قطره ای از دریا (احادیث نبوی)

قطره ای از دریا (احادیث نبوی)

خط نيكو وضوح‌ حق‌ را افزون‌ مى‌كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 244 ، ح‌ 29304)

امانتدارى‌ مايه‌ رزق‌ و روزى‌ ، و خيانت‌ مايه‌ فقر است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 61 ، ح‌ 5499)

يك‌ درهم‌ ربا كه‌ انسان‌ دانسته‌ گيرد ، در نظر خدا بدتر از سى‌ و شش‌ زناست‌ .

(مسند احمد ، مسند الانصار ، ح‌ 20951)

دعاى‌ ستمديده‌ پذيرفته‌ است‌ اگر چه‌ بدكار باشد ، بدكارى‌ از مربوط به‌ خودش‌ است‌ .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 8440)

دينارى‌ در راه‌ خدا خرج‌ كرده‌اى‌ ، و دينارى‌ براى‌ آزاد كردن‌ بنده‌اى‌ داده‌اى‌ ، و دينارى‌ به‌ بينوايى‌ صدقه‌ كرده‌اى‌ ، و دينارى‌ خرج‌ كسان‌ خود كرده‌اى‌ ، بهتر از همه‌ دينارى‌ است‌ كه‌ خرج‌ كسان‌ خود كرده‌اى‌ .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ زكات‌ ، ح‌ 1661)

قرض‌ دين‌ و بزرگى‌ را بكاهد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 231 ، ح‌ 15480)

زن‌ خوبروى‌ نازا را واگذاريد و سياهى‌ كه‌ فرزند بسيار آرد برگزينيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 293 ، ح‌ 44546)

خدا رحمت‌ كند كسى‌ را كه‌ كسب‌ حلال‌ كند و به‌ اعتدال‌ خرج‌ كند و مازاد آن‌ را براى‌ روز تنگ‌دستى‌ و حاجت‌ از پيش‌ فرستد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 6 ، ح‌ 9207)

خدا رحمت‌ كند آن‌ كس‌ را كه‌ زبان‌ خود را حفظ كند و روزگار خود را بشناسد و روش‌ او راست‌ باشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 352 ، ح‌ 6894)

خشنودى‌ خدا در خشنودى‌ پدر و مادر است‌ ، و ناخشنودى‌ وى‌ در ناخشنودى‌ آنهاست‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 349 ، ح‌ 1665)

چه‌ نيكو شفيعى‌ است‌ قرآن‌ در روز قيامت‌ ، براى‌ كسى‌ كه‌ قرآن‌ خوانده‌ باشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 540 ، ح‌ 2422)

دو ركعت‌ نماز شخص‌ زن‌ دار بهتر از هفتاد ركعت‌ نماز عزب‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 277 ، ح‌ 44445)

دو ركعت‌ نماز دانشمند بهتر از هفتاد ركعت‌ نماز غير دانشمند است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 154 ، ح‌ 28787)

مسلمانان‌ برادرانند ، هيچكس‌ بر ديگرى‌ جز به‌ پرهيزكارى‌ برترى‌ ندارد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 149 ، ح‌ 743)

ربا اگر چه‌ بسيار باشد ، سرانجام‌ آن‌ به‌ كمى‌ است‌ .

(مسند احمد ، مسند المكثرين‌ ، ح‌ 3567)

 

كار را به‌ تدبير بنگر ، اگر در سرانجام‌ آن‌ خيرى‌ هست‌ قدم‌ بگذار ، و اگر از عاقبت‌ آن‌ بيم‌ دارى‌ دست‌ نگهدار .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 380 ، ح‌ 7045)

دو خصلت‌ است‌ كه‌ نيك‌تر از آن‌ نيست‌ : ايمان‌ به‌ خدا و سود رساندن‌ به‌ بندگان‌ خدا .

(نهج‌ الفصاحة‌ ، ص‌ 303 ، ح‌ 1446)

هر كه‌ به‌ نيكى‌ راهبر شود ، پاداش‌ نكوكار دارد .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الاماره‌ ، ح‌ 3509)

بهترين‌ شما آن‌ كس‌ است‌ كه‌ ديدار او خدا را به‌ ياد شما آرد ، و سخنانش‌ دانش‌ شما را بيفزايد ، و رفتارش‌ شما را به‌ آخرت‌ راغب‌ سازد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 419 ، ح‌ 1787)

بهترين‌ ذكرها آن‌ است‌ كه‌ مخفى‌ باشد ، و بهترين‌ روزيها آن‌ است‌ كه‌ كافى‌ باشد .

(مسند احمد ، مسند العشره‌ ، ح‌ 1397)

بهترين‌ مهرها آن‌ است‌ كه‌ سبك‌تر باشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 320 ، ح‌ 44707)

بهترين‌ كسبها كسبى‌ است‌ كه‌ كارگر با دست‌ كند ، اگر با دقت‌ انجام‌ گيرد .

( مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 8060)

بهترين‌ مردم‌ كسى‌ است‌ كه‌ براى‌ مردم‌ سودمندتر باشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 142 ، ح‌ 679)

مشورت‌ حصار ندامت‌ است‌ و ايمنى‌ از ملامت‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 627 ، ح‌ 3095)

بهترين‌ ازدواجها آن‌ است‌ كه‌ آسانتر انجام‌ گيرد .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ النكاح‌ ، ح‌ 1808)

بهترين‌ برادران‌ شما آن‌ است‌ كه‌ عيوبتان‌ را به‌ شما آشكارا بگويد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 316 ، ح‌ 1509)

بهترين‌ جوانان‌ شما آن‌ است‌ كه‌ رفتار پيران‌ پيش‌ گيرد ، و بدترين‌ پيران‌ شما آن‌ است‌ كه‌ روش‌ جوانان‌ داشته‌ باشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 776 ، ح‌ 43058)

بهترين‌ شما كسى‌ است‌ كه‌ براى‌ زنان‌ و دختران‌ خود بهتر باشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 371 ، ح‌ 44944)

بهترين‌ شما كسى‌ است‌ كه‌ قرآن‌ را تعليم‌ گيرد و تعليم‌ دهد .

(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ فضائل‌ القرآن‌ ، ح‌ 4639)

دنيا به‌ پايان‌ نمى‌رسد تا اينكه‌ مردى‌ از خاندانم‌ كه‌ همنام‌ من‌ است‌ بر اعراب‌ ( و بر كل‌ جهان‌ ) حكومت‌ خواهد كرد .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 2156)

 

.فاطمه‌ ( س‌ ) پاره‌ تن‌ من‌ است‌ ، پس‌ هر كس‌ او را به‌ خشم‌ آورد مرا خشمگين‌ نموده‌ است‌ .

(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ المناقب‌ ، ح‌ 3437)

انتظار ستايش‌ از مردم‌ ، چشم‌ را كور و گوش‌ را كر مى‌كند .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 283 ، ح‌ 1341)

از ام‌ سلمه‌ روايت‌ شده‌ است‌ كه‌ حضرت‌ پيامبر ( ص‌ ) حسن‌ و حسين‌ و على‌ و فاطمه‌ را با عبايى‌ پوشاند ، سپس‌ فرمود : ” بارالها اينان‌ اهل‌ بيت‌ و خاصه‌ من‌ هستند ، پليدى‌ را از آنان‌ ببر و آنها را پاك‌ گردان‌ ” . ام‌ سلمه‌ سؤال‌ كرد : اى‌ پيامبر خدا ، آيا من‌ هم‌ با آنها هستم‌ ؟ حضرت‌ فرمود : شما خير و سلامتى‌ در پيش‌ داريد .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ المناقب‌ ، ح‌ 3806)

واى‌ بر آنكه‌ نداند ، و واى‌ بر آنكه‌ بداند و عمل‌ نكند .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 643 ، ح‌ 3193)

حدى‌ كه‌ در زمين‌ اجرا شود ، براى‌ زمينيان‌ بهتر از آن‌ است‌ كه‌ چهل‌ روز باران‌ ببارد .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الحدود ، ح‌ 2529)

يك‌ شب‌ نگهبانى‌ در راه‌ خدا از هزار شب‌ كه‌ نماز خوانند و روز آن‌ را روزه‌ دارند بهتر است‌ .

