نصيحت پيامبر (ص)

نصيحت پيامبر (ص)

از ازدواج حضرت زهرا (س) با حضرت علي (ع) چندان نگذشته بود پيامبر (ص) به ديدار آن ها آمد به آن ها مباركباد گفت و پس از ساعاتي علي (ع) براي كاري از خانه بيرون رفت . پيامبر (ص) به فاطمه (س) فرمود: حالت چطور است ؟شوهرت را چگونه يافتي ؟ فاطمه (س): پدر جان شوهرم را به بهترين شوهر يافتم ولي جمعي از زنان قريش نزد من آمدند و به من گفتند: رسول خدا (ص) تو را همسر يك نفر مرد فقير و تهيدست نموده است پيامبر: دخترم !نه پدرت فقير است ، و نه شوهرت ، خداوند گنجينه هاي طلا چو نقره تمام زمين را در اختيار من نهاده است ولي من از آنها چشم پوشيدم ، و پاداشي را كه در پيشگاه خدا است برگزيدم . دخترم ! اگر آنچه را كه پدرت مي داند، مي دانستي دنيا در نظرت ناچيز جلوه مي كرد، سوگند به خدا در نصيحت و آموزش تو كوتاهي نكردم .شوهر تو در تقدم به اسلام و در علم و حلم از همه مقدمتر و بهتر است ، دخترم وقتي كه خداوند بر سراسر زمين نگاه كرد دو مرد را برگزيد يكي از آن دو را پدر تو قرار داد و ديگري را شوهر تو. يا بنته نعم الزوج زوجك لاتعصي له امرا :
دختر عزيزم ! شوهر تو، نيكو شوهري است همواره در همه امور، از او اطاعت كن سپس پيامبر (ص) علي (ع) را به حضور طلبيد و در شاءن و مقام فاطمه (س) مطالبي گفت ، از جمله فرمود: فاطمه (س) پاره تن من است هر كه او را برنجاند مرا رنجانده و هر كس او را شاد كند مرا شاد كرده است .امام علي (ع) در شاءن زهرا (س) مي گويد: سوگند به خدا هيچگونه فاطمه (س) را خشمگين و مجبور به كاري نكردم تا آن زمان كه خداوند روح او را به سوي خود قبض كرد، و او نيز هيچگاه مرا ناراحت نكرد و از من نافرماني ننمود، هر زمان به او نگاه مي كردم همه اندوهها و حزنها و رنجهايم برطرف مي شد.
داستانهاي شنيدني از چهارده معصوم(عليهم السلام)/ محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه