وصاياي شهدا پيرامون لزوم حفظ حجاب (3)

وصاياي شهدا پيرامون لزوم حفظ حجاب (3)

نويسنده: مهدي دادجو

شهيد صفرعلي خاني ( 1362-1345 اصفهان )
در ضمن وصيتم به خواهران اين باشد که حجابتان را حفظ نماييد.

شهيد شکرالله خاوري ( 1364-1343 اصفهان )
… و اما وصيتم به خواهران که حجابشان را حفظ کنند.

شهيد عباس علي خبيري ( 1367- 1332 يزد )
… و به برادران و خواهران اعلام کن درباره حجاب و دين مبين اسلام و نگهداري تشيع. و هر چه شما کردي در تربيت فرزندان حسين و رضا و مهدي براي جامعه و سربازي اسلام. و خانم رباب و رقيه براي برپا نگهداشتن سنت زهرا و با حجاب بودن.
… و شما دختران عزيزم به شما امر به معروف و نهي از منکر مي کنم مانند مادر. خانم رباب و رقيه به شما تذکر مي دهم اولاً هيچ کاري بهتر و آبرومندتر از حجاب نيست. اول حجاب خود را حفظ کنيد بعد به دستور مادر تا زماني که ازدواج نکرديد و در زمان ازدواج مطيع امر شوهر خويش باشيد که روح من در دار باقي راحت و شاد باشد.
… خواهران حجاب، حجاب، حجاب.

شهيد عباس خدابخشي موري آبادي ( 1361-1336 کرج )
خواهران، آرزوي من اين است که دنيا از وجود کثيف بي حجابي ها پاک گردد و با حجاب خود برادران شهيدتان را محافظت کنيد.

شهيد طيب خرم آبادي ( 1365- 1347 نهاوند )
خواهرانم در مرگم مانند زينب مقاوم باشند و هميشه حجاب خود را خوب رعايت کنند.

شهيد عبدالامير خرمي ( 1365-1347 دزفول )
… و از خواهران خود مي خواهم همچون پيش در حفظ حجاب خود کوشا باشند.

شهيد عادل خزانه دار ( 1361-1345 اهواز )
… و به تمام خواهران ديني ام توصيه مي کنم که حجاب را رعايت کنند.

شهيد ابراهيم خسروآبادي ( 1362- 1343 تهران )
شما را وصيت مي کنم به تقواي خدا، صبر و نظم و اطاعت از فرمان خدا. خانواده عزيزم، شعاير اسلامي يادتان نرود. مادرم و خواهرانم، حجاب که فرهنگي اسلامي – ايراني است يادتان نرود. شما بايد زينب وار از سنگر حجاب بر خصم دون بتازيد و نشان دهيد که زنان مسلمان کمتر از مردانشان نيستند و شما بايد فريادگر خون اين شهيدان باشيد.

شهيد رضا خسروانيان ( 1365-1340 خرم بيد )
« سفارشم به خواهرانم » اين است که با حجاب خود راه مرا که همان راه انبياست ادامه دهند.

شهيد مجيد خسروي ( 1364-1345 اقليد )
خواهرانم مي خواهم که پوشش اسلامي را هميشه محکم حفظ کنند و حجاب دروني و بيروني داشته باشند.

شهيد صمد خشکبارچي دهخوارقاني ( 1363-1347 تبريز )
… و اما خواهرانم، ديگر مي دانم که شما بهتر از من مي دانيد که زيبنده ترين زينت زن حفظ حجاب خودتان است. پس شما را به حفظ حجابتان توصيه مي کنم.

شهيد سيدعلي خضري ( 1366- 1347 تاکستان )
خواهرانم، حجاب اسلامي را رعايت نموده و هميشه فروتن و مهربان باشيد.

شهيد سيدرضا خليلي حسين آبادي ( 1367-1346 اصفهان )
… و اي خواهرانم، حجاب را پيشه کنيد که بهترين زينت شما حجاب شما است.

شهيد شعبان علي خوارزمي ( 1367- 1345 تهران )
… و خواهرانم با پيروي از احکام اسلامي بکوشند تا نسل آينده را هر چه بهتر پرورش دهند و با حفظ حجاب خود تيري ديگر بر پيکر استکبار فرود آورند.

شهيد عبدالرضا خورشيدي آزاد ( 1365- 1347 گچساران )
… و اي خواهرانم، اميدوارم سخت جلوي تمامي اين منافقين داخلي بايستيد و با آنها مبارزه کنيد. اما کار شما هدايت خواهران مملکت اسلامي براي گسترش حجاب مي باشد.

شهيد سيدعلي خوش فطرت ( 1364- 1342 قم )
… و از خواهرانم نيز درخواست مي کنم حجاب را رعايت کنند.

شهيد صادق خوبياري ( 1367-1347 داراب )
… و از تمام خواهران و برادران مي خواهم که حجاب اسلامي را رعايت کنند.

شهيد سجاد ( سيامک ) خويشکار ( 1363-1344 اهواز )
تذکر ديگرم به اين خانم هاي بي حجاب است، تا کي مي خواهيد بي بند و بار باشيد و دل به اين دنياي بي وفا خوش کنيد؟ همچنين آن جوان هايي که سر خيابان ها را ول نمي کنند، تا کي مي خواهيد اين طور باشيد؟ دنيا را و دور و برتان را ببينيد چقدر پست است.

شهيد سيديعقوب خوين ( 1365- 1342 اهواز )
از خواهرانم تقاضا دارم حجاب خود را حفظ کنند. عزت و شرف زن به حجاب اوست.

شهيد سعيد خيرآبادي ( 1366-1344 اروميه )
اينکه عده اي مي گويند من در فلان جا کار مي کنم، من مسئول فلان جا هستم و نمي گذارد در جنگ شرکت نمايم و يا بگويد چون من در فلان جا کار مي کنم نمي آيم، با مسائل درس و دانشگاه که آيا مملکت آينده اش چه مي شود يا وضع جامعه ما طوري است که حجاب کاملاً رعايت نمي شود؛ آقاي عزيز، در اينجا نبايد بگوييم که آنها به من و شما مربوط نمي شود، رهبر و مرجع تقليد ما مي گويند جنگ، پس مسئله بايد حل بشود.

شهيد عبدالحسين داستان ايمچه ( 1367- 1347 کرج )
خواهرم، حجابت را محفوظ کن که پيام آن بيشتر از خون سرخم است.

شهيد رضا دالايي ( 1365-1350 خمين )
… تنها وصيتي که به خانواده ام دارم اين است که به عنوان يک خانواده شهيد الگوي جامعه باشيد؛ حجاب اسلامي خويش را رعايت کنيد و در مراسم هاي دعا و نماز بيشتر شرکت کنيد.

شهيد سيدسليمان دانشي ( 1367- 1351 دهدشت )
از خواهران و مادران مي خواهم که بي حجابي نکنند و حجاب را رعايت نمايند.

شهيد سيدعلا الدين داودي ( 1364- 1345 استهبان )
خواهرانم، با شعار جنگ جنگ تا پيروزي و صرفه جويي هاي خود و تربيت اسلامي فرزندان خويش و همچنان حفظ لباس رزم که همان حجاب است و دوستانم با برداشتن اسلحه ام و پر کردن جايم در سنگر و برادران و خواهران حزب الله، با وحدت و حضور فعال در تمامي صحنه هاي اجتماعي و سياسي را هم [ را ] ادامه خواهند داد.

شهيد سيدهادي داودي ( 1367- 1349 خلخال )
… و وصيت خطاب به خواهرها اين است که حجاب [ را ] کاملاً رعايت فرماييد. که دشمنان مي خواهند (1) که حجاب را از بين ببرند.

شهيد رضا دروديان ( 1362-1337 تهران )
[ فرزندم را ] نصيحت کن که حجاب خود را حفظ کند.

شهيد رمضان علي درويشي ( 1365- 1347 تايباد )
… و پيامم به خواهران مسلمان ايران و مؤمن [ اين است ] که در حفظ حجاب خود همچون رهبر خود فاطمه بکوشند و کليه حرکاتشان را مانند او و مطابق با او تنظيم کنند.

شهيد صمد دشتبان ( 1361- 1345 کازرون )
شما خواهرانم بکوشيد که براي اسلام و جامعه اسلامي بيشتر خدمت کنيد، حجابتان را همانطور که بوده ايد بيشتر حفظ کنيد.

شهيد سعيد دشت بزرگ ( 1364- 1345 اهواز )
از خواهران مي خواهم حجاب اسلامي خود را رعايت کنند و براي برادران سرمشق باشند.

شهيد سعيد دلشاد ( 1362-1339 تهران )
[ سخني با خواهران و برادرانم ] … اخلاق و آداب و حجاب اسلامي را کاملاً حفظ کنيد.

شهيد رمضان علي دليرش ( 1366- 1346 شاهرود )
خواهر عزيزم، حجاب را هميشه و در همه حال حفظ کن که حجاب کوبنده تر از خون ماست. خواهران عزيز، شما مي توانيد با حفظ فريضه الهي، سلاح گرم ما را که هنوز بر زمين نخورده برداريد و مشتي محکم بر دهان دشمنان بزنيد.

شهيد عباس دوست محمدي ( 1363- 1345 فريدن )
از خواهران مي خواهم که حجاب اسلامي را حفظ و پيام رسان خون شهدا باشند.

شهيد عبدالرسول دوستي ( 1363- 1343 کرمانشاه )
از خواهرانم مي خواهم که مانند گذشته که حجاب خود را داشته اند اکنون نيز داشته باشند و به ديگران نيز همين سفارش را بکنند.

شهيد سيدحميد دهقاني ( 1365- 1347 تهران )
و تنها خواهش من از شما اين است که حجاب اسلامي را کاملاً رعايت کنيد. همچون که کرده ايد.

شهيد رضا ديواندري ( 1365-1345 سبزوار )
از خواهران مسلمان مي خواهم که حجاب خود را حفظ کنند. حجاب يک زن مسلمان، سنگر مبارزه است.
… خواهرانم، حجاب را حتماً خيلي بيشتر از قبل رعايت کنيد.

شهيد شمس الله دياله ( 1363-1341 دهدشت )
… و اي دخترانم، اميدوارم عاقبت به خير باشيد، با حجاب و متدين باشيد. … زن پدر عزيزم، خواهر شهيد داده ام، اي خواهران روستايي، شما را به خونم قسم دادم، شما را به آبروي زهرا قسم داده ام که حجاب اسلامي را رعايت کنيد و اگر بدون چادر و بدون حجاب اسلامي روي قبرم آمديد از شما ناراحت مي شوم.

شهيد سيدکاظم ذاکريان ( 1364- 1344 بجنورد )
… و از خواهرانم خواهان حجاب اسلامي و عفت هستم.

شهيد عباس ذوالقدر ( 1361-1344 تهران )
… و دوم خواهش من از خواهران اين است که حجاب خود را حفظ کنند، چون حجاب اين خواهران بزرگترين ضربه است به تمام دشمنان انقلاب.

شهيد سعيد ذوالقدرزاده جهرمي ( 1365- 1343 جهرم )
… و اي خواهرم، اگر مي خواهي من را خوشحال کني حجابت را محکمتر حفظ کن و در مبارزه باش با بي حجابي؛ نماز را در موقع خود بخوان و اگر توانستي و علاقه داشتي حتماً وارد حوزه علميه بشو و يک طلبه واقعي بشو.

شهيد ضيا الدين رازيني ( 1364- 1346 قم )
ديگر اينکه خواهران حجاب خودشان را حفظ کنند که وسيله زينت زن همين حفظ حجاب است. چون همين بي حجابي است که جوانها را به گناه وادار مي کند و هم زنها خودشان گناهکار مي شوند.

شهيد شيرعلي راشکي ( 1365-1343 زاهدان )
خواهرانم، بدانيد که برادرتان براي اجراي قوانين الهي و نابودي فساد و فحشا کشته راه خدا شد. حجابتان، حجابتان را فراموش نکنيد و پيام رساني زينبي باشيد.

شهيد سيدعباس رام نژاد ( 1365- 1342 دهدشت )
مادر عزيزم بدان که من از شهيد علي کرم دهباني بهتر نبودم و اين دنيا به هيچ کس چه خوب و چه بد وفا نمي کند، رعايت حجاب توهين عزاداري از طرف من بر سالارم است.

شهيد سيدعيدي رام نژاد ( 1367- 1349 دهدشت )
… و وصيتم به خواهران اين است که با حجاب خودشان با کمک هاي مادري خودشان پشت جبهه را کاملاً گرم نگه دارند.

شهيد سعيد رجالي ( 1364-1342 اصفهان )
خواهر عزيزم، از شما هم مي خواهم در پشت جبهه رزمندگان را دعا کنيد و حجاب شما و درست تربيت کردن فرزندان خود و تحويل جامعه دادن، خود ثواب زيادي دارد؛ هميشه و همه جا خدا را در نظر داشته باشيد و با (2) ذکر خدا و با فرستادن صلوات بر پيغمبر خود را بيمه کنيد.

شهيد صمد رجبعلي ( 1365- 1350 قزوين )
از خواهرانم مي خواهم با حجاب اسلامي خود محافظ خون من باشند.

شهيد عباس رحمتي ( 1364-1345 تهران )
اي خواهران عزيز، حجاب خود را حفظ کنيد حتي يک تار مو.

شهيد صفرعلي رحيمي ( 1363- 1342 مشهد )
سخني با خواهران عزيز و مهربانم: خواهرانم، ليلا و مينا و زهرا، از شهادت يا اسيرشدنم ناراحت نباشيد و در شهادتم لباس عزا نپوشيد، چون دشمن خوشحال مي شود. مي خواهد شما را هميشه در عزا ببيند و هميشه و همه جا حجاب را حفظ کنيد، نگذاريد خداي نکرده بي حجابي دوباره رونق پيدا کند.

شهيد رمضان علي رحيمي نصرآبادي ( 1365-1319 آران و بيدگل )
جامعه اسلامي بايد از شر و فساد خود را دور نگه دارد و با مفسدين مخالفت کند و مفسدين بدانند که بي بند و باري هايشان براي حزب الله و خانواده هاي شهدا قابل تحمل نمي باشد؛ بي حجابي، گران فروشي، حيله گري، حقه بازي، چاپلوسي، فساد اخلاقي و غيره مورد نفرت مؤمنين است و نبايد در راه ريشه کن کردن آن از جامعه اسلامي از هيچ کوششي دريغ نکرد.

شهيد شعبان علي رسولي نعمت آبادي ( 1361-1341 تهران )
وصيت من به مادر بهتر از جانم و خواهرانم اين است که حجاب خود را حفظ کنند و مانند حضرت زينب [ که ] در مقابل شهادت برادرش حسين (عليه السلام) برخورد کرد، برخورد کنند.

شهيد سلطان علي رشيدي ( 1365- 1330 تربت جام )
همسر مهربانم، اميدوارم که تو هم با بچه هاي من زندگي خوبي داشته باشيد و حجاب اسلامي را حفظ کنيد تا پاداش خوبي نصيب شما بشود.

شهيد رمضان رضايي ( 1362-1340 بيجار )
عرض مهمي به همسر عزيزم دارم که چند سال با هم زندگي کرديم، اولادهاي ما را خوب تربيت کند و با تربيت اسلامي به اين جامعه عزيز اسلامي تحويل دهد و حجاب خودش را حفظ کند، چون سلاح خواهران حجاب اسلامي است.

شهيد عبدالحسين رضايي ( 1365- 1341 فيروزآباد )
… و از خواهران عاجزانه مي خواهم که دوشادوش برادران انقلاب را به پيش ببرند و حجاب اسلامي خود را رعايت کنند و بدانند که حق هميشه پيروز است و باطل نابودشدني است.

شهيد عبدالحميد رضايي ( 1365- 1346 بندرعباس )
… و از شما خواهران مي خواهم که در حفظ حجاب کوشا باشيد و به اين توطئه هاي منافقين گوش ندهيد و کمي به فکر آخرت باشيد.

شهيد سيدجلال رضايي موسوي ( 1365- 1347 مشهد )
… و به بانوان توصيه و سفارش مي کنم که حجاب اسلامي را هر چه بيشتر مراعات کنند و بدانند که پاسداري خون شهدا به حفظ حجاب و مراعات کردن احکام الله مي باشد.

شهيد رضا رضواني ( 1367-1343 اصفهان )
[ همسرم ] اميدوارم که حجاب خودت را حفظ کني.

شهيد سيروس رعيت ( 1369-1344 مرودشت )
اي خواهران عزيزم و اي خواهران دلسوزم و اي کساني که مي دانم بعد از شهادت من مانند مادرم خيلي مي سوزيد، از شما تمنا دارم که حجاب خود را رعايت کنيد.

شهيد مهدي رفيعي ضيا ( 1365- 1342 نجف آباد )
خواهرانم، حجابتان را رعايت [ کنيد ] و بزرگترين جهاد شما شوهرداري است و بزرگترين مسئوليت شما همين مسئله است.
… [ همسرم ] شما را به تقوي و حجاب سفارش مي نمايم.

شهيد شمس علي رمضاني ( 1368- 1318 قم )
… و اما اي دخترانم، با حجاب و نماز سرافراز باشيد، سرافکنده نباشيد.

شهيد عبدالحميد ( علي ) رمضانيان ( 1366-1348 تهران )
از شما خواهرانم مي خواهم که حجابتان را رعايت کنيد، نمازتان را بخوانيد. خواهرم حجاب سلاح توست، سلاحت را حفظ کن.

شهيد احسان رنجبر ( 1366-1350 تهران )
مادرم سعي کن خواهران و برادرم را به راه راست هدايت کني، سعي کن خواهرانم با حجاب و چيزهايي که لازمه يک زن است پرورش دهي و ارزش آن را داشته باشند که خواهر شهيد باشند.

شهيد سعيد روحاني تبار ( 1362- 1345 آران و بيدگل )
خواهرم براي حفاظت از خون بهترين راه حفظ حجاب است.

شهيد سيدجواد روح پرور ستاره ( 1367-1341 شيراز )
مادرجان، فقط تنها وصيتي که براي شما دارم اين است که حجابتان را خوب رعايت کنيد. از شما مي خواهم به خواهران بگوييد نماز و دعا را فراموش نکنيد.

شهيد شعبان علي روستا ( 1364- 1344 بابل )
پوشش و حجاب، اعتراض نفس لوامه بر نفس اماره است؛ پوشش گذرگاه شهادت است. پوشش عامل پرواز معنوي زن از کنج خانه به سوي ملکوت اعلي است. پوشش زنان، فريادي است بر عليه هر گونه بردگي در برابر مردان ستمگر و خلاصه دنيا.
… مادر عزيزم، از شما مي خواهم به همه کساني که مي شناسيد، سفارش کنيد در هر حال به ياد خدا باشند، زنان حجاب را بهتر و دقيق تر رعايت کنند.

شهيد سيف الله روستازاده ( 1365- 1346 تهران )
خواهران مسلمان را توصيه مي کنم به حجاب . چرا که بي حجابي حربه اي است بزرگ از جانب استکبار براي ايفاي مظاهر غربي و ترويج فساد.

شهيد سري رويين ( 1363-1341 دهدشت )
همه خواهران حجاب اسلامي را رعايت کنند و پيام زن مسلمان را به ديگر مناطق و کشورهاي دوردست برسانند و بدانند که وظيفه زنان مؤمن چيست و چگونه بايد باشند.

شهيد سيدمجيد رهبر ( 1365-1347 لنگرود )
… و سخني دارم با خواهران و برادران عزيزم، راهم را ادامه دهيد و نگذاريد دشمنان از خون من سوء استفاده کنند، اسلحه ام را برداريد و به جنگ کافران برويد و شما خواهرانم حجابتان را حفظ کنيد.

شهيد سهراب رييسي ( 1364-1327 اقليد )
از خواهرانم مي خواهم که حجاب خويش را رعايت کنيد و از هر گونه تهاجم فرهنگي برحذر باشيد.

شهيد رضا زارع ( 1365-1349 شيراز )
… و از کليه خواهران به عنوان يک برادر کوچک تقاضا مي کنم، با حجاب اسلامي و رعايت موازين اسلامي، در سنگر حجاب نيز، شهامت و تقوي خود را به نمايش بگذاريد… مبادا بدون حجاب و روپوش اسلامي از خانه خارج شويد.

شهيد عباس زارع قره شيران ( 1362- 1343 تهران )
… و اي خواهران حزب الله، با حجاب خود بر دهان شرق و غرب بزنيد که بدانند حزب الله کيست.

شهيد سليمان زارعي ( 1365-1344 کبودرآهنگ )
از خواهرانم مي خواهم اصلا ناراحت نباشند و شکر کنند خداوند متعال را، زيرا شهادت من براي آنها نيز با الطاف الهي سعادت است، مبادا براي من گريه کنند، براي حسين (عليه السلام) براي مظلومي زهرا (سلام الله عليها) بگريند، طرفدار حق باشند و ياور مستضعفان و قيام کنند براي خدا و بر ضد استکبار و به آناني که بي حجابند تذکر دهند و آنان را هدايت کنند.

شهيد سيد اسدالله زارعي ( 1367- 1351 کازرون )
خواهرم، حجاب تو و امثال تو پيام خون مرا به زنان و مردان عالم خواهد رساند.

شهيد عباس زارعي مصعبي ( 1364- 1345 فردوس )
از خواهرانم مي خواهم که حجاب اسلامي را کاملاً رعايت کرده و هميشه به ياد خدا باشند.

پي‌نوشت‌ها:

1- در اصل وصيت: اين نکته را…
2- در اصل وصيت: به
منبع مقاله :
دادجو، مهدي؛ (1390)، گزيده موضوعي وصيت نامه شهدا 2، تهران: نشر شاهد، چاپ اول

مطالب مشابه