نصيحت پيامبر (ص)

نصيحت پيامبر (ص)

براء بن عازب يكي از صحابه بزرگ پيامبر(ص) نقل مي كند: در حضور پيامبر(ص) بودم ، نظرش به جمعيتي افتاد كه اجتماع كرده بودند، پرسيد: آنها چرا اجتماع كرده اند؟ گفتند: شخصي از دنيا رفته ، براي او قبر مي كنند. آن حضرت تا نام قبر را شنيد، به سوي آن جمعيت رفت و من در حضورش ‍ بودم ، ديدم آن حضرت دو زانو كنار قبر نشست ، من به آن سوي قبر رفتم و روبروي پيامبر(ص) ايستادم تا تماشا كنم كه آن حضرت چه مي كند؟ ديدم آن حضرت گريه سختي كرد كه قطرات اشكش خاك زمين را تر نمود، آنگاه در همان حال به حاضران رو كرد و فرمود: اخواني لمثل هذا فاعدّوا. :برادرانم ، براي مثل اين (مرگ و خانه قبر) خود را آماده كنيد. خدايا گوش ‍ شنوا به ما بده ، تا اين نصيحت پرمعنا و عبرت انگيز رسول اكرم (ص) را فراموش نكنيم و از مركب غرور پياده شده و در فكر عاقبت خود باشيم.
داستان دوستان / محمد محمدي اشتهاردي

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید