الگو بودن حضرت زهرا عليها السلام براي حضرت مهدي عليه السلام

الگو بودن حضرت زهرا عليها السلام براي حضرت مهدي عليه السلام

امام زمان عليه السلام در توقيعي به خط مبارک خود ، بعد از دعا براي عافيت شيعيان از ضلالت و فتنه ها و درخواست روح يقين و عاقبت به خيري آن ها و تذکر به اموري چند مي فرمايد : « و في ابنه رسول الله صلي الله عليه و آله لي أسوه حسنه » ؛(1) « فاطمه دختر رسول خدا صلي الله و عليه و آله براي من راسوه و الگويي نيکوست . »
در اين که حضرت مهدي عليه السلام ، کدام گفتار يا رفتار حضرت فاطمه عليها السلام را سرمشق خويش قرار داده اند ، احتمالات فراواني بيان شده است که در اين جا به سه مورد آن اشاره مي کنيم :
1- حضرت زهرا عليها السلام تا پايان عمر شريفش با هيچ حاکم ظالمي بيعت نکرد . حضرت مهدي عليه السلام هم بيعت هيچ سلطان ستمگري را بر گردن ندارد .
2- شأن صدور اين نامه اين است که برخي از شيعيان ، امامت ايشان را نپذيرفتند . حضرت در جواب عملکرد آن ها فرمود : « اگر مي توانستم و مجاز بودم آن چنان مي کردم که حق بر شما آشکار گردد و به گونه اي که هيچ شکي بر شما باقي نماند ، ولي مقتداي من حضرت زهرا عليها السلام است . ايشان با اين که حق حکومت از حضرت علي عليه السلام سلب شد ، هيچ گاه براي بازگرداندن خلافت ، از اسباب غير عادي استفاده نکرد ، من نيز از ايشان پيروي مي کنم و براي احقاق حقم در اين دوران ، راه هاي غير عادي را نمي پيمايم » .
3- حضرت در پاسخ نامه فرموده اند : « اگر علاقه و اشتياق ما به هدايت و دستگيري از شما نبود به سبب ظلم هايي که ديده ايم ، از شما مردمان روي گردان مي شديم » . امام ، با اشاره به حضرت زهرا عليها السلام مي خواهد بفرمايد: همان طوري که دشمنان به حضرت زهرا عليهاالسلام آزار و اذيت و روا داشتند و سکوتي که مسلمانان پيشه کردند ، هيچ کدام سبب نشد که ايشان از دعا براي مسلمانان دست بکشند ، بلکه ديگران را بر خود مقدم مي داشتند ، من نيز اين ظلم ها و انکارها را تحمل مي کنم و از دل سوزي و دعا و راهنمايي و … براي شما چيزي فرو نمي گذارم .

پي نوشت :

1- الغيبه طوسي ، ص 286 ، ح 245.
برگرفته از کتاب غيبت کبري.

مطالب مشابه