حجاب، ضامن صیانت جامعه از پلیدی ها و انحرافات

حجاب، ضامن صیانت جامعه از پلیدی ها و انحرافات

یا مرگ یا حجاب
زنان ایرانی در دوره حکومت رضاخانی، هنگامی که وی کوشید برای همرنگ کردن جامعه ایران با غرب و تاسی از «آتاتورک» در ترکیه، حجاب را برای زنان ممنوع کند. چنان واکنش در برابر این رفتار بروز دادند که سرانجام، کار با یک کشتار خونین از سوی رژیم و حفظ حجاب از سوی زنان پایان گرفت. در تمام طول این مبارزه سخت، در حالی که حکومت، حضور زنان در اماکن عمومی را به نداشتن حجاب، مشروط کرده بود شیرزنان ایرانی، بارها و بارها این دستورالعمل ضد اسلامی را نقض کردند و با حجاب در اماکن عمومی حاضر شدند و تاوان آن را که مصدوم، مجروح و کشته شدن در این راه بود، به جان خریدند؛ اما اجازه ندادند این مشی مخالف شرع، به یک قانون تبدیل شود. ماجرای کشف حجاب رخدادی تاریخی است که همگان کم و بیش از آن آگاهند؛ اما درسی که در این اتفاق تاریخی برای جامعه امروز ما نهفته است، این است که حجاب، دستاوردی است که زن ایرانی برای آن، حتی از جان خود گذشته است و اگر این ارزش اسلامی- ایرانی امروز از سوی برخی از زنان و دختران جوان مورد بی توجهی قرار می گیرد، نه تنها نشانه ناهماهنگی این عده با پیکر اجتماع زنان کشورمان، بلکه دلیل نا آگاهی آنان از تاریخ معاصر ایران است.البته این تنها تاریخ معاصر ایران نیست که گواه گرایش زنان ایرانی به حجاب و عفاف است. در پیشینه ایران باستان، بر اساس شواهد و مستندات موجود، هیچ نمونه ای از پوشش نامناسب زنان دیده نمی شود و همواره لباس هایی که زنان ایران باستان پوشیده اند، تضمین کننده عفت و عصمت ایشان بر مردم است.
حجاب واجبی غیر قابل اغماض
رعایت حجاب، برخلاف آنچه برخی تصور نمی کنند، واجبی غیرقابل اغماض و چشم پوشی است و در صدر سوره مبارکه نور که این احکام قطعی را مورد تاکید قرار می دهد، واجب الاطاعه بودن آنها تصریح شده است در سی و یکمین آیه سوره نور در مورد حجاب زنان و قوانین و مقررات آن، چنین آمده است: «به زنان با ایمان بگو چشم های خود را فرو گیرند و دامان خویشتن را حفظ کنند و زینت خود را جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و اطراف روسری های خود را بر روی سینه خود افکنند و زینت خود را برای نامحرمان آشکار نسازند و هنگام راه یافتن پاهای خود را آن گونه بر زمین نزنند که جذابیت های پنهانشان آشکار شود و همگی به سوی خدا باز گردید ای مومنان تا رستگار شوید.»
عدالت اسلام در حجاب زنان و مردان
برخی تصور می کنند که حجاب از نظر اسلام، ویژه زنان است؛ حال آنکه قرآن قوانین عفت آمیز را برای مردان نیز مورد تاکید قرار داده است. یکی از ابعاد مهم حجاب مردان، خودداری از نگاه کردن به نامحرمان است سوره مبارکه نور، حتی پیش از آنکه به حجاب زنان بپردازد، درباره مقررات مربوط به عفت مردان سخن می گوید و چنین می فرماید: «به مومنان بگو چشمان خود را از نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است.» الزام قوانین اسلامی در مورد رعایت حجاب، نکته ای است که جامعه امروزه ما، باید به عنوان دستورالعملی آسمانی و نجات بخش، بیش از پیش به آن بیندیشد و زمینه های مناسب اجتماعی برای رعایت این مقررات را از سوی همه مسلمانان فراهم آورد تا اجتماعی پاک از آلایش انحرافات و پلیدی ها داشته باشیم.
حجاب، ضامن صیانت جامعه از انحطاط
یکی از بزرگترین معضلات و بلکه بلایای جوامع امروز بشری، انحطاط اخلاقی است. تبدیل شدن زن به کالایی برای عرضه در بازار نگاه های هرزه، امروزه به عامل سقوط اخلاقی بشر تبدیل شده و جوامع انسانی را با فجایع گوناگون مواجه نموده است؛ به طوری که برخی از فلاسفه غرب اینک بر این اعتقادند که باتلاق بی هویتی که انسان در حال فرورفتن در آن است، ریشه در عرضه و تقاضای برهنگی و هرزگی دارد. اسلام با قوانین مربوط به حجاب خود، طرحی همه جانبه برای جلوگیری از شکل گیری این بحران ارائه داده است. در جامعه ای که زنان مقررات حجاب اسلامی را رعایت می کنند، از طرفی با پوشیدن زنان از نگاه نامحرمان مجالی برای خودنمایی برای این متاع نامشروع وجود نخواهد داشت و این گونه است که فلاسفه اسلامی اینک به درستی ادعای نجات جوامع رو به انحطاط غربی از باتلاق بی هویتی را در پرتو قوانین و مقررات اسلامی مطرح می کنند.
به امید روزی که ابعاد گوناگون مزایای موهبت الهی حجاب اسلامی بر همه انسان ها، بویژه مسلمانان آشکار گردد.
منبع: ماهنامه اطلاع رسانی دنیای زنان شماره 55

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید