آیا کسی که نماز می خواند اما حجابش را رعایت نمی کند ، مسلمان و یا مومن است؟

آیا کسی که نماز می خواند اما حجابش را رعایت نمی کند ، مسلمان و یا مومن است؟

آیا کسی که نماز می خواند اما حجابش را رعایت نمی کند ، مسلمان و یا مومن است؟

مؤمن در اصطلاح کلامی و اعتقادی به کسی گفته می شود که به نبوت، امامت و معاد اعتقاد داشته باشد و مسائل ضروری اسلام مثل نماز، روزه، حج و سایر واجبات را قبول داشته باشد، امّا مسلمان که معنای اعم از مؤمن دارد به کسی که خدا را به وحدانیت قبول داشته و حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ را پیامبر بداند گفته می شود و احکام اسلام بر او جاری می گردد،
با توجه به این نکته اگر کسی در مقام عمل، حجاب اسلامی و پوشش شرعی را مراعات نکند، در واقع مرتکب گناه شده است، امّا از دایره اسلام بیرون نیست، ولی یک مسلمان یا مؤمن گناه کار محسوب می شود، چون حجاب از ضروریات دینی است و مراعات نکردن آن از روی عمد و بدون عذر شرعی گناه است. شهید مطهری درباره وجوب حجاب و این که حجاب از ضروریات دین است می گوید:
در این که پوشانیدن غیر وجه (صورت) و کفین (دو دست) بر زن واجب است، از لحاظ فقه اسلام هیچ گونه تردیدی وجود ندارد، این قسمت جزء ضروریات و مسلّمات است، چه از نظر قرآن و حدیث و چه از نظر فتاوی، در
این باره اختلاف وجود ندارد.[1] بنابراین مراعات نکردن پوشش اسلامی در واقع عمل بر خلاف مسئله ضروری اسلام و گناه است و کسی که از روی مسامحه چنین گناهی را مرتکب شود, کافر نیست لکن مومن فاسق محسوب می شود.
نکته دیگر اینکه مراعات نکردن حجاب و پوشش اسلامی پی آمد تلخ و ناگوار دارد که در این جا به حدیثی از رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ اشاره می شود، از امیر مؤمنان ـ علیه السّلام ـ نقل شده که فرمود: روزی من و فاطمه به حضور رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ رسیدیم، امّا وقتی وارد شدیم دیدیم که حضرت شدیداً گریه می کند، به حضرت عرض کردیم که چه باعث شده که شما گریه می کنید؟ حضرت فرمود: در شب معراج دیدم که برخی از زنهای امت من به عذاب های شدیداً گرفتارند، و اینک بخاطرم آمد و مرا به گریه آورد.
سپس حضرت عذاب ها و علت اینکه که بعضی زنها گرفتار بوده اند را توضیح داد و از جمله فرمودند: دیدم زنی با موهای خود آویزان است و مغز سر او می جوشد، علت را پرسیدم، گفتند: این زن موی خود را از نامحرمان نمی پوشانده است.[2] بعد حضرت در ادامه فرمود: دیدم زنهایی را که گوشت بدنش را می خورند و آتش در زیر آنها روشن است و آنها زنانی بودند که در دنیا خود را برای مردان نامحرم آرایش و زینت می داده اند.
از این گونه احادیث که عواقب و پی آمد عذاب کسانی را که حجاب و پوشش اسلامی را مراعات نمی کنند بیان کرده اند معلوم می شود که بی حجابی از گناهان بزرگ است و عذاب شدید را به دنبال دارد، پس کسی که آن را از نظر اعتقادی قبول دارد ولی در مقام عمل مراعات نمی کند، در واقع گناه کار است و عذاب یاد شده به انتظار او خواهد بود، گرچه مسلمان و مؤمن باشد.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1.مرتضی مطهری، مسئله حجاب، نشر صدرا، قم بی تا.
2. احمد محسن گرگانی، حجاب در اسلام، نشر حکمت، قم 1392ق.
3. حجاب و آزادی (مجموعه مقالات) نشر سازمان تبلیغات اسلامی 1368.

پی نوشت ها:
[1] . مطهری، مرتضی، مسئله حجاب، قم، انتشارات صدرا، بی تا، ص 164.
[2] . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، نشر مؤسسه الوفاء، 1403 هـ ، ج 18، ص 352 و 353، باب 3، حدیث 62.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید