به جاي فاصله گرفتن ، به هم نزديک شويد

به جاي فاصله گرفتن ، به هم نزديک شويد

نويسنده :جان گاتمن

هيچ يک از فيلمهايي که در آزمايشگاه مهر و محبت تهيه مي کنيم.براي کسي جايزه اسکاربه همراه نمي آورد.آرشيو ما پر از فيلمهايي است که زن و شوهر در آزمايشگاه به جاي اينکه با هم حرفهاي خودماني بزنند،به جاي اينکه حواسشان به يکديگر باشد،به موضوعات بيروني توجه مي کنند.و اين در حالي است که مي دانيم وقتي زن و شوهر حرفهاي خودماني مي زنند،ازدواجشان موفق تر است.وقتي زن و شوهر چشم به هم مي دوزند و از خودشان حرف مي زنند ،پيوند مشترک ميانشان استحکام بيشتري پيدا مي کند.زوجهايي که ميانشان صميميت چنداني وجود ندارد و يا کارشان به طلاق مي کشد،کمتر با هم صحبت مي کنند.زن براي خودش مجله مي خواند و مرد هم به کار ديگري مشغول است.
من به موضوعي برخورده ام که آن را حساب بانکي عاطفي نام داده ام.زوجهايي که يکديگر را مخاطب قرار مي دهند و با هم درباره خودشان حرف مي زنند ،مرتب بر مبلغ موجود در اين حساب بانکي مي افزايند.اينها پس انداز
عاطفي مي کنند تا وقتي مشکلي در رابطه شان ايجاد شد،از اين حساب برداشت کنند و مشکل پيش آمده را برطرف نمايند.
مهم ترين فايده حساب بانکي عاطفي کمک به زوجها در شرايط حاکم شدن استرس نيست.همان طور که گفتم،توجه و محبت کردنهاي کوچک و جزئي نيز نقش بسيارمهمي در بهبود روابط زناشويي دارد.و اين در حالي است که خيليها تصور مي کنند براي پر دوام کردن عشق و روابط زناشويي بايد اقدامات بزرگ انجام دهند،به تعطيلات آن چناني بروند و هزينه هاي فراوان بکنند.

آيا ازدواج شما در شرايط خوبي به سر مي برد؟
براي اينکه بدانيد ازدواج شما از چه کيفيتي برخوردار است پرسشنامه زير را تکميل کنيد.
هر جمله را بخوانيد ودرست يا غلط بودن آن را مشخص نماييد.
1.از انجام دادن کارهاي جزئي با هم،کارهايي از قبيل تا کردن لباسهاي شسته شده يا تماشاي تلويزيون لذت مي بريم.درست/غلط
2.سعي مي کنم اوقات آزادم را با همسرم بگذرانم.درست/غلط
3.در پايان روز همسرم از ديدن من خوشحال مي شود.درست/غلط
4.همسرم دوست دارد نقطه نظرهاي مرا بشنود.درست/غلط
5.از اينکه با همسرم درباره مسائل مختلف حرف بزنم لذت مي برم.درست/غلط
6.همسرم يکي از بهترين دوستان من است.درست/غلط
7.فکر مي کنم همسرم مرا دوست نزديک خود مي داند.درست/غلط
8.از صحبت کردن با هم لذت مي بريم.درست/غلط
9.وقتي به اتفاق از خانه بيرون مي رويم،وقت به سرعت مي گذرد.درست/غلط
10.هميشه حرفهاي گفتني فراواني براي يکديگر داريم.درست/غلط
11.با هم تفريح فراوان مي کنيم.درست/غلط
12.به لحاظ روحي و رواني همخوان هستيم.درست/غلط
13.از ارزشهاي يکساني بهره مند هستيم.درست/غلط
14.دوست داريم به شکل مشابهي صرف وقت کنيم.درست/غلط
15.علايق مشترک فراواني داريم.درست/غلط
16.رؤياها و هدفهاي مشترکي داريم.درست/غلط
17.به انجام دادن کارهاي مشابهي علاقه منديم.درست/غلط
18.با آنکه تا حدودي علايق متفاوت داريم،من از اينکه کارهاي مورد علاقه همسرم را انجام بدهم لذت مي برم.درست/غلط
19.به هر جايي که به اتفاق برويم از با هم بودن لذت مي بريم.درست/غلط
20.اگر همسرم روز بدي را پشت سر گذاشته باشد،موضوع را با من در ميان مي گذارد.درست/غلط
محاسبات امتيازات:در ازاي هر جواب درست که علامت زده ايد ،به خود يک امتياز بدهيد.
امتياز 10 و بيشتر:به شما تبريک مي گويم .ازدواج شما از استحکام برخوردار است.شما و همسرتان در کارهاي جزئي و کوچک با هم هستيد و به اتفاق از انجام دادن آنها لذت مي بريد.شما حساب بانکي عاطفي مناسبي داريد که در شرايط دشوار و بروز مشکلات به شما کمک مي کند.
امتياز کمتر از10:مي توانيد در اين زمينه به ازدواج خود استحکام بيشتري ببخشيد .سعي کنيد و بياموزيد که کارهاي جزئي و کوچک بيشتري را به اتفاق انجام بدهيد.اين گونه نه تنها به ازدواجتان استحکام بيشتري مي بخشيد ،بلکه مهرو محبت در زندگي تان بيشتر مي شود .هر بار که به صحبتهاي همسرتان با توجه گوش مي دهيد،براي کمک به او،ازدواجتان کمي بهتر مي شود.
زوجها اغلب نه از روي بدخواهي ،بلکه از روي بي توجهي به احساسات و عواطف يکديگر توجه نمي کنند.
اولين قدم براي توجه کردن بيشتر به يکديگر ،رسيدن به اين مهم است که اين توجه کردن بيشتر تأثير قدرتمندي بر ازدواج شما مي گذارد .نه تنها به ازدواج شما استحکام بيشتري مي بخشد ،بلکه بر مهر و محبتي که ميانتان وجود دارد، مي افزايد و تفاوت فراواني در روابط شما و همسرتان ايجاد مي کند.

تمرين شماره (1):حساب بانکي عاطفي
در نظر گرفتن يک حساب بانکي ذهني که نشان بدهد چقدر در کارهاي کوچک با همسرتان مشارکت مي کنيد ،مي تواند به ازدواج شما کمک کند.بعضي از زوجها ترجيح مي دهند که حساب واقعي تري در اين زمينه داشته باشند.در راستاي تحقق اين خواسته ،مي توانيد در ازاي هر کار کوچکي که براي همسرتان انجام مي دهيد و يا در ازاي هر کار کوچکي که او براي شما مي کند يک امتياز در نظر بگيريد .احتمالاً نمي خواهيد به موضوعات زير مانند برقراري تماس چشمي با همسرتان وقتي او صحبت مي کند اشاره کنيد .اما اگر به محل کارتان زنگ زد و پرسيد جلسه دشواري که قرار بود داشته باشيد با چه کيفيتي برگزار شد،مي توانيد يک امتياز براي اين حساب در نظر بگيريد.
دقت کنيد که در پر کردن اين حساب با هم از در رقابت در نياييد.از روش اين در ازاي آن استفاده نکنيد .توجه شما بايد به اين باشد که براي بهتر کردن ازدواجتان چه مي توانيد بکنيد.
مي توانيد در پايان هفته،امتيازات دريافت شده را شمارش کنيد .مي توانيد در صورت تمايل،امتيازات منفي (مثلاً اينکه فراموش کرديد فيلمي را که سفارش داده بود،تهيه کنيد)را از امتيازات مثبت کم کنيد و نتيجه را ارزيابي نماييد.
در ادامه مطلب به فهرست مطلوبي از کارهايي که زوجها با هم انجام مي دهند اشاره کرده ايم .سه موردي را که بيشتر مي خواهيد همسرتان با شما انجام بدهد،انتخاب کنيد.در ضمن،مي توانيد مواردي را که با هم انجام مي دهيد اما دلتان مي خواهد همسرتان در آن بيشتر با شما مشارکت کند،مشخص نماييد .مثلاً ممکن است به اتفاق روزنامه بخوانيد ،اما ترجيح بدهيد همسرتان به جاي اينکه روزنامه را در سکوت بخواند درباره موضوعي که خوانده با شما بحث کند.
1.در پايان روز درباره اينکه روزتان چگونه گذشته بحث کنيد.
2.فهرست اقلامي را که بايد ار فروشگاه بخريد ،تهيه کنيد.
3.به اتفاق آشپزي کنيد.
4.خانه را نظافت کنيد،لباسها را به اتفاق بشوييد.
5.به اتفاق به خريد برويد.
6.بدون بچه ها به رستوران برويد.
7.به اتفاق روزنامه صبح را بخوانيد.
8.به اتفاق برنامه اي اجرا کنيد (در کلاسي ثبت نام کنيد،برنامه اي براي کاهش وزن خود تدارک ببينيد،ورزش کنيد و غيره).
9.به اتفاق يک مهماني را برنامه ريزي کنيد.
10.طي روز به هم زنگ بزنيد.
11.به اتفاق در يک مهماني شرکت کنيد.
12.در روزهاي کاري هفته ،صبحانه را به اتفاق بخوريد.
13.به اتفاق به کليسا يا مسجد برويد.
14.به اتفاق در حياط منزل کار کنيد.
15.به اتفاق کارهاي خيريه انجام بدهيد.
16.به اتفاق ورزش کنيد.
17.آخر هفته با هم به پيک نيک برويد.
18.به اتفاق بچه ها با فرزندانتان صرف وقت کنيد.
19.به اتفاق بچه ها را از خانه بيرون ببريد (موزه ،باغ وحش،صرف شام).
20.به اتفاق در جلسات مدرسه فرزندانتان شرکت کنيد.
21.با بستگان همسرتان معاشرت کنيد.
22.به خارج از شهر برويد.
23.به اتفاق به سفر برويد.
24.تلويزيون يا فيلم ويدئويي تماشا کنيد.
25.از بيرون غذا سفارش بدهيد .
26.به اتفاق با دوستانتان صرف وقت کنيد.
27.به اتفاق به تماشاي مسابقات ورزشي برويد.
28.به اتفاق فعاليتهاي مورد علاقه تان را انجام بدهيد(پياده روي ،رفتن به پارک،قايق راني ،اسکي ،تئاتر).
29.کنار آتش بنشينيد ،با هم حرف بزنيد يا کتاب بخوانيد.
30.به موسيقي گوش بدهيد.
31.به اتفاق به يک کنسرت برويد.
32.به اتفاق براي فرزندتان جشن تولد بگيريد.
33.فرزندتان را به کلاس درس ببريد.
34.به اتفاق در مسابقات ورزشي فرزندانتان حضور به هم رسانيد.
35.قبوض بانکي را بپردازيد.
36.براي يکديگر نامه بنويسيد.
37.به اتفاق بچه ها را نزد پزشک ببريد.
38.در خانه کار کنيد ،اما سعي کنيد کارها را به اتفاق انجام بدهيد.
39.در امور خيريه مشارکت کنيد.
40.به اتفاق به مهماني برويد.
41.به اتفاق و در يک اتومبيل به سر کارتان برويد.
42.در برنامه ها و مناسبتهاي مربوط به فرزندانتان حضور به هم رسانيد.
43.موفقيتهايتان را جشن بگيريد .
44.به اتفاق بازيهاي کامپيوتري بکنيد.
45.بر بازي فرزندانتان نظارت مشترک کنيد.
46.برنامه هاي تعطيلات را تدوين کنيد.
47.درباره آينده خود برنامه ريزي کنيد.
48.به اتفاق به صداي بلند کتاب بخوانيد.
49.به اتفاق بازي کنيد.
50.به تئاتر برويد.
51.در تعطيلات آخر هفته به اتفاق به خريد برويد.
52.سرگرميهاي مشترک داشته باشيد.
53.با هم چاي بنوشيد و حرف بزنيد.
54.براي هم صحبت کنيد.
55.حرفهاي فلسفي بزنيد.
56.درباره دوستانتان صحبت کنيد.
57.در مراسم تدفين آشنايان شرکت کنيد.
58.به اتفاق به ديگران کمک کنيد.
59.دنبال آپارتمان جديدي بگرديد.
60.اتومبيلهاي جديد را امتحان کنيد.
حالا سه گزينه خود را با يکديگر در ميان بگذاريد تا هرکدام بدانيد که چگونه مي توانيد به يکديگر توجه بيشتري داشته باشيد.نکته مهم :در مواقعي اين تمرين ممکن است اختلاف نظرهايي را ميان زوجها سبب گردد.براي مثال،ديک ممکن است بگويد که براي برنامه ريزي تعطيلات آخر هفته مي خواهد رني وقت بيشتري صرف کند.اما زني هم ممکن است بگويد که او را درحال حاضر هم بخش اعظم برنامه ريزي براي تعطيلات آخر هفته را انجام مي دهد.اما بايد توجه داشته باشيد ،اين تمرين براي آن است که به يکديگر حرفهاي خوب بزنيد.آنچه شما به واقع به همسرتان مي گوييد اين است:«من به قدري تو را دوست دارم که بيشتر مي خواهم با تو صرف وقت کنم.»از اين رو،سعي کنيد با اين روحيه با همسرتان حرف بزنيد .به جاي اينکه از کاري که همسرتان در گذشته انجام نداده شکايت کنيد،به اين بپردازيد که در حال حاضر از او چه انتظاري داريد.
فايده اصلي اين تمرين اين است که هر دوي شما به سه موردي که همسرتان انتخاب کرده توجه کنيد و متعهد شويد که دست کم يکي از خواسته هاي همسرتان را برآورده سازيد.

تمرين شماره(2):گفت و گو براي کاستن از استرس
با آنکه مي توانيد با رعايت نکاتي که در فوق به آن اشاره کرديم بر موجودي حساب عاطفي خود بيفزاييد،ما به اين نتيجه رسيده ايم که اگر در پايان روز زن وشوهر با هم بنشينند و درباره روزي که پشت سر گذاشته اند حرف بزنند،اقدامي است که از هرکار ديگري مؤثرتر است.صحبت کردن با يکديگر از ميزان استرسهاي شما مي کاهد و سلامتي بيشتري را نصيب شما مي سازد .پژوهشهاي دوست من،دکتر نيل جکوبسون در دانشگاه واشينگتن ،درستي حرف مرا تأييد مي کند.دکتر جکوبسون در اين زمينه پژوهش کرده که استرسهاي ساير زمينه هاي زندگي روي روابط زن و شوهر تأثير مي گذارند يا نمي گذارند.
زوجهايي که ازطريق صحبت کردن با يکديگر از شدت اين استرس مي کاهند ،در شرايطي قرار مي گيرند که روابط زناشويي بهتري داشته باشند.
بسياري از زوجها سر ميز شام و زماني که فرزندانشان به خواب رفته اند در اين خصوص با هم صحبت مي کنند ،اما دراغلب مواقع اين نوع گفت و گو اثر بخشي لازم را ندارد.بسياري از زوجها احساس مي کنند که وقتي سرميزشام حرف مي زنند همسرشان به حرف آنها گوش نمي دهد .اگر اين مورد در شما هم مصداق دارد،شايد بهتر اين باشد که در روش خود تجديدنظر کنيد تا مطمئن شويد که اين صحبت به آرام کردن شما کمک مي کند.
در شروع،بايد درباره زمان گفت و گو تصميم بگيريد.بعضيها دوست دارند به محض ورود به خانه از شدت استرسهاي خود بکاهند ،اما جمع ديگري ترجيح مي دهند دقايقي استراحت کنند و بعد از آن درباره مشکلات خود حرف بزنند.
بهتر است درروزهاي عادي،روزانه بيست تا سي دقيقه در اين زمينه با هم حرف بزنيد.در اين صحبت کردن با يکديگر بايد موضوعاتي که به ازدواج شما ارتباط ندارد مطرح شوند.
نکته مهم دراين زمينه خوب گوش دادن است.هدف گوش دادن پويا اين است که با همدلي صحبتهاي همسرتان را بشنويد .در اين شرايط ،زن و شوهر نبايد اقدام به داوري يا انتقاد از يکديگر بکنند.
براي بهتر برگزارشدن صحبت به نکات زير توجه کنيد:
1.به نوبت حرف بزنيد.زن و شوهر هر کدام بايد به مدت پانزده دقيقه درباره مشکلات خود حرف بزنند.
2.بدون اينکه همسرتان درخواست کرده باشد،پند و اندرز ندهيد.اگر بلافاصله با شنيدن حرفهاي همسرتان در مقام راهنمايي او برآييد ،ممکن است به اين نتيجه برسد که شما حرف او راقبول نداريد و وقتي شما بلافاصله در مقام پند و اندرز بر مي آييد ،در واقع مي گوييد:«اين مشکل مهمي نيست.چرا…؟بنابراين براي کاستن از استرس همسرتان به جاي توصيه کردن و راه نشان دادن،با تمام وجود گوش بدهيد.
شخصاً به اين نتيجه رسيده ام که در جريان صحبت کردن و گوش دادن تفاوتهاي جنسيتي مسلمي حاکم هستند .زنان در مقايسه با مردان نسبت به راهنمايي شدن و نصيحت کردن حساس ترند .به عبارت ديگر،وقتي زني از مشکلات خود مي گويد ،دوست ندارد که همسرش بلافاصله در مقام توصيه و راهنمايي حرف بزند.زنها مي خواهند مطمئن شوند که همسرشان حرف آنها را شنيده و مشکلشان را درک کرده است.اما مردها تحمل بيشتري در شنيدن توصيه و راهنمايي دارند.از اين رو ،ممکن است زني بلافاصله در مقام راهنمايي کردن شوهرش بربيايد و اشکال مهمي بروز نکند.
3.به حرفها و مسائل يکديگر علاقه نشان بدهيد.حواستان را پرت نکنيد .خوب و دقيق گوش بدهيد .نگاهتان را به همسرتان بدوزيد .سؤال کنيد.تماس چشمي برقرار سازيد.
4.درک کردن خود را انتقال دهيد.بگذاريد همسرتان بداند که با او همدلي مي کنيد .مي توانيد بگوييد:«عجب ،اگر من هم جاي تو بودم ،استرس پيدا مي کردم.کاملاً درک مي کنم که بايد ناراحت شده باشي.»
5.جانب همسرتان را بگيريد .به عبارت ديگر،از همسرتان حمايت کنيد.حتي اگر فکر مي کنيد برداشت او غير منطقي است،اين کار را بکنيد .با مخالف او سازش نکنيد زيرا اسباب رنجش خاطر همسرتان را فراهم مي کنيد .اگر همسرتان گفت که به علت پنج دقيقه دير کرد ورود به اداره از سوي رئيسش توبيخ شده است،نگوييد :«حتماً او روز خوبي نداشته است.»و يا بدتر از آن نگوييد :«خوب نبايد دير مي رسيدي .»
6.با همسرتان در يک جبهه قرار نگيريد .اگر همسرتان احساس مي کند در برخورد با مسئله اي تنهاست ،در مقام حمايت از او حرف بزنيد .از ضمير «ما»استفاده کنيد.بگذاريد او بداند که شما دونفر در يک جبهه قرار داريد.
7.محبت خود را ابراز کنيد.دست همسرتان را بگيريد و به او بگوييد :«دوستت دارم.»
8.احساسات يکديگر را تأييد کنيد.بگذاريد همسرتان بداند که احساسات او براي شما ملموس و مفهوم است.«بله»اگر من هم جاي تو بودم ،ناراحت مي شدم .کاملاً متوجه ام که چرا بايد ناراحت شده باشي.»
در ادامه مطلب ،به عنوان مثال و نمونه مي خوانيد که چه کارهايي را بهتر بکنيد و چه کارهايي را بهتر است نکنيد.
اين گونه رفتار نکنيد:
هنک:امروز جلسه بد ديگري با اتل داشتم .او مرتب علم و اطلاعات مرا زير سؤال مي برد.حتي به رئيس اداره گفته که به صلاحيتهاي من شک و ترديد دارد.
واندا:به نظر من،تو واکنش و حساسيت بي مورد نشان مي دهي.(انتقاد)تا جايي که من مي دانم،اتل زن سازنده و منطقي است.شايد تو به توصيه هاي او حساسيت لازم را نشان نمي دهي .(جانب دشمن را گرفتن)
هنک:اين زن تنها هدفش آزار دادن من است.
واندا:باز هم که بدبيني نشان مي دهي .بايد اين بدبيني ات را کنترل کني.(انتقاد)
هنک:فراموش کن.
اين گونه رفتار کنيد:
هنک:امروز جلسه بد ديگري با اتل داشتم .او مرتب علم و اطلاعات مرا زير سؤال مي برد .حتي به رئيس اداره گفته که به صلاحيتهاي من شک و ترديد دارد.
واندا:باورنمي کنم.او يک زن عقده اي است.مرتب شايعه پراکني مي کند.(ما درجبهه واحد)چي گفتي؟يک بار ديگر بگو.(نشان دادن علاقه)
هنک:به او گفتم هدفش اين است که ايرادي به من بگيرد .گفتم با اين روش به جايي نمي رسد.
واندا:اين زن همه را بدبين مي کند.متأسفم که تو را ناراحت کرده است.(ابراز محبت)بايد خدمتش برسم .(ما در جبهه واحد)
هنک:بله،من هم همين کار را مي کنم .اما بهتراست که موضوع را فراموش کنيم.
واندا:رئيست مي داند که او چگونه زني است.همه اين را مي دانند.
هنک:بله،همين طور است.او همه را بي صلاحيت مي داند.
واندا:اين طوري موفق نمي شود.
هنک:اميدوارم.در غير اين صورت ،به من زخم معده مي دهد.
واندا:کاملاً مشخص است که استرس زده شده اي .دليلش کاملاً مشخص است.(تأييد احساسات)مي داني او شوهرش را هم به زخم معده دچار کرده است.
هنک:راستي؟
واندا:من اين طور شنيدم.
هنک:خداي من!
در ادامه مطلب به ماجراهايي اشاره کرده ايم .سعي کنيد در هر مورد با مسئله برخورد درست داشته باشيد.
1.خواهر زنتان برسر او فرياد کشيد که چرا پولي را که دو ماه به او قرض داده،پرداخت نمي کند.همسرتان از رفتار خواهرش ناراحت است.و
اين در حالي است که او به واقع اين پول را به خواهرش مديون است.شما مي گوييد.
2.شوهرتان وقتي به خانه مي آمد،به علت سرعت زيادتر از حد مجاز از سوي مأمور راهنمايي جريمه شد.همسرتان مي گويد:«همه با سرعت 80 مايل مي رفتند .چرا در اين ميان تنها من بايد جريمه بشوم؟»
شما مي گوييد.
3.زنتان دير به جايي که بايد مصاحبه استخدامي مي شد،رسيد.حالا او نگران است که اين شغل را به او ندهند.او مي گويد :«باورنمي کنم که اين قدر حماقت کرده باشم.»
شما مي گوييد.
4.شوهرشما ازرئيسش تقاضاي اضافه حقوق کرده ودرخواستش رد شده است.او عصباني شده و از اتاق رئيسش بيرون آمده است.حالا نگران است که رئيسش اقدامي عليه او بکند.
شما مي گوييد.

نمونه جوابها
1.«متأسفم که او تو را تا اين حد ناراحت کرده است.»
2.«چقدر بد!اين منصفانه نيست!»
3.«تو حماقت نکردي .اين اتفاقي است که ممکن است براي هرکسي بيفتد.»
4.«بله،احساست را درک مي کنم.»
نکته آخر:کسي شما را بهتر از همسرتان نمي شناسد.در مواقعي ،توصيه و راهنمايي ممکن است تنها چيزي باشد که به آن احتياج داريد.بهترين راهکار اين است که وقتي احساس استرس زدگي مي کنيد ،با هم در اين باره حرف بزنيد .مثلاً اگرهمسرتان تقاضاي افزايش حقوق کرده و با تقاضاي او مخالفت شده است ،مي توانيد بگوييد :«بله،مسلماً تو از اين حيث،ناراحت هستي .چگونه مي توانم به تو کمک کنم؟دوست داري صرفاً به حرفهايت گوش بدهم،يا مي خواهي به اتفاق راهي براي برخورد بعدي تو پيدا کنيم؟»
اگر بتوانيد همه روزه اين گونه با هم حرف بزنيد ،به ازدواجتان کمک مي کنيد.مي توانيد به اين نتيجه برسيد که همسرتان در جانب شماست و اين يکي از اصول مهم در روابط بلند مدت است.
وقتي ازدواجتان شرايط مثبت تري پيدا مي کند،آسيب رسيدن به آن کاهش مي يابد.
وقتي به جنبه هاي کوچک زندگي بها نمي دهيد ،اگرهمسرتان رفتاري خلاف اين را نشان دهد،ناراحت مي شويد.اغلب اختلافات زناشويي نه به دليل بدخواهي زن يا شوهر ،بلکه به علت بي توجهي آنها صورت خارجي پيدا مي کند.وقتي زن و شوهر به هم توجه نمي کنند،آن اعتناي لازم را به هم ندارند.اما در مواردي هم دلايل عميق تري براي اين رفتار آنها وجود دارد.
وقتي احساس مي کنيد همسرتان آن توجه لازم را به شما ندارد،بهترين کاري که مي توانيد بکنيد اين است که دراين باره با هم حرف بزنيد .اين گونه علم و اطلاع بيشتري درباره يکديگر به دست مي آوريد .و بيشتر مي توانيد به خواسته هاي خود برسيد.
تمرين شماره(3):وقتي همسرتان به شما توجه ندارد،چه مي توانيد بکنيد.
وقتي احساس مي کنيد که اخيراً به قدرکافي به يکديگر توجه نداريد،بايد هر دوي شما پرسشنامه زيررا تکميل کنيد و بعد پاسخهايتان را با هم مقايسه نماييد و درباره آنها حرف بزنيد.پاسخ نامه اي براي پرسشهاي مطرح شده وجود ندارد.چشم اندازهاي هر دوي شما درست و برحق است.وقتي اين را بدانيد و آن را تصديق کنيد،به طورطبيعي پيوند ميان شما افزايش مي يابد.

احساس من در اين هفته:
1.تدافعي.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
2.احساس رنجش.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
3.عصباني.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
4.اندوهگين.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
5.درک نشدن.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
6.مورد انتقاد قرار گرفتن.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
7.نگران.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
8.آزرده.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
9.عدم حق شناسي.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
10.جذاب بودن.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
11.تنفر.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
12.تأييد نشدن.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
13.ترک شدگي.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
14.بي توجهي به نقطه نظرهايم.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
15.بي اطلاعي از احساسي که داشتم.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
16/تنهايي.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
آنچه اين احساسات را سبب شد:
1.احساس به حساب نيامدن.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
2.احساس اينکه براي همسرم مهم نيستم.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
3.سردي در قبال همسرم.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
4.احساس بي اعتنايي.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
5.احساس مورد انتقاد قرار گرفتن.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
6.احساس بي مهري به همسر.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
7.احساس اينکه همسرم به من علاقه ندارد.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
8.احساس نداشتن منزلت.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
9.احساس مورد سلطه جويي قرار گرفتن از ناحيه همسر.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
10.ناتواني در متقاعد کردن همسر.خيلي زياد/زياد/کمي/ابداً
حالا که مي دانيد چه عواملي اين سردي روابط شما را سبب شده ،بايد به اين نکته توجه کنيد که آيا واکنش احساسي شما ريشه در گذشته ها دارد.احساسات فعلي من درباره ازدواجم ناشي از علل زير است:
(بر حسب مورد علامت بزنيد)
-برخوردي که در کودکي در خانواده ام با من شد.
-رابطه اي مربوط به گذشته.
-آسيبهاي گذشته، اوقات دشوار.
-هراسها و عدم احساس امنيت خاطر.
-مسائل و مشکلاتي که هنوز آنها را فيصله نبخشيده ام.
-تحقق نيافتن اميدواريهايم.
-طرز برخورد ديگران با من در گذشته.
-طرز فکري که درباره خودم داشته ام.
-کابوسهايي که در گذشته داشته ام و نگرانم کرده است.
پس از آنکه پاسخهاي يکديگر را خوانديد ،به احتمال زياد به اين نتيجه مي رسيد که بسياري از اختلافات شما واقعي نيستند .همه ما موجودات پيچيده اي هستيم که کنشها و واکنشهايمان تحت تأثير ادارکات ،افکار ،احساسات و خاطراتمان قرار مي گيرد .به عبارت ديگر،واقعيتها ذهني هستند. به همين دليل است که چشم انداز هفته قبل همسر شما با نظري که شما داشته ايد،متفاوت است.در دفترچه يادداشت خود خلاصه اي از نظرات خود را بنويسيد و بعد همين کار را مورد همسرتان انجام بدهيد.
کاملاً طبيعي است اگر گمان کنيد که ناراحتيهاي موجود در رابطه زناشويي شما ناشي از رفتار همسر شماست .در واقع ،تقصير هيچ کسي نيست .براي از ميان برداشتن اين انگاره فهرست ارائه شده در ادامه مطلب را بخوانيد و هر مورد را که درباره شما صدق مي کند،علامت بزنيد.
1.به شدت استرس زده بوده ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
2.آن قدرها از همسرم حق شناسي نکرده ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
3.بيش از اندازه حساس بوده ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
4.بيش از اندازه انتقاد کرده ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
5.درباره دنياي درونم حرفي نزده ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
6.افسرده بوده ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
7.انگار باري بر دوش داشته ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
8.آن قدرها رفتار محبت آميز نداشته ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
9.مستمع خوبي نبوده ام.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
10.احساس کرده ام که عذاب مي کشم.بله/قطعاً/شايد تا اندازه اي
به طور کلي،سهم من در اين ماجرا از اين قرار بود:
چگونه مي توانم در آينده از اين وضع جلوگيري کنم؟
چه کاري است که همسرم مي تواند بکند تا از اين مسئله اجتناب کنيم؟
وقتي تمرين فوق را انجام مي دهيد ،آمادگي بيشتري پيدا مي کنيد که به هم توجه بيشتري بکنيد.اين گونه پيوندهاي مودت ميان شما وهمسرتان عميق تر مي شود.اين دوستي عميق تر ،سير قدرتمندي است که از شما در برابر تعارض و اختلاف جلوگيري مي کند.ممکن است هر مشاجره و اختلافي را منتفي بکند،اما مي تواند مانع از آن شود که اختلاف نظر بر روابط شما حاکم گردد.يکي از کارهايي که در اين ميان صورت مي گيرد اين است که تعادل بيشتري ميان زن و شوهر حاکم مي گردد.وقتي به يکديگر احترام بيشتري مي گذاريد ،بهتر مي توانيد نقطه نظرهاي يکديگر را بپذيريد .و اين درحالي است که ممکن است نقطه نظرهاي يکديگر را قبول نداشته باشيد .وقتي ميان زن و شوهر تعادلي در زمينه قدرت وجود نداشته باشد،هميشه پريشاني و اختلاف نظر ميان زوج بالا مي گيرد.
اصل چهارم من با اين موضوع در ارتباط است که اگر يک طرف نخواهد قدرت را با طرف ديگر سهيم شود،چه اتفاقي مي افتد،و اين موضوعي است که فصل بعدي کتاب به آن اختصاص داده شده است.
منبع:هفت اصل اخلاقي براي موفقيت در ازدواج

مطالب مشابه