(مسند احمد ، مسند العشرة‌ المبشرين‌ بالجنه‌ ، ح‌ 433)

فرزندانتان‌ را بر سه‌ خصلت‌ تربيت‌ كنيد : دوستى‌ پيامبرتان‌ و دوستى‌ اهلبيتش‌ و تلاوت‌ قرآن‌ .

(ينابيع‌ الموده‌ ، ص‌ 271)

نگاه‌ بد ، تيرى‌ زهرآگين‌ از تيرهاى‌ شيطان‌ است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 636 ، ح‌ 3159)

مؤمنى‌ كه‌ با مردم‌ آميزش‌ كند و بر آزارشان‌ صبر كند ، از مؤمنى‌ كه‌ با مردم‌ آميزش‌ نكند و بر آزارشان‌ صبر نكند ، بهتر است‌ .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 4022)

زمستان‌ ، بهار مؤمن‌ است‌ .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 11291)

اموال‌ خود را به‌ وسيله‌ زكات‌ محفوظ‌ داريد ، و مريضان‌ خود را با صدقه‌ علاج‌ كنيد ، و براى‌ جلوگيرى‌ از بلا به‌ دعا متوسل‌ شويد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 293 ، ح‌ 15759)

محفوظ‌ات‌ طفل‌ نورس‌ مانند نقشى‌ است‌ كه‌ بر سنگ‌ رقم‌ زنند ، و محفوظ‌ات‌ مرد بزرگ‌ مانند نوشته‌ بر آب‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 1 ، ص‌ 604 ، ح‌ 2759)

بهشت‌ با ناملايمات‌ قرين‌ است‌ ، و جهنم‌ با خواستنى‌ها همراه‌ است‌ .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الجنه‌ ، ح‌ 5049)

هر كه‌ از آبروى‌ برادر خويش‌ دفاع‌ كند ، خدا روز قيامت‌ آتش‌ را از چهره‌ وى‌ باز مى‌دارد .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ البر و الصله‌ ، ح‌ 1854)

سپاس‌ بر نعمت‌ مايه‌ امنيت‌ از زوال‌ آن‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 255 ، ح‌ 6421)

 

ميان‌ بنده‌ و بهشت‌ هفت‌ عقبه‌ است‌ كه‌ آسانتر از همه‌ مرگ‌ است‌ و سخت‌ تر از همه‌ توقف‌ در پيشگاه‌ خداست‌ هنگامى‌ كه‌ ستم‌ كشان‌ دامن‌ ستمگران‌ را بگيرند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 503 ، ح‌ 7625)

پرخورى‌ دل‌ را سخت‌ مى‌كند .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 222 ، ح‌ 1111)

زمين‌ ، زمين‌ خداست‌ و بندگان‌ ، بندگان‌ خدايند ، هر جا نيكى‌ به‌ تو رسيد اقامت‌ گير .

(مسند احمد ، مسند العشرة‌ المبشرين‌ بالجنه‌ ، ح‌ 1346)

براى‌ نطفه‌هاى‌ خود جاى‌ مناسب‌ انتخاب‌ كنيد ، زيرا زنان‌ نظير برادران‌ و خواهران‌ خود فرزند مى‌آورند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 295 ، ح‌ 44557)

اى‌ مردم‌ دو چيز در ميان‌ شما گذاشتم‌ كه‌ با وجود آنها گمراه‌ نخواهيد شد : كتاب‌ خدا و عترتم‌ ، يعنى‌ اهل‌ بيتم‌ را .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ المناقب‌ ، ح‌ 3718)

زن‌ بگيريد كه‌ زنان‌ توانگرى‌ مى‌آورند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 275 ، ح‌ 44431)

هر چه‌ مى‌توانيد از غم‌ دنيا فارغ‌ مانيد ، زيرا هر كه‌ غم‌ جهان‌ بيشتر خورد خداوند به‌ تشتت‌ و سردرگمى‌ مبتلايش‌ نمايد و فقر او را رو به‌ رويش‌ نهد ، و هر كه‌ غم‌ آخرت‌ بيشتر خورد خداوند كارش‌ را به‌ نظام‌ آرد و بى‌نيازى‌ او را در دلش‌ قرار دهد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 184 ، ح‌ 6077)

در نعمتهاى‌ خدا بينديشيد ، اما در باره‌ ذات‌ خدا مينديشيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 106 ، ح‌ 5707)

به‌ وسيله‌ دشمنى‌ گناهكاران‌ به‌ خدا نزديك‌ شويد و با آنها با چهره‌هاى‌ عبوس‌ ديدار كنيد و خشنودى‌ خدا را در ناخشنودى‌ آنها بجوييد و به‌ وسيله‌ دورى‌ آنها به‌ خدا تقرب‌ جوييد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 65 ، ح‌ 5518)

تاجر درستكار راستگوى‌ مسلمان‌ ، روز رستاخيز با شهيدان‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 7 ، ح‌ 9216)

اهمال‌ شعار شيطان‌ است‌ كه‌ آن‌ را در دل‌ مؤمنان‌ افكند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 213 ، ح‌ 10208)

توبه‌ گناه‌ اين‌ است‌ كه‌ ديگر مرتكب‌ آن‌ نشوى‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 4 ، ص‌ 232 ، ح‌ 10304)

سه‌ كسند كه‌ خدا آنها را دوست‌ مى‌دارد :

1 – كسى‌ كه‌ شب‌ برخيزد و كتاب‌ خدا را بخواند .

2 – كسى‌ كه‌ با دست‌ راست‌ خود صدقه‌ دهد و آن‌ را از دست‌ چپ‌ خود مخفى‌ دارد .

3 – كسى‌ كه‌ با گروهى‌ به‌ جنگ‌ رود و يارانش‌ بگريزند و او به‌ سوى‌ دشمن‌ رود .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 820 ، ح‌ 43256)

سه‌ صفت‌ است‌ كه‌ هر كه‌ يكى‌ از آنها در او نيست‌ سگ‌ بر او شرف‌ دارد : تقوايى‌ كه‌ وى‌ را از محرمات‌ خدا مانع‌ شود ، يا حلمى‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ جهالت‌ جاهلى‌ را دفع‌ نمايد ، يا اخلاق‌ نيكى‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ با مردم‌ زندگى‌ كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 27 ، ح‌ 43878)

بهشت‌ زير قدم‌ مادران‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 461 ، ح‌ 45439)

 

از هوس‌ بپرهيزيد كه‌ هوس‌ انسان‌ را كر و كور مى‌كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 547 ، ح‌ 7831)

از سبزه‌ مزبله‌ بپرهيزيد ، يعنى‌ از زن‌ زيبا در خانواده‌ بد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 30. ، ح‌ 44587)

از دوستى‌ احمق‌ بگريز ، كه‌ مى‌خواهد به‌ تو نفع‌ رساند ولى‌ ضرر مى‌رساند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 266 ، ح‌ 44388)

هيچ‌ دردى‌ بدتر از بخل‌ نيست‌ .

(صحيح‌ بخارى‌ ، كتاب‌ فرض‌ الخمس‌ ، ح‌ 2904)

هر زنى‌ كه‌ بميرد و شوهرش‌ از او خشنود باشد ، به‌ بهشت‌ مى‌رود .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ النكاح‌ ، ح‌ 1844)

هر كس‌ چيزى‌ از كار مسلمانان‌ را به‌ دست‌ گيرد و در كار آنها مانند كار خود دلسوزى‌ نكند ، بوى‌ بهشت‌ به‌ او نخواهد رسيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 20 ، ح‌ 14654)

