته و سایر رفقا و دوستان و علماء برایم نقل فرموده اند که حضرت آیه اللّه العظمی جهانگیر خان قشقائی رضوان اللّه تعالی علیه که یکی از عرفای زمان خودش ‍ بود که شاگردانی مانند آیه اللّه العظمی بروجردی شهید آیه اللّه سید حسن مدرس و مرحوم ارباب اصفهانی و… می باشد، ایشان قبلا از افراد افراطگر در معصیت بوده و در قبیله ها تار زنی می کرده . (گاهی می بینم که حرف حق در بسیاری از گوشها اثر ندارد، سخنان نصیحت کنندگان بر جان بسیاری از گمراهان همچون بارش باران و تخم گیاه در شوره زار است . اما اگر دلی آماده باشد و جانی پاکیزه گردد یک سخن کوتاه نیز برای ایجاد تحول ودگرگونی درون آن کافی است). مرحوم آیه اللّه جهانگیر خان قشقائی یکی از انسانهایی است که چنین دل آماده ای را در سینه داشت، در احوال زندگی او می نویسند، از دوران جوانی، تا چهل سالگی همچون سایر افراد ایل قشقائی به دامپروری و پرورش اشتغال داشته و با تارزنی و آلات موسیقی افراد را به سوی خود جلب می کرده در هر مجلس شادی و معصیتی که وجود داشته شرکت می کرده او در یکی از تابستانها که ایل قشقایی به ییلاق سیمیرم آمده بود (بخشی از اصفهان است) برای فروش فرآورده های دامی و خرید نیازمندیهای خود و عائله اش ‍ به اصفهان میرود. در آن شهر بزرگ پس از انجام کارهای ضروری در بازار برای تعمیر تار شکسته ای که همراه داشته از شخص پیرمردی سراغ استاد یحیی ارمنی تارسازی را می گیرد آن پیر روشن ضمیر ضمن راهنمایی و معرّفی استاد یحیی ارمنی تارساز، اندرز وار به او میگوید: حق است که پی کار بهتری روی و دانش آموزی، و اگر راست میگوئی برو اول تار وجود خود را درست کن و از این کارها دست بردار خوب شو دیگر. این سخن چنان در دل و جان جهانگیر خان اثر میگذارد و شوری به پا میکند که از همانجا ترک ایل کرده و رحل اقامت در اصفهان که در آن زمان دارالعلمی مشهور بوده است می افکند و در مدرسه صدر که از معروفترین مدارس حوزه علمیه اصفهان و مجمع فقیها و حکیمان بزرگ بوده است حجره ای برای سکونت اختیار می کند… او ازکارهای خود توبه کرده و با عشق و علاقه وافری که از نصیحت آن پیر روشن دل ناشناس در نهادش برانیگخته شده بود به تحصیل علوم دینی و عرفانی می پردازد و طولی نمی کشد که از زبده ارباب فضل و بلاغت و قدوه اصحاب مجد و فصاحت و… می گردد. برای درک قدر و منزلت پوشیده و ناشناخته او کافی است که بدانیم اشخاصی مثل آیت اللّه العظمی بروجردی مرجع شیعیان و شهید سید حسن مدرس روحانی مبارز از شاگردان او بوده اند.
قصص التوابین یا داستان توبه کنندگان / علی میرخلف زاده

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید