9 اشتباه مسلم آقايان در روابط زناشويی

9 اشتباه مسلم آقايان در روابط زناشويی

همه ي ما به نحوي مشکلات موجود در روابط با همسرمان را تجربه کرده ايم. همه چيز از ابتداي زندگي و شايد دوران نامزدي شروع مي شود. در اين زمان هر دو طرف بهترين روحيات و خصوصيات اخلاقي را به نمايش مي گذارند. پس از سپري شدن چند ماه، به تدريح پرده ها از مقابل ديدگان برداشته شده، در حقيقت آشکار مي شود و افراد، خود واقعي شان را نشان مي دهند. آقايان معمولاً در مراحل اوليه ي ارتباط، دچار اشتباهات بسيار زيادي مي شوند. ما هم اينجا هستيم تا به آنها کمک کنيم که از چند نمونه از بدترين نوع اين اشتباهات پرهيز کنند. اگر به تازگي وارد دوران نامزدي شده ايد يا اين دوران را پشت سر گذاشته ايد، خواندن مطالب زير مي تواند به شما کمک کند.

دادن قدرت بيش از اندازه به خانم ها

اگر مردها در زندگي، قدرت بيش از اندازه يي به خانم ها بدهند (البته اگر نخواهيم بگوييم تمام قدرت)، خودشان را به دردسر مي اندازند. اگر خانم تصميم بگيرد که شما چه زماني بايد بيرون برويد، با کدام يک از دوستان تان مي توانيد ارتباط داشته باشيد و حتي براي رفتن به ميهماني رنگ لباس تان را نيز آنها انتخاب کنند، بايد بدانيد که دچار مشکلات بزرگي خواهيد شد. معمولاً اين قبيل مشکلات براي آقاياني پيش مي آيد که تصور مي کنند لياقت داشتن خانمي، مثل همسرشان را ندارند. به همين دليل خودشان را در جايگاهي نمي بينند که بخواهند در اين رابطه تصميم گيري کنند. اگر شما مرد خوبي هستيد و شايستگي داشتن يک همسر خوب را داريد، پس بايد در مورد رابطه تان باز انديشي کنيد. اگر قدرت بين شما تقسيم شود، آنگاه مشکلات به حداقل ميزان موجود خواهند رسيد.

کنترل بيش از اندازه

هر چند پيشنهاد شده که کنترل تمام امور را در اختيار خانم ها نگذاريد، اما در عين حال بايد توجه داشته باشيد که انجام اين کار توسط خودتان نيز گزينه ي مناسبي به شمار نمي رود. چالش هايي که بر سر مسأله ي قدرت به وجود مي آيد، مي توانند سبب ايجاد جر و بحث و دعوا در محيط خانوادگي شود. در يک رابطه، هيچ جايي براي رقابت وجود ندارد. زماني که نوبت مقوله ي «قدرت» مي رسد، هر دو طرف بايد با رعايت کامل احترام و در کمال ادب درباره ي اين مسأله با يکديگر به گفت و گو بنشينند. اغلب خانم ها، به مردهاي کنترل گر علاقه يي ندارند و در کنار آنها احساس ناامني مي کنند.

کار خوب امروز فقط تا فردا دوام دارد.

خانم ها معمولاً بيشتر از حافظه ي کوتاه مدت خود استفاده مي کنند. گل و شکلات هايي که امروز براي شان هديه گرفته ايد، نشان دهنده ي عشق شما در همين امروز هستند، فردا يک روز جديد است و شما بايد به نحوي ديگر عشق تان را به آنها ابراز کنيد. آقايان معمولاً اعمال محبت آميز خود را فراموش نمي کنند و متوجه نمي شوند که خانم ها ديگر هيچ تمايلي به پوشيدن لباس زيبايي که همين سه روز پيش براي شان خريده ايد، ندارند. براي اينکه مرد ايده آلي باشيد، نيازي نيست از کارهاي روزمره ي خود فاصله بگيريد، اما به هر حال براي رسيدن به موفقيت بايد اين امور را در ذهن داشته باشيد.

اجازه ي دخالت خانواده يا دوستان در رابطه

در اينجا فقط يک «نه» واقعي لازم است. اگر ازدواج کرده ايد و اجازه مي دهيد خويشاوندان سببي در روابط شما دخالت کنند، بايد بگوييم که شما در حال راه رفتن بر روي يک لايه ي نازک يخ هستيد. اگر خانم اجازه ي کنترل امور را به شما داده باشد، باز هم دوست ندارد که حرف هاي شما ديکته ي حرف هاي مادر، خواهر يا پسر عموهاي تان باشد. خانم ها دوست ندارند کارهايشان به آنها ديکته شود و اين امر به ويژه زماني که از طرف يک فرد خارجي باشد، آنها را بيش از پيش ناراحت مي کند. شما همچنين نبايد به خانواده ي همسرتان هم اجازه بدهيد که در روابط شما دخالت کنند. شايد هر کس به شخصه، نظري داشته باشد، اما اين نظر خود زوجين است که بايد مورد توجه قرار بگيرد. نبايد اجازه دهيد که عقايد از خارج بر روي رابطه ي شما تأثير بگذارند.

سلطه جويي و مالکيت بيش از حد

اگر همسرتان به شما بگويد که از مردهاي سلطه جو، خودپسند و ديکتاتور خوشش مي آيد، آن وقت رابطه ي شما کامل خواهد بود، البته اگر اسم تان جوزف استالين باشد. در حقيقت هيچ خانمي از مردهاي حسود خوشش نمي آيد و دوست ندارد کسي مرتباً به او تذکر دهد که چه کاري را بايد انجام دهد. البته اصول ابتدايي موجود در روابط، هميشه حاکي از اين امر هستند که هدايت روابط بر عهده ي آقايان است. بايد توجه داشت که اين امر نيازمند رسيدن به بلوغ کامل فکري و پذيرش حس مسؤوليت است. يک مرد هيچ گاه نبايد تصور کند که همسرش از نظر روحي يا احساسي در مکاني پايين تر از حد او قرار دارد و به همسرش مانند يکي از مايملکاتش بنگرد.

کمال گرايي

اگر شما در آن موقعيتي نيستيد که دل تان مي خواسته (چه از نظر اقتصادي، علمي، يا عاطفي)، مسأله يي نيست. خانم ها اغلب به آينده فکر مي کنند، به همين دليل لازم نيست که در زمان شروع زندگي با يک خانم، کل دنيا در دست هاي تان باشد. خانم ها انتظار دارند که شما به تدريج پيشرفت کرده و نتايج مطلوبي را بدست آوريد. سعي کنيد هميشه در همان جايگاه اوليه باقي نمانيد حتي اگر بهترين نيستيد، باز هم سعي کنيد به آرزوهاي خود بچسبيد و براي رسيدن به آنها تلاش کنيد.

احترام گذاشتن

او ملکه ي زيباي شماست، يک پارچه نمک است، عسل، شکلات، آب نبات … بله، همه ي اينها هست، اما در عين حال او يک انسان هم هست. به اين معنا که اگر به شما احترام مي گذارد، دوست دارد شما هم به او احترام بگذاريد. گاهي اوقات بايد به انسان ها تنها به دليل بودن شان احترام بگذاريم. البته در کنار اين احترام گذاشتن، در عذرخواهي نبايد زياده روي کنيد (مگر اينکه واقعاً اشتباه از جانب شما بوده باشد)، تصور نکنيد که او هميشه همه ي کارها را درست انجام مي دهد و هميشه شما مقصر هستيد. هيچ گاه تقصير در امري را که اشتباهش از جانب شما سر نزده، به گردن نگيريد. هيچ گاه او را بر روي سکوي بلندي قرار ندهيد که فراموش کند زمين کجاست. يک خانم هيچ گاه دوست ندارد با يک مرد سطحي نگر زندگي کند.

انتخاب همسر تنها از روي ظاهر

اين کار بسيار خطرناک است. اما متأسفانه بيشتر آقايان نمي توانند از آن بگذرند. جذابيت ظاهري يکي از موارد قابل توجه است، به همين دليل گاهي اوقات آقايان فراموش مي کنند که مسائل مهم ديگري نيز وجود دارند. از آنجايي که آقايان به سرزمين «تصور گرايي» تعلق دارند، قضاوت اوليه شان بيشتر از روي ظاهر کلي خانم ها شکل مي گيرد. پس از اينکه از نظر ظاهري به خانمي علاقه مند شدند، آن وقت تازه به فکر مسائل عميق تر مي افتند که متأسفانه ديگر خيلي دير شده. هيچ گاه مسائل مهمي مانند: احساس متقابل، ميزان سازگاري و تفهيم دو جانبه را فراموش نکنيد.

ارجحيت دادن ديگران نسبت به خانم

اين ديگران شامل دوستان، اقوام، همکاران، حيوانات خانگي، اتومبيل شخصي و سرگرمي هاي تان مي شود. کاملاً معقول است، اگر بخواهيد گاهي با دوستان تان بيرون برويد يا شايد کارهاي بسيار زيادي براي انجام دادن داشته باشيد، اما هيچ يک از اين موارد نبايد نسبت به مسائل خانوادگي ارجحيت داشته باشند. زماني که يک خانم احساس کند کسي يا چيزي بيشتر از او براي شما اهميت دارد به سختي مي تواند ارتباط خوبي با شما برقرار کند.
منبع: 7 روز زندگي- ش 87

مطالب مشابه