ارزش خويشاوندي

ارزش خويشاوندي

شخصي نزد رسول اللّه خدا صلي اللّه عليه و آله آمد و عرض كرد: يارسول اللّه ! بستگانم بامن قطع رابطه كرده و مرا مورد حمله و شماتت قرار داده اند آيا من هم با آنها قطع رابطه كنم ؟ پيامبر صلي اللّه عليه و آله فرمود: با اين وضع خداوند نظر و رحمتش را از همه شما بر مي دارد. آن مرد گفت : پس چه كنم ؟ حضزت فرمود: ايجاد رابطه كن باكسي كه با تواضع رابطه كرده است و بخشش به كسي كه تو را محروم ساخته است و عفو كن كسي را كه به تو ظالم كرده است . در اين صورت از سوي خداوند پشتيباني در برابر آنها خواهي داشت.
قصه هاي تربيتي چهارده معصوم (عليهم السلام)/ محمد رضا اکبري

مطالب مشابه