هر كس‌ به‌ قدر يك‌ وجب‌ زمين‌ را به‌ ناحق‌ تصرف‌ كند ، روز رستاخيز خدا وادارش‌ مى‌كند كه‌ آن‌ را تا عمق‌ زمين‌ هفتم‌ بكند و طوق‌ گردن‌ كند تا رسيدگى‌ ميان‌ مردم‌ به‌ پايان‌ رسد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 502 ، ح‌ 7617)

هر جوانى‌ در آغاز جوانى‌ زن‌ بگيرد ، شيطان‌ وى‌ بانگ‌ برآرد : واى‌ بر او ، دين‌ خود را از دستبرد من‌ محفوظ‌ داشت‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 276 ، ح‌ 44441)

هر طفلى‌ كه‌ در طلب‌ علم‌ و عبادت‌ بزرگ‌ شود ، خداوند ثواب‌ هفتاد و دو صديق‌ به‌ او عطا كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 151 ، ح‌ 28773)

مردم‌ ( قابل‌ اعتنا ) دو كسند : عالم‌ و علم‌ آموز ، و در غير آنها خيرى‌ نيست‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 634 ، ح‌ 3145)

اى‌ مردم‌ هر چه‌ از من‌ براى‌ شما نقل‌ كردند و موافق‌ قرآن‌ است‌ من‌ گفته‌ام‌ ، و هر چه‌ براى‌ شما نقل‌ كردند و مخالف‌ قرآن‌ است‌ من‌ نگفته‌ام‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 212 ، ح‌ 1047)

خواب‌ دانشمند از عبادت‌ عابد بهتر است‌ .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 633 ، ح‌ 3138)

بامداد خود را با صدقه‌ آغاز كنيد ، زيرا بلا از صدقه‌ نمى‌گذرد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 399 ، ح‌ 16243)

نيكى‌ با پدر و مادر عمر را افزون‌ كند ، و دروغ‌ روزى‌ را كاهش‌ دهد ، و دعا قضا را دفع‌ كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 466 ، ح‌ 45475)

خانه‌اى‌ كه‌ بچه‌ در آن‌ نيست‌ ، بركت‌ در آن‌ نيست‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 16 ، ص‌ 274 ، ح‌ 44425)

 

اگر از ترس‌ خدا از چيزى‌ درگذرى‌ ، خداوند بهتر از آن‌ را به‌ تو خواهد داد .

(مسند احمد ، مسند البصريين‌ ، ح‌ 19813)

جواب‌ نامه‌ مانند جواب‌ سلام‌ لازم‌ است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 243 ، ح‌ 29293)

هر چيزى‌ اساسى‌ دارد و اساس‌ اين‌ دين‌ دانش‌ است‌ و يك‌ دانشمند براى‌ شيطان‌ از هزار عابد بدتر است‌.

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 179 ، ح‌ 890)

خداوند فرشته‌اى‌ دارد كه‌ هنگام‌ نماز بانگ‌ مى‌زند : آدمى‌ زادگان‌ برخيزيد و آتشهايى‌ را كه‌ بر خويشتن‌ افروخته‌ايد به‌ نماز خاموش‌ كنيد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 281 ، ح‌ 18881)

از گناهان‌ بزرگ‌ اين‌ است‌ كه‌ مال‌ ديگرى‌ را بدون‌ حق‌ تصرف‌ كنند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 896 ، ح‌ 43541)

يكى‌ از اقسام‌ اسراف‌ اين‌ است‌ كه‌ هر چه‌ مى‌خواهى‌ بخورى‌ .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الاطعمه‌ ، ح‌ 3343)

از لوازم‌ ايمان‌ اين‌ است‌ كه‌ براى‌ خشنودى‌ كسان‌ ، خدا را خشمگين‌ نسازى‌ و بر نعمتى‌ كه‌ خدا داده‌ كسى‌ را سپاس‌ نگذارى‌ و براى‌ آن‌ چه‌ خدا نداده‌ كسى‌ را مذمت‌ نكنى‌ كه‌ روزى‌ به‌ آز حريصان‌ فزونى‌ نگيرد و به‌ تنفر كسان‌ نقصان‌ نپذيرد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 186 ، ح‌ 921)

همانا اين‌ دين‌ محكم‌ است‌ ، پس‌ به‌ ملايمت‌ در آن‌ پيش‌ برويد .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 12579)

اين‌ دينار و درهم‌ پيشينيان‌ شما را هلاك‌ كرد و شما را نيز هلاك‌ خواهد كرد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 191 ، ح‌ 6107)

دلها مانند آهن‌ هنگام‌ رسيدن‌ آب‌ به‌ آن‌ زنگ‌ مى‌زند ، گفتند : صيقل‌ آن‌ چيست‌ ؟ آن‌ حضرت‌ فرمود : زيادى‌ ياد مرگ‌ و خواندن‌ قرآن‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 15 ، ص‌ 549 ، ح‌ 42130)

هلاك‌ پيشينيان‌ شما از آنجا بود كه‌ دزد معتبر را رها مى‌كردند و دزد ضعيف‌ را مجازات‌ مى‌دادند .

(صحيح‌ مسلم‌ ، كتاب‌ الحدود ، ح‌ 3196)

من‌ از آنچه‌ نمى‌دانيد نگرانى‌ ندارم‌ ، ولى‌ بايد ديد آنچه‌ را مى‌دانيد چگونه‌ به‌ كار مى‌بنديد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.3)

آدمى‌ زاد پير مى‌شود و دو چيز از او جوان‌ مى‌شود : حرص‌ مال‌ و حرص‌ عمر .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 3 ، ص‌ 490 ، ح‌ 7557)

هنگاميكه‌ آيه‌ تطهير ( آيه‌ 33 از سوره‌ احزاب‌ ) در خانه‌ ام‌ سلمه‌ بر پيامبر اكرم‌ ( ص‌ ) نازل‌ شد آن‌ حضرت‌ ، فاطمه‌ زهرا ( س‌ ) و حسن‌ و حسين‌ ( ع‌ ) را خواندند . پس‌ آنها را به‌ عبايى‌ پوشاندند در حاليكه‌ على‌ ( ع‌ ) هم‌ پشت‌ سر آن‌ حضرت‌ قرار داشت‌ . پس‌ او را هم‌ به‌ آن‌ عبا پوشاند . سپس‌ فرمود : ” بارالها ايشان‌ اهل‌ بيت‌ منند ، پس‌ پليدى‌ را از آنان‌ ببر و آنها را پاك‌ گردان‌ ” . ام‌ سلمه‌ كه‌ در همان‌ نزديكى‌ بود ، سؤال‌ كرد : يا رسول‌ الله‌ آيا من‌ هم‌ در زمره‌ اهل‌ بيت‌ مى‌باشم‌ ؟ حضرت‌ فرمودند : ” شما جايگاه‌ مخصوص‌ خود را داريد و شما در خير و سلامتى‌ هستيد ” .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ تفسير القرآن‌ ، ح‌ 3129)

نخستين‌ چيزى‌ كه‌ به‌ حساب‌ انسان‌ مى‌رسند ، نماز است‌ .

(سنن‌ نسائى‌ ، كتاب‌ تحريم‌ الدم‌ ، ح‌ 3926)

حضرت‌ مهدى‌ ( عج‌ ) از خاندان‌ من‌ و از فرزندان‌ فاطمه‌ ( س‌ ) است‌ .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ المهدى‌ ، ح‌ 3735)

قبل‌ از برپايى‌ قيامت‌ ، دنيا آكنده‌ از ظ‌لم‌ و ستم‌ خواهد شد ، سپس‌ مردى‌ از خاندان‌ من‌ قيام‌ نموده‌ و دنيا را پر از عدل‌ و داد خواهد كرد .

(مسند احمد ، باقى‌ مسند المكثرين‌ ، ح‌ 10887)

از قرض‌ بپرهيزيد كه‌ غم‌ شب‌ و ذلت‌ روز است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 232 ، ح‌ 15483)

از مدح‌ كردن‌ بپرهيزيد كه‌ مانند سربريدن‌ است‌ .

(مسند احمد ، مسند الشاميين‌ ، ح‌ 16299)

مطالب مشابه