گویا پروردگارت را مى بینى

گویا پروردگارت را مى بینى

حکیم و محدث بزرگ ملاّ محسن فیض کاشانى ؛ (1007 – 1091 ه‍ .ق ):
چون براى نماز آماده شدى مى بایست که قلبت نزد نماز بوده و از هر وسوسه اى فارغ باشد و ببین که در پیشگاه چه کسى ایستاده اى و با که سخن مى گویى و شرم دار از اینکه با مولایت با دلى غافل و قلبى ممّلو از وسوسه هاى دنیائى و … سخن بگویى . و بدان که او بر باطن تو مطلع بوده و به قلبت ناظر است ، و نمازت باندازه خشوع و تواضع و تضرع و زارى تو پذیرفته مى گردد. در نماز چنان به عبادت حق روى آور که گویا پروردگارت را مى بینى … [1]


[1] . منهاج النجات ، ملا محسن فیض کاشانى ص 88

